Blind of slechtziend

tips

Algemene informatie

FanTASTisch
Visio verkoopt het boek “FanTASTisch, een inspiratiebron voor ouders van blinde kinderen”. Het boek geeft ouders van een blind kind informatie over het waarnemen via de tast. Vanuit verschillende invalshoeken wordt informatie gegeven over dit zintuig, dat voor blinde kinderen van onschatbare waarde is om de wereld te kunnen begrijpen. Het boek geeft achtergrondinformatie over de tast als zintuig en de ontwikkeling ervan. Ook staat er een waardevolle verzameling in aan ideeën, tips, materialen en activiteiten, die de tastontwikkeling van een blind kind kunnen stimuleren. Het derde gedeelte bevat een viertal interviews met ervaringen van ouders van blinde kinderen in verschillende leeftijdsfases.
Het boek is te bestellen bij Visio.
www.visio.org

top

Hulpmiddelen

Slechtziend
"Slechtziend.nl is een organisatie die allerlei verschillende hulpmiddelen levert voor mensen met een visuele beperking. De verkoop van de artikelen wordt ondersteund en verzorgd door verkooppunten verspreid door heel Nederland." Zij verkopen bijv. aangepaste spellen (zoals geluiden memory en grootletter monopoly met braille), voorleesapparatuur, sprekende horloges, niveaudetector voor vloeistof in een glas/kopje etc.
www.slechtziend.nl

DVD: Kijkhuis 1,2 en 3
De KIJKHUIS serie is speciaal bedoeld voor kinderen met een visus stoornis en is ontwikkeld om slechtziende kinderen te stimuleren in het herkennen van vormen en voorwerpen in hun dagelijkse omgeving. KIJKHUIS deel 1 is voor 0-4 jaar, KIJKHUIS deel 2 is voor 4-8 jaar en KIJKHUIS deel 3 is voor 8-12 jaar.
Er is ook de Kijkhuis App uitgebracht. Deze is beschikbaar in de Android Play Store.
www.klosmedia.nl

top

Begeleiding en advies

Bartiméus
Bartiméus is een organisatie voor kinderen en volwassenen die blind of slechtziend zijn. Zij bieden ondersteuning op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Of het nu gaat om een persoonlijk advies, een geschikt hulpmiddel, zelfstandig op weg gaan, het zoeken naar een baan of een aanpassing in huis.
"Bij Bartiméus heeft onderwijs aan slechtziende of blinde kinderen en jongeren de volle aandacht. Op onze scholen geven wij speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Maar liever nog komen we bij de leerling op zijn eigen school om ondersteuning en advies te geven. Want pas dan krijgt de integratie van mensen met een visuele beperking écht vorm."
www.bartimeus.nl

Visio
"Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking. Visio biedt informatie en advies en verschillende vormen van revalidatie, begeleiding, onderwijs en wonen. De diensten zijn er voor kinderen en volwassenen die slechtziend of blind zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke of andere zintuiglijke of lichamelijke beperking."
www.visio.org

top

Levensboek

Digitaal levensboek
Binnen Bartiméus werd in het verleden een papieren levensboek gebruikt. Verstandelijk beperkte cliënten bewaarden daarin waardevolle zaken en herinneringen. Vanwege de visuele handicap was het in veel gevallen niet mogelijk om zelfstandig het levensboek te gebruiken. De begeleiders lazen de teksten voor en beschreven de foto’s. Om de zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen is er binnen Bartiméus een eigentijds digitaal levensboek ontwikkeld. Met behulp van een computer kan de cliënt zijn levensboek zelf gebruiken.
digitaallevensboek.nl

top

Cerebrale Visusstoornis (CVI)

DVD: Cerebrale visusstoornissen
De DVD "Cerebrale visusstoornissen bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 5 jaar" is in 2008 gemaakt door Bartiméus.
Wanneer bij jonge kinderen de diagnose cerebrale visusstoornis (CVI) is gesteld, blijkt het voor ouders en begeleiders vaak moeilijk te begrijpen wat dit betekent. Aan de ogen van de kinderen met CVI is vaak niets te zien, doordat het visuele systeem in de hersenen niet goed functioneert. Het kost ouders en begeleiders vaak veel moeite om aan de omgeving uit te leggen wat er aan de hand is. Dat is ook niet gemakkelijk. Deze DVD kan daarbij als hulpmiddel worden ingezet. Wat is nou eigenlijk CVI? Hoe ziet het visueel functioneren van een kind met CVI eruit? Hoe kan je in de dagelijkse omgang rekening houden met een cerebrale visusstoornis? Op de band zijn 5 portretten te zien; van een baby, een peuter op een peuterdagbehandeling, een kleuter in het basisonderwijs, en twee meervoudig gehandicapte kinderen.
De DVD is bedoeld voor: groepsleiding kinderdagcentra, peuterleidsters, ouders en alle mensen die meer willen weten over het gedrag van (meervoudig gehandicapte) kinderen met een cerebrale visusstoornis.
www.bartimeus.nl

Boek: Weet jij wat ik zie?
‘Weet jij wat ik zie?’ Het lijkt zo’n overbodige vraag. Iedereen ziet toch hetzelfde? Elk mens veronderstelt dat de ander de wereld precies zo waarneemt als hij. Dat is niet zo; er zijn verschillen. ‘CVI, Cerebral Visual Impairment – cerebrale visuele stoornissen – is een veel voorkomende oorzaak van visuele beperkingen bij kinderen. CVI komt vooral voor bij kinderen met een meervoudige beperking. In de westerse wereld is het zelfs de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen bij kinderen. Dit boek is een praktische handleiding voor mensen die bij revalidatie-instellingen voor slechtziende en blinde mensen werken en voor begeleiders en leerkrachten van kinderen met CVI. Dit boek geeft geen standaardmethode die je direct kunt toepassen bij elk kind. CVI heeft complexe gevolgen die in een grote variëteit kunnen voorkomen. Dat vraagt om een individuele benadering. Eerst is een brede inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen van het kind nodig. Daarna volgt een op maat gesneden begeleidings- programma met een multidisciplinaire aanpak voor dít kind op dít moment. Dit boek geeft eerst een overzicht van wat CVI is, hoe het kan ontstaan en welke kenmerken er zijn. Daarna gaat het uitgebreid in op de praktijk kinderen met CVI.
-Titel: Weet jij wat ik zie?
-Ondertitel: Cerebrale Visuele Stoornissen bij kinderen, een handleiding voor professionals
-Schrijver: M. Steendam
-Uitgeverij: Visio
-Jaar van uitgave: 2008

www.visio.org

top