Autisme en verstandelijk beperkt

tips

Algemene informatie

Dex Foundation
Dex Foundation is bezig met het ontwikkelen van individuele vernieuwde zorg, zorgtrajecten en zorgplekken, voor de meest kwetsbaarste onder de kwetsbare kinderen. Dexter en zijn Lotgenoten. Menswaardige 1 op 1 begeleiding, door ouders, deskundige en vaste begeleiders, in een omgeving die op de kinderen is toegesneden!
Dexter en Lotgenootjes zijn kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en allerlei bijkomende problematiek, als autisme, epilepsie en ernstige prikkelverwerkingsstoornissen. Zeer complexe kinderen. Zij functioneren op baby-/peuterniveau en vertonen zeer moeilijk verstaanbaar en moeilijk hanteerbaar gedrag.
Zij kunnen vaak niet in een groep functioneren en worden te vaak gedwongen mee te gaan in het ritme van de groep, of te lang alleen gelaten. Daar worden zij angstig van en ze reageren die angst af op zichzelf of hun omgeving. Zij hebben een omgeving nodig, met liefdevolle begeleiding, die er altijd voor hen is, en een prikkelaanbod dat past bij de behoefte van dat moment. 24 uur per dag, liefst met zo weinig mogelijk verschillende gezichten.
In 2016 heeft de Dex Foundation het eerste huis gerealiseerd voor kinderen met autisme die in de reguliere zorg niet terecht kunnen.
Om het unieke maar kostbare project De Stoeistal te kunnen realiseren is het voorlees- en luisterboek & cd Dex+Zo de Snoezelbrigade ontwikkelt voor kinderen van 3 tot 7 jaar. De onderliggende boodschap bij dit boek is: ieder kind is uniek. De één is slechthorend en de ander heeft een verstandelijke beperking. Ieder kind verdient een plek in onze samenleving."
www.dexfoundation.nl

Participate-autisme
"De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen. We gebruiken de term ‘autisme’ als verzamelnaam voor alle stoornissen binnen het autismespectrum, inclusief Autistische stoornis, syndroom van Asperger, atypisch autisme, Pervasieve ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins omschreven, syndroom van Rett en Desintegratiestoornis van de kindertijd.
Op de website van Participate vind je uitvoerige informatie over autisme, strategieën en hulpmiddelen om je kind met autisme te helpen in zijn ontwikkeling. Omdat beelden meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video's bekijken. Met 'De Wegwijzer' kan je de moeilijkheden, mogelijkheden en de nood aan ondersteuning van jouw kind bundelen en online delen met familie, leerkrachten, babysit, ... "
www.participate-autisme.be

top

Begeleiden en opvoeden

Mijn kind heeft autisme
Hét basisboek over kinderen en autisme. Concrete antwoorden op de meest voorkomende vragen die ouders van kinderen met autisme zich stellen, met talrijke voorbeelden en praktisch bruikbare tips. Mijn kind heeft autisme is door de jaren heen uitgegroeid tot het standaardwerk over autisme voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.
-Titel boek: Mijn kind heeft autisme
-Auteurs: Steven Degrieck en Peter Vermeulen
-Uitgeverij: Lannoo
-Jaar van uitgave: 2015
-ISBN: 9789401424417

 
Geef me de 5!
Een kind met autisme (al dan niet met een verstandelijke beperking) begeleiden en opvoeden, hoe doe je dat?
Daar gaat het boek 'GEEF ME DE 5' over. Het is geschreven vanuit de behoefte die het kind met autisme heeft. Het kind vraagt als het ware van ons: "Geef me de 5". Ofwel, wat is mijn taak, hoe voer ik hem uit, wanneer moet ik het doen, waar vindt het plaats en wie is erbij betrokken.
Door hierin duidelijk en voorspelbaar te zijn, worden de problemen hanteerbaar voor ouders en begeleiders.”
De auteur van dit boek, Colette de Bruin-Wanrooy, werkt als ambulant begeleider in gezinnen waar sprake is van kinderen met autisme (met of zonder een verstandelijke beperking).
Zij geeft ook lezingen voor ouders over dit onderwerp. Je kunt je hiervoor aanmelden via haar website. Haar organisatie geeft ook ambulante- en huiswerkbegeleiding.
-Titel boek: Geef me de 5!
-Auteur: Colette de Bruin-Wanrooy
-ISBN: 9075129645

www.autistisch-spectrum.nl/nieuw/

Auti-Communicatie
Het boek 'Auti-communicatie Geef me de 5' is het langverwachte vervolg op het boek 'Geef me de 5'. De Auti-communicatie is een essentieel onderdeel van de methodiek Geef me de 5 en onmisbaar in een effectieve communicatie met mensen met autisme.
In de afgelopen tien jaar heeft de Auti-communicatie zich ontwikkeld tot een in de praktijk bewezen zeer effectief instrument. Het is geschikt en nuttig voor elke leeftijd en intelligentie, voor iedereen met autisme én voor iedereen die duidelijkheid nodig heeft. Door het gebruik van de Auti-communicatie vindt er een juiste afstemming plaats, waardoor problemen worden voorkomen of opgelost. Goede afstemming vormt de basis voor alle verdere ontwikkelingen. In dit praktische boek is de uitleg van de Auti-communicatie voorzien van veel voorbeelden, waardoor het makkelijk leesbaar en toepasbaar is.
-Titel: Auti-Communicatie (Geef me de 5)
-Auteur: Colette de Bruin
-Uitgeverij: Graviant Educatief
-Jaar van uitgave: 2012
-ISBN: 9789075129991

Kwart over 2, maar ik wil niet
Het boek bespreekt ongekende mogelijkheden voor autisten en verstandelijk gehandicapten door stimulering van hun en ons brein. Door het toepassen van een nieuwe behandelmethode voor autisten en verstandelijk gehandicapten, Basic Experience Network (Ben-therapie) genaamd, ontwikkelen zij zich op verrassende wijze. Bijv. een autistische jongen van 12, die tegen alle diagnosen in plotseling toch gaat praten. Of Peter (32 jaar) die voor het eerst van zijn leven zelfstandig gaat eten.
-Titel boek: Kwart over 2, maar ik wil niet
-Schrijver: T. Besems. & G. van Vugt
-Uitgever: Scriptum
-Jaar van uitgave: 2008
-ISBN: 9789055946181


De ziekte van onduidelijkheid
Evelien, een vrouw met autisme, schrijft over haar leven binnen de muren van de zorg. Evelien Bleeker heeft de ziekte van onduidelijkheid, ook wel autisme genoemd, en woont in een zorginstelling. Als gevolg van haar autisme neemt ze de wereld waar als een verzameling losse puzzelstukjes. Dit verwart haar zo dat ze regelmatig in paniek raakt. Het is daarom voor haar noodzakelijk honderd procent duidelijkheid van haar omgeving te vragen. De enige taal die ze daarvoor tot haar beschikking heeft is agressie. Een agressie die Evelien niet wil, maar die haar telkens overvalt. Dit boek is een indringend verslag van haar strijd tegen bubbels en moetens – tegen paniek en dwang. Aan de hand van talrijke anekdotes beschrijft Evelien hoe ze haar leven ervaart en wat ze van haar begeleiders verwacht. Het sleutelwoord daarbij is duidelijkheid. Bied mij duidelijkheid, dan voel ik mij veilig en heb ik mijn agressie niet meer nodig – zo kan haar oproep worden samengevat. Wie Eveliens verslag leest voelt zich meegenomen in een wereld die chaotisch en vreemd, maar tegelijk vaak verrassend herkenbaar is.
-Titel: De ziekte van onduidelijkheid
-Schrijver: Evelien Bleeker en Colette de Bruin
-Uitgeverij: Graviant
-Jaar van uitgave: 2009
-ISBN: 9789075129793

top

DTT/ABA

DTT-training
Bij DTT-training leren de kinderen vaardigheden in kleine stapjes. DTT staat voor “Discrete Trial Teaching”. Door naar het gedrag van een kind te kijken en het te analyseren kunnen kinderen in op elkaar aansluitende oefeningen vaardigheden aanleren.
Belangrijk bij de training is dat kinderen het leuk vinden. Eerst krijgt het kind individuele training om de vaardigheden te leren. Daarna worden de oefeningen ook in de groep en de thuissituatie toegepast.
Contact met de ouders is tijdens de training zeer belangrijk. Want wat in de training wordt aangeleerd wordt daarna overgedragen aan de ouders. En het is de bedoeling dat de ouders de oefeningen ook thuis gaan trainen.
www.driestroom.nl

Aba-Instituut
Het Aba-Instituut begeleidt kinderen met autisme. Spelenderwijs leren ze hen omgaan met de wereld om hen heen. Dat gebeurt door het leren contact te maken, te communiceren en hierdoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Er wordt hierbij goed gekeken naar de interesses van de kinderen. Het doel is dat het kind gelukkiger wordt, minder stress heeft en dat het gezinsleven makkelijker wordt.
www.aba-instituut.nl

De Droomboom
Ouders van speciale kinderen durven vaak helemaal niet meer te dromen over de toekomst van hun kind. Stichting De Droomboom durft dat wel en ziet mogelijkheden in plaats van beperkingen. Wist u dat er vaak veel meer mogelijkheden zijn dan wordt gedacht? Elk kind is uniek en krijgt bij de Droomboom alle kansen om zich te ontwikkelen. Doelgroep: kinderen tot 8 jaar met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand. Of beide.
www.stichtingdedroomboom

top

Contactgericht Spelen en Leren

Stichting HoriSon
Stichting HoriSon is een informatiepunt voor 'Contactgericht spelen en leren' voor kinderen met autisme. “Contactgericht spelen en leren is uiterst effectief in het leren herkennen en doelgericht blijven stimuleren van de mogelijkheden van kinderen, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen.”
www.horison.nl

top

Bijzondere zorgvragen

CCE
Soms kan het zo zijn dat u een bijzondere zorgvraag heeft voor uw kind met een beperking, waar verzorgers geen oplossing voor weten. Bijv. als uw kind een ingewikkeld gezondheidsprobleem heeft of ernstige gedragsproblemen. Dan kunnen ouders of verzorgers een beroep doen op het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Die schakelt dan deskundigen in, zoals orthopedagogen, artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Die onderzoeken de problemen en geven advies aan ouders en hulpverleners. Het centrum werkt o.a. voor mensen met een verstandelijke beperking, motorische beperking, MG, MCG en autisme. Iedereen kan de hulp van CCE inroepen: de mensen met een beperking, ouders en hulpverleners. Voor de hulp hoeft u niet te betalen. Wel moet er een bijzondere zorgvraag zijn; een vraag waarop de reguliere (gewone) zorg geen antwoord heeft.
www.cce.nl

top

Thuisbegeleiding

Bots begeleiding
BOTS biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en (jong)volwassenen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis met schoolweigering in de regio Nijmegen en Arnhem met een indicatie begeleiding in het kader van het besluit zorgaanspraken AWBZ. BOTS is erkend als zorginstelling in het kader van de WTZi (Wet toelating zorginstellingen). BOTS werkt zowel voor cliënten die voor een persoonsgebonden budget (PGB) hebben gekozen, als cliënten die begeleiding ontvangen in de vorm van zorg in natura.
botsbegeleiding.nl

top

Belangenvereniging

NVA
De Nedelandse Vereniging voor Autisme (NVA) is er voor ouders, hulpverleners en een ieder die met autisme te maken heeft. De NVA geeft informatie, artikelen, te bestellen boeken/artikelen/video's, contactmogelijkheden.
www.autisme-nva.nl

top

Dieren en autisme

Assistentiehond Nederland
Wat kan een therapiehond doen voor een kind met autisme? Kinderen met autisme hebben vaak moeite om contact te zoeken. Een therapiehond van de stichting Assistentiehond Nederland is getraind om contact te zoeken met mensen en zich te laten aaien en knuffelen door iedereen. De resultaten die bereikt kunnen worden door langdurige training van een kind met autisme kunt u vinden op de website van Assistentiehond Nederland.
www.assistentiehond.nl

Stichting Sam
Stichting Sam organiseert dolfijntherapie in Dolfinarium Harderwijk. Kinderen leren via dolfijnen dat actie reactie oplevert, dat is de basis van de communicatie. Bij Stichting Sam werken professionele medici en therapeuten. Jaarlijks worden circa 100 kinderen behandeld met het syndroom van Down of een autistische stoornis. Ook kinderen met andere beperkingen komen inmiddels in aanmerking voor therapie.
www.stichtingsam.nl

Dolfijntherapie CDTC
Op Curaçao wordt door het CDTC dolfijn ondersteunde therapie gegeven. "Dolfijn ondersteunde therapie is een bijzondere therapie voor bijzondere kinderen/jongeren met beperkingen en speciale behoeftes. Er wordt een intensieve, op maat gemaakte, therapie aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, gecombineerd met de interactie met een dolfijn. De dolfijn is de motivator en de beloning voor het gewenste gedrag (lichamelijk, mentaal en emotioneel). Dolfijn ondersteunde therapie is een integrale, multidisciplinaire behandelmethode, waarin gekwalificeerde therapeuten samenwerken met speciaal voor de therapie getrainde dolfijnen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en dat kinderen tot vier keer zo snel leren wanneer ze therapie volgen die gecombineerd wordt met interactie met dolfijnen."
Een regulier therapie programma bij CDTC bestaat uit tien dagen waarin een kind één therapiesessie per dag volgt. De therapiedagen zijn doorgaans werkdagen en daarom is er één vrij weekeinde opgenomen tussen twee blokken van vijf therapiedagen.
www.curacaodolphintherapy.com
www.dolfin.nl

top