Communicatie

tips

Algemene informatie

Communicatie met mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk.
Het kan zijn dat hij niet kan praten of hij gebruikt een 'taal' die u niet begrijpt. Dan kunt u proberen om op een andere manier met hem in contact te komen. Bijvoorbeeld door te ‘praten’ met tekeningen, plaatjes, lichaamstaal en/of gebaren. Door goed te observeren kun u ook leren om de 'taal' van mensen met een verstandelijke beperking beter te verstaan. Want het is heel belangrijk voor iemand die niet zelf kan praten dat hij zich toch kan uiten en begrepen wordt. Het voorkomt een hoop boosheid en verdriet.

Vormen van communicatie

Communicatie is belangrijk voor iedereen en dus ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als je kind moeilijk of helemaal niet kan praten is het belangrijk dat je kind op een andere manier leert communiceren. Dat kan met voorwerpen, foto’s, picto’s of gebaren.
Ieder kind met een beperking communiceert op zijn eigen manier afhankelijk van ontwikkelingsniveau en lichamelijke beperking.
Het is belangrijk uit te zoeken welke vormen van communicatie het kind begrijpt en waarmee het zelf ook kan communiceren om begrepen te worden.
Wat bereik je met communicatie op maat:
-Je geeft afgestemde info.
-Je biedt veiligheid, overzichtelijkheid en structuur.
-Je vergroot de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het keuzegedrag.
-Je lokt interactie/conversatie uit.
-Je bevordert de sociale vaardigheden en contacten.
Kaart het op het kinderdagcentrum aan of op school bij de orthopedagoog, begeleiding of logopediste aan (als uw kind niet/moeilijk kan praten) of het mogelijk is dat uw kind op een andere manier leert communiceren.

Stichting Milo
Stichting Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie, dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen. Als je kind niet kan praten kunnen communicatie ondersteunende voorzieningen de oplossing bieden. Bij Ondersteunde Communicatie (OC) gaat het om vormen, methoden, technische oplossingen of hulpmiddelen waarbij alle zintuigen en uitingsvormen elkaar kunnen vervangen en ondersteunen. Denk aan pictogrammen, gebaren, tactiele verwijzers, low-tech of high-tech (computergebaseerde) communicatiehulpmiddelen voorzien van computerspraak.
www.stichtingmilo.nl

Isaac-NF
Isaac-NF behartigt de belangen van de niet of nauwelijks sprekende en zijn/ haar omgeving.
"Onze huidige, snel veranderende maatschappij is een talige samenleving waarin men gewend is om in gesproken of geschreven taal direct op elkaar te reageren. Veelal gaan mensen er, onterecht, van uit dat iedereen leert praten als hij/zij maar lang genoeg oefent. Er zijn echter veel mensen die nooit zullen kunnen spreken, of waarbij dit zo moeizaam gaat, lastig verstaanbaar of te begrijpen is, dat ondersteuning van de communicatie nodig is. Ook in Nederland en Vlaanderen. Voor het Nederlandstalige gebied is daarom in 1989 ISAAC-NF opgericht. NF staat voor Netherlands and Flanders, ofwel Nederland en Vlaanderen. Het doel van ISAAC-NF is om met inzet van Ondersteunde Communicatie het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve beperking te verbeteren.
Elk mens heeft recht op communicatie. Gaat dit niet vanzelf(sprekend), dan moet alles worden benut wat communicatie tot stand kan brengen. Niet of onduidelijk kunnen spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt. ISAAC-NF is ervan overtuigd dat elk persoon, ongeacht de beperkingen, in staat is om tot communicatie te komen."
www.isaac-nf.nl

Werken met visualisaties
"Visualisaties en pictogrammen worden erg vaak gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze maken het dagelijkse leven een stuk makkelijker: Ze geven het emancipatorisch handelen een duwtje in de rug, optimaliseren de communicatie, bieden structuur en bevorderen de zelfredzaamheid. Dit boek is een praktische handleiding voor wie aan de slag wil met visualisaties. Na een beknopte theoretische kadering komt vooral de praktijk aan bod. Welke systemen van pictogrammen bestaan er en waar zijn ze te vinden? Waar moet je op letten wanneer je zelf pictogrammen maakt? Hoe stem je ze het best af op mensen met bijvoorbeeld autisme? Wat is de rol van geschreven taal bij pictogrammen? Het boek is bedoeld voor begeleiders en wie daarvoor in opleiding is en voor ouders en familieleden die met pictogrammen, foto's, tekeningen en geschreven taal de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking willen ondersteunen."
Het boek is niet meer te koop. Klik hier om het boek te lezen. 
-Titel: Werken met visualisaties
-Schrijver: Chris de Rijdt
-Uitgever: Garant uitgevers
-Jaar van uitgave: 2007
-ISBN: 9789044121674


Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties 
Heel wat opvoeders, begeleiders en ouders zijn dagelijks bezig met methoden en hulpmiddelen om met visualisaties de communicatie te ondersteunen met mensen met wie dit niet zo vlot verloopt. Deze uitgave is een praktische handleiding voor wie aan de slag wil met visualisaties bij mensen met een beperking. Ze is bedoeld voor begeleiders en ouders die op zoek zijn naar systemen die ze kunnen gebruiken of op basis waarvan ze, met een gezonde dosis creativiteit, eigen visualisaties-op-maat kunnen ontwikkelen.
"Sinds het boekje “Werken met visualisaties” is verschenen in 2007, is er heel wat gebeurd op vlak van ondersteunende communicatie en werken met visualisaties. Er zijn heel wat nieuwe producten verschenen en de vraag naar uitgewerkte initiatieven naar aanleiding van bepaalde thema’s nam alsmaar toe. Dit boek is niet alleen qua lay out in een nieuw jasje gestoken maar gaat bovendien ook verder in op thema’s zoals het visualiseren van een bewonersvergadering, het bepalen van het communicatie niveau en communicatieprofiel, visualisaties bij een ziekenhuisopname en het werken met Pictoselector. Uiteraard wordt er voldoende aandacht besteed aan nieuw beschikbaar materiaal."
-Titel: Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties<
-Schrijver: Chris De Rijdt
-Uitgever: Garant uitgevers
-Jaar van uitgave: 2017
-ISBN: 9789044135480

www.werkenmetvisualisaties.be

Totale Communicatie
"Een boek over het communiceren met mensen met een verstandelijke en/of communicatieve handicap via Totale Communicatie. Dit is een manier van communiceren waarbij de omgeving zich aanpast aan het communicatieniveau, de mogelijkheden van de cliŽnt. Gebruik wordt gemaakt van zowel gebarentaal als van gesproken taal. Het boek is voor hulpverleners, begeleiders en ouders die zich willen verdiepen in Totale Communicatie. Het boek beschrijft de 'Weerklankmethodiek', dit is een methodiek om de mogelijkheden voor communicatie van de cliŽnt in kaart te brengen en voor de cliŽnt een programma van communicatie op maat te ontwikkelen. Er wordt beschreven hoe met allerlei communicatiemiddelen gewerkt kan worden zoals een klok, een levensboek en diverse communicatieborden. Het boek bevat ook een gebarencursus die gaat over basisgebaren die een rol spelen bij het dagelijkse leven. De auteurs zijn orthopedagoog/psycholoog en werken bij de Koninklijke Effatha Groep. In deze druk zijn nieuwe ontwikkelingen en inzichten verwerkt."
-Titel: Totale Communicatie
-Schrijver: Esther Oskam en Wilma Scheres
-Uitgever: Springer Media
-Jaar van uitgave: 2016
-ISBN: 9789036812665

Klets niet!
Klets niet! is een website voor en door ouders van kinderen met een spraak-taalprobleem. Het doel van de website is dat ouders met elkaar in contact komen en een overzicht te geven van tips en hulpmiddelen om hiermee om te gaan.
www.kletsniet.nl

top

Communicatiemethoden

Communicatiemethoden ernstig meervoudig gehandicapten
“Mensen met ernstig meervoudige beperkingen spreken en begrijpen meestal niet veel van de gesproken taal. Ze kennen geen gebarentaal, ze kunnen niet als vanzelf naar iets wijzen of ergens naartoe gaan om iets duidelijk te maken. Soms moeten ze eerst alert gemaakt worden en uitgedaagd worden om in contact te zijn met mensen in hun omgeving. Bijna altijd moeten ze meer tijd kunnen krijgen om te kunnen reageren. Sommigen kunnen een geluidje maken, anderen een min of meer bewuste beweging.”
Op deze website (voor o.a. ouders en begeleiders) worden een aantal communicatiemethoden besproken voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.
www.communicatiemethodenemb.nl

Totale Communicatie om je kind te bereiken
In het Ouderhandboek MCG van de Bosk staat informatie over Totale Communicatie, een methode die ontwikkeld is voor mcg-kinderen en hun ouders en verzorgers. "Totale Communicatie wordt gebruikt bij kinderen bij wie de communicatieve ontwikkeling moeizaam op gang komt en verloopt. De methode wil ouders en verzorgers bewuster leren communiceren met communicatiemiddelen en op een wijze die past bij de mogelijkheden van het kind en de gesprekspartner."
embnederland.nl

PECS 
Op deze website staat uitgelegd wat Picture Exchange Communication Systems (PECS) precies is. PECS is bedoeld voor kinderen/volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking te leren communiceren met een PECS-klapper. PECS training bestaat uit 6 fasen, afhankelijk van de persoon hangt het ervan af of deze alle fasen doorloopt of niet.
Deze unieke methode wordt gebruikt om de communicatie van cliŽnten met communicatieproblemen, te ondersteunen en te verbeteren door het uitwisselen van plaatjes. De meerwaarde van PECS is dat het initiatief voor communicatie bij de cliŽnt ligt. Door deze manier van werken worden vaardigheden zoals contact zoeken, interactie en spontane communicatie gestimuleerd. De ervaring op het Cluster Jeugd & Zorg is dat de meeste kinderen waarbij PECS aanslaat wel een ontwikkelingsniveau van minimaal 8 maanden moeten hebben: dus een besef van actie-reactie; ik geef wat en krijg er ook wat voor terug.
www.hetraamwerk.nl en www.ninafoundation.nl

Pecs: ZŤlf om limonade vragen
Bij kinderen met ernstige handicaps komt de communicatie zelden spontaan op gang. Vaak lukt het wŤl met Pecs, een methode waarbij opvoeder en kind plaatjes en voorwerpen uitwisselen.
Pecs staat voor Picture Exchange Communication Systems (communicatiesysteem door plaatjes uit te wisselen). Doel is spontane communicatie stimuleren, op basis van het initiatief van kind of volwassene zelf. Essentieel aan Pecs is de uitwisseling: ik krijg pas iets, nadat ik iets heb gegeven. Het sterktste punt is dat Pecs mensen uitgedaagd om te vragen.
Lees het complete interview over Pecs (KLIK juli/augustus 2007) door op de onderstaande link te klikken.
www.kennispleingehandicaptensector.nl en www.logopedie-olivia.nl

Reinaerde Expertises Communicatietraining PECS
De PECS communicatietraining is een individuele training waarin de cliŽnt leert om een voorwerp of afbeelding te gebruiken om te communiceren. Vervolgens wordt met de cliŽnt gewerkt aan de communicatie. Afhankelijk van de mogelijkheden en de interesses doorloopt de cliŽnt de verschillende fases van de training. De training is intensief en vraagt, voor het slagen ervan, inzet van de hele omgeving van de cliŽnt. Daarom start de training met een bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd. In deze bijeenkomst licht de trainer het traject toe en wordt geoefend met de verschillende fases van PECS. Hierna volgt de daadwerkelijke training.
De communicatietraining is geschikt voor kinderen en volwassenen die moeilijk zijn te begrijpen of te verstaan of die weinig initiatief nemen om te communiceren.
De kosten kunnen worden vergoed de zorgverzekeraar of via de AWBZ.
www.reinaerde.nl

DVD: COCP in de klas
De dvd COCP in de klas (COCP is Communicatieve ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun communicatiepartners) is een naslagwerk. Het leert docenten in het speciaal onderwijs hoe zij de communicatie met niet sprekende, ernstig verstandelijk of meevoudig gehandicapte kinderen en volwassenen kunnen optimaliseren.
Het COCP-programma stimuleert kinderen of volwassenen die door een handicap niet of nauwelijks kunnen spreken nieuwe communicatieve vaardigheden te ontwikkelen of bestaande communicatievormen vaker te gebruiken. Het programma gaat ervan uit dat kinderen het meeste leren in alledaagse situaties, zoals eten, naar bed gaan of spelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die een rol speelt in het leven van het kind, zoals ouders, broertjes en zusjes, grootouders, oppassen en hulpverleners, actief meedoet aan het programma. Samen met degene die niet spreekt bouwen zij aan een passend efficiŽnt en doelgericht communicatiesysteem.
De COCP-methode is erkend door de verzekering en wordt op indicatie van een revalidatiearts vergoed.
Heb je als ouder het idee dat er meer omgaat in je kind dan eruit komt? Wil je graag begrijpen waarom het doet zoals het doet? Dat het kan aangeven of het iets wel of niet wil? Of wil je gewoon samen meer plezier kunnen hebben? En ben je bereid daar zelf de nodige energie in te steken? Dan is het COCP-programma misschien wat voor jullie. Neem dan contact op met Heliomare via de onderstaande website.
www.cocp.nl

top

Advies & begeleiding

Modem
Modem helpt u met hulpmiddelen die geschreven, gesproken of digitale communicatie ondersteunen. Zij geven ook individueel advies.
www.modemadvies.be


Sandra Koster
Sandra Koster is logopediste en heeft als speciaal aandachtsgebied ondersteunde communicatie en preverbale logopedie.
"Na het volgen van een opleiding eet- en drinkproblematiek bij meervoudig gehandicapte kinderen ben ik bij de NVLF geregistreerd als preverbaal logopedist. Deze specialisatie binnen de logopedie richt zich op de problemen die zich voor kunnen doen bij het(leren) eten en drinken en de vroege spraak/taalontwikkeling bij kinderen in de ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar. De kinderen die ik behandel op dit gebied maken allemaal een andere ontwikkeling door. Dit kan komen door een syndroom, hersenbeschadiging, stoornis of ziekte die de normale ontwikkeling beÔnvloedt. Bij de communicatie gaat veel aandacht uit naar de voorwaarden voor betere communicatie en de functies in de communicatie. Er wordt veel gewerkt met ondersteuning van gebaren en pictogrammen."
Regio: Midden en Zuid Nederland
www.sandrakoster.nl

Cecile Eyck
Cecile Eyck is logopediste en heeft als aandachtgebied preverbale logopedie en sensorische integratie therapie.
"Mijn specialisatie binnen de logopedie richt zich op de problemen die zich kunnen voordoen bij het eten en drinken, maar ook tijdens de vroege spraak/taalontwikkeling vanaf 0 jaar. Bij communicatie gaat veel aandacht uit naar de voorwaarde voor betere communicatie en de functies in de communicatie.Welke mogelijkheden en vaardigheden laat het kind zien en wat kunnen wij er aan toevoegen.Visuele ondersteuning (denk aan pictogrammen en foto\'s) en gebaren kunnen daar bijvoorbeeld een onderdeel van zijn."
www.logopediewijchen.nl

Commis
Commis maakt communicatiehulpmiddelen op maat voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij geven advies wat voor spelletjes en communicatiehulpmiddelen passen bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind of de volwassene.
www.commis.nl

Lila
Lila geeft advies en begeleiding op het gebied van Totale Communicatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, ADHD en motorische problemen.
Regio: Groene Hart. Dat is Alphen a/d Rijn en omstreken, Leiden, Zoetermeer, Leimuiden, Gouda en Woerden.
www.lila-communicatie.nl

top

Voorwerpen

Communiceren met voorwerpen
Een ouder/begeleider kan met een voorwerp, dat herkenbaar is voor het kind, aangeven wat ze gaan doen. Als een kind begrijpt dat een bepaald voorwerp voor een bepaalde activiteit staat kan het ook zelf met het voorwerp om een actviteit vragen.
Voorbeeld 1:
-De ouder/begeleider laat de beker aan het kind zien en het kind snapt dat het drinken krijgt.
-Een kind pakt een beker van het aanrecht en geeft de beker af aan de ouder of tikt ermee op het aanrecht. Hiermee wil het kind aangeven dat het wil drinken.
Voorbeeld 2:
-De ouder/begeleider pakt de schoenen van het kind om aan te geven dat ze naar buiten gaan.
-Een kind pakt een schoen om aan te geven dat het naar buiten wil.

Concrete verwijzers (voorwerpen)
-Concrete verwijzers zijn voorwerpen die verwijzen naar een situatie die nog niet plaatsvindt.
-Belangrijk hierbij is herkenbaarheid van het voorwerp. Bijvoorbeeld een beker om aan te geven dat je gaat drinken.
-Communiceren moet je leren. Je moet leren welke betekenis je geeft aan de verschillende voorwerpen.
-Inpuzzelen. Als je het voorwerp wilt laten aangeven of je op de goede plek/kamer bent, kies je voor inpuzzelen.
-Structuur aanbieden via concrte verwijzers doe je met behulp van een kast. Op de bovenste plank ligt het voorwerp dat aangeeft wat je als eerste gaat doen.
ikkannietpraten.sclera.be

top

Gebarentaal

Gebaren met Lotte & Max
Door Lotte & Max leren kinderen spelenderwijs gebaren waardoor ze al kunnen communiceren voordat ze kunnen praten.
-Er zijn DVD's kindergebaren met Lotte & Max, voorleesboekjes met gebaren van Lotte & Max, kleurboeken van Lotte & Max die zijn te bestellen bij www.gebarenwinkel.nl
-Ook kun je een online abonnement nemen op gebarenlessen van Lotte & Max. www/lottemax.nl

Jij en ik gebaren

Klaaske Kamp geeft een minicursus gebaren, Jij en ik speciaal, voor kinderen met een beperking (0 - 4 jaar) en hun ouders.
"Alles gaat makkelijker met een liedje! Een liedje met gebaren maakt dat je kind mee kan doen, ook als het (nog) niet kan praten. In 6 bijeenkomsten leer je samen met je kind leuke liedjes, spelletjes en gebaren om te gebruiken in de dagelijkse routine.
Elke bijeenkomst heeft een thema. Zo gaat het o.a. over familie, verzorging en spelen. je krijgt een woordenboekje voor de gebaren en leert ook hoe je ze kan gebruiken. Je leert onderscheid te maken tussen ouder- en kindgebaren en hoe je thuis verder kan samen met je kind. De gebaren die we gebruiken komen uit de Nederlandse Gebarentaal en worden ook met "gewone" baby's gebruikt. (kijk voor gewone baby's en kinderen van 0 tot 2,5 jaar bij "jij en ik minicursus")
Tijdens de bijeenkomsten van Jij en Ik speciaal is Eegje Egel onze gastheer. Hij heet de kinderen welkom en speelt en zingt mee. Dat is niet voor niets, de egel staat hier symbool voor de ouder van het bijzondere kind. Zacht van binnen, hard en stekelig als het moet naar de buitenwereld. Ook staat er per bijeenkomst ťťn instrument centraal. Zo maken de kinderen kennis met o.a. de gitaar, de viool, div. trommel, & de cello. Je kind krijgt de kans om het instrument in hun eigen tempo te ontdekken horen en voelen. Uiteraard is ook deze activiteit aangepast op de kinderen!"
sites.google.com/site/jijenikgebaren

Gebarenportaal
Deze website is een soort startpagina met verwijzingen naar andere websites, organisaties en bedrijven die iets met gebarentaal te maken hebben. Je kunt er informatie vinden over waar gebarencursussen in Nederland worden gegeven, info over dvd's en boeken met gebarentaal, theatervoorstellingen, voorlezen met gebaren, etc.
www.gebarenportaal.nl

Zandkasteel in gebarentaal

Zeven afleveringen van het Zandkasteel zijn op DVD beschikbaar en voorzien van een gebarentolk in beeld. De DVD's zijn te bestellen via Auris.
www.gebarenportaal.nl


DVD Kinderliedjes met gebaren

In samenwerking met de Peuterrevalidatie van de St. Maartenskliniek in Nijmegen heeft de moeder van Daan in 2005 een DVD gemaakt met liedjes voor Peuters en Kleuters met gebaren. Hij is speciaal ontwikkeld om kinderen te stimuleren mee te zingen en ook gebaren mee te maken. De liedjes worden gezongen door een Clown (van de CliniClowns) en door de moeder van Daan. De DVD Zingen met Peer en Jolanda kan via de website worden besteld. Deel 2 is inmiddels ook al gereed.
www.vinkennest.nl


Zingen met gebaren
Viataal heeft een dvd gemaakt met kinderliedjes met gebaren. Hierop staan kinderliedjes zoals; ‘Dit zijn mijn wangetjes’, ‘Tikketakke regen’, ‘Met de vingertjes’. De dvd is geschikt voor alle kinderen. Ieder kind kan veel plezier beleven aan het meedoen met de kijk-liedjes, zowel kinderen die horen, slecht horen of niet horen als kinderen die een achterstand hebben in de spraak- of taalontwikkeling.
Dezelfde liedjes kunnen op drie manieren worden afgespeeld:
1. In Nederlands met Gebaren: liedjes worden gezongen en ondersteund met gebaren
2. In Nederlandse GebarenTaal (NGT): liedjes worden in NGT ‘gezongen’ en de liedjes zijn op de achtergrond te horen
3. Met pictogrammen: liedjes worden gezongen met afbeeldingen bij de liedjes
www.kentalisshop.nl

Liedjes zien, zingen en gebaren
In dit vrolijke boekje staan 20 kinderliedjes met tekst en tekeningen waar je naar kunt kijken en die je kunt zingen en gebaren. Een idee van Jolanda de Wit, die in haar logopedisch werk gebruik maakt van eenvoudige kinderliedjes met gebaren voor kinderen die slechthorend zijn of spraak-taal problemen hebben. Het gaat om eenvoudige kinderliedjes en bij een aantal bestaande liedjes schreef zij nieuwe teksten die goed aansluiten bij de doelgroep. www.gebarencentrum.nl

Nederlandse gebarenwoordenboek voor iPad en iPhone
Het Nederlands Gebarencentrum heeft de eerste applicatie in Nederland met standaard gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal uitgebracht genaamd iSignNGT De applicatie bevat 650 basisgebaren, tekeningen, plaatjes en pictogrammen en is gratis beschikbaar. De app is voor iedereen die kennis wil maken met de Nederlandse Gebarentaal en voor mensen die NmG (Nederlands met ondersteunde Gebaren) gebruiken. Gebaren kunnen via het Nederlands worden opgezocht alfabetisch en thematisch. De applicatie is ontwikkeld door het Nederlands Gebarencentrum in samenwerking met Luminis Software Development. De applicatie is gratis te downloaden in de AppStore.

Facebook: Het gebaar van de dag
Op de Facebookpagina Hetgebaarvandedag wordt iedere dag een 'nieuw gebaar van de dag' toegevoegd. Hiervoor worden de gebaren van het Nederlands Gebarencentrum gebruikt.
https://www.facebook.com/hetgebaarvandedag

top

Pictogrammen

PECS 
Op deze website staat uitgelegd wat Picture Exchange Communication Systems (PECS) precies is. PECS is bedoeld voor kinderen/volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking te leren communiceren met een PECS-klapper. PECS training bestaat uit 6 fasen, afhankelijk van de persoon hangt het ervan af of deze alle fasen doorloopt of niet.
Deze unieke methode wordt gebruikt om de communicatie van cliŽnten met communicatieproblemen, te ondersteunen en te verbeteren door het uitwisselen van plaatjes. De meerwaarde van PECS is dat het initiatief voor communicatie bij de cliŽnt ligt. Door deze manier van werken worden vaardigheden zoals contact zoeken, interactie en spontane communicatie gestimuleerd. De ervaring op het Cluster Jeugd & Zorg is dat de meeste kinderen waarbij PECS aanslaat wel een ontwikkelingsniveau van minimaal 8 maanden moeten hebben: dus een besef van actie-reactie; ik geef wat en krijg er ook wat voor terug.
www.ninafoundation.nl

CD-Rom: Show me
ShowMe is een programma voor het kennismaken met en het oefenen van begrippen. Naast ca. 350 begrippen uit het dagelijks leven zijn er materialen in de thema’s kleuren, vormen, grootte, letters, cijfers, hoeveelheden en de klok. Show me AAC bevat een groot aantal eigen plaatjes en foto’s, maar ook PCS-symbolen. Zodoende kan het programma ook gebruikt worden voor het leren kennen van de betekenis van PCS-symbolen.
ShowMe wordt standaard met de muis bediend en is ook heel geschikt voor gebruik met een aanraakscherm. Personen met ernstige lichamelijke beperkingen kunnen het programma bedienen met ťťn of meerdere schakelaars (scanning), of met een systeem voor oogbesturing.
ShowMe is geschikt voor gebruik in kleuterscholen, scholen voor speciaal onderwijs, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, in de logopedie en het programma van Nederlandse les.
rdgkompagne.nl

Aloha!
ALOHA betekent “welkom” en nodigt je uit om te communiceren! Het is een nieuw kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen of jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken en zijn aangewezen op een communicatiehulpmiddel. ALOHA is gemaakt in Mind Express en kent twee varianten: een beginnersvocabulaire voor kinderen die voornamelijk communiceren binnen het hier en nu, en een vocabulaire voor de meer gevorderde communiceerder.
rdgkompagne.nl

TalkActive
TalkActive levert dienstverlening op het gebied van PODD. PODD is een communicatiesysteem dat kinderen die niet kunnen praten of onvoldoende vocabulaire hebben in staat stelt te communiceren. TalkActive biedt diverse trajecten aan op het gebied van PODD. Er kan een vergoeding worden aangevraagd bij de ziektekostenverzekering voor de dienstverlening van TalkActive.
Wat is PODD
"PODD is een boek vol met plaatjes die op zo'n manier georganiseerd zijn dat je er alles mee kunt zeggen wat je maar wilt zeggen. Het is een flexibel systeem, alle woorden die je wilt zeggen worden aan het boek toegevoegd, dus ook je favoriete restaurant of de naam van je beste vriend. We leren kinderen met een PODD te praten op dezelfde manier als we een baby leren praten. We doen voor, we geven veel input en hebben geduld. Net zoveel geduld als we hebben met de baby die net geboren is. We kunnen van te voren nooit met zekerheid zeggen of een kind het gaat "doen", maar sluiten bij voorbaat niemand uit. Je weet pas wat een kind te vertellen heeft op het moment dat je een kind de juiste tools in handen geeft. er is voor ieder kind een PODD en ieder kind heeft er recht op dat wij ons best doen communicatie mogelijk te maken."
www.talkactive.nl

Emoties leren herkennen
De Understanding Feelings set (emoties en gevoelens leren herkennen) is ontworpen om kinderen te helpen om te leren over een scala aan gevoelens en om hen te leren effectiever te communiceren met anderen. Met behulp van de onderdelen van de set leren kinderen om te praten, observeren en beter te begrijpen hoe zij en anderen zich voelen. De gevoelens set bestaat uit 13 doorzichtige plastic (acetaat) gezichten die allemaal een ander gevoel uitdrukken. Deze kunnen door de kinderen worden gebruikt op een tafel, op het raam geplakt of op lichtpaneel gelegd. Een A3 poster met alle uitdrukkingen geeft een overzicht.
eelkeverschuur.nl

Gratis picto’s downloaden
Als je op zoek bent naar een picto kijk dan op de site van sclera. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een picto voor te vinden op deze site in zwartwit.
www.sclera.be

Picto Selector
"Picto selector is een Windows programma dat geschreven is om gemakkelijk Picto's te selecteren en af te drukken. De Picto's komen van de website Sclera.be. Met Picto Selector is het tijdrovende knippen, plakken en bewerken in Word verleden tijd. Vanuit het hoofdscherm kunnen verschillende picto bladen bekeken worden en nieuwe aangemaakt. De bladen kunnen vervolgens afgedrukt worden."
www.pictoselector.eu

Pictoschijver.nl
Met de pictoschrijver maak je pictoteksten met het Picto Semi Schrift: een compleet ondertiteld beeldschrift. Combineer picto's met lettertekst. Maak leesteksten op elk leesniveau. Download pictoverhalen, recepten, liedjes, stageverslagen, enzovoort. Met deze online-webapplicatie is installeren niet nodig, inloggen wel. De pictoteksten kun je zelf maken of downloaden met meer van 18.000 picto's: pictorecepten, liedjes, dagprogramma's, handelingswijzers, logopedie, lezen. Er is een passende licentie voor elke situatie van thuis tot Hogeschool.
www.pictoschrijver.nl
 
Kidspicto
Kidspicto is een pictogrammenlijn, die het uitvoeren van instructies visueel maakt voor kinderen met autisme. De pictogrammen kunnen worden ingezet in de communicatie met hun ouders, begeleiders en leerkrachten en beelden instructies uit: afspraken die samen worden gemaakt. Deze instructies worden duidelijk en eenvoudig weergegeven in de afbeeldingen op de pictogrammen.
jeannettevantricht.nl


CD-Rom Kinderliedjes met picto’s
De liedjes van de DVD van Peer en Jolanda (zie gebaren-taal) zijn nu ook te verkrijgen op CD-Rom. Met deze CD-Rom is het mogelijk om interactief met de liedjes en picto's om te gaan op de computer. Als het programma gestart wordt verschijnt een introductie- scherm. Als dan de linkermuisknop ingedrukt wordt hoor je het eerste liedje van de DVD en tegelijkertijd zie je het bijbehorende pictogram beeldvullend op het scherm. Als het liedje afgelopen is moet er weer op de muisknop gedrukt worden om het volgende liedje te horen en de bijbehorende picto te zien.
De CD-Rom kan via de website worden besteld.
www.vinkennest.nl
 
Zingen met gebaren
Viataal heeft een dvd gemaakt met kinderliedjes met gebaren. Hierop staan kinderliedjes zoals; ‘Dit zijn mijn wangetjes’, ‘Tikketakke regen’, ‘Met de vingertjes’. De dvd is geschikt voor alle kinderen. Ieder kind kan veel plezier beleven aan het meedoen met de kijk-liedjes, zowel kinderen die horen, slecht horen of niet horen als kinderen die een achterstand hebben in de spraak- of taalontwikkeling.
Dezelfde liedjes kunnen op drie manieren worden afgespeeld:
1. In Nederlands met Gebaren: liedjes worden gezongen en ondersteund met gebaren
2. In Nederlandse GebarenTaal (NGT): liedjes worden in NGT ‘gezongen’ en de liedjes zijn op de achtergrond te horen
3. Met pictogrammen: liedjes worden gezongen met afbeeldingen bij de liedjes
www.kentalisshop.nl

CFE medische communicatieborden
CFE medische communicatieborden zijn ontwikkeld als hulpmiddel bij de communicatie met mensen die terecht zijn gekomen in het (para)medische circuit en zich niet of moeilijk kunnen uiten. De CFE medische communicatieborden bieden handige aanknopingspunten bij het succesvol voeren van gesprekken over pijn, pijnbeleving, verzorging, verpleegzorg en (para)medische zorg. CFE medische communicatieborden zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Milo.
www.isaac-nf.nl

top

Communicatiehulpmiddelen

Eelke Verschuur
“Eelke Verschuur is gespecialiseerd in het gebruik van symbolen bij communicatie thuis en in het onderwijs en kan praktische adviezen geven over het gebruik ervan. Van spraak uitvoer tot planning. Van klittenband tot magneetband.” Bijv. communicatiemappen, communicatiemat, keuzebalken, dagplanners, praatknoppen en software voor symbolen.
eelkeverschuur.nl

PECS-map
Voor het communiceren met PECS bestaan er mappen. Hierin worden de picto's op een bepaalde manier met klittenband gerangschikt voor de gebruiker. Het schutblad en het binnendeel van de rugdekking dienen ook als pagina's voor de kaartjes. De PECS map maakt het werken met een Pecs programma makkelijk en overzichtelijk. Het Pecs communicatieboekje (large) is 25.5 x 23 cm. Het formaat van de plaatjes die hiervoor gebruikt worden is 4.5cm. Er is ook een kleinere PECS-map verkrijgbaar.
www.educratief.nl

Werkboek ondersteunende communicatie
De zoektocht naar een goed bruikbare invulling van een communicatiehulpmiddel is geen eenvoudige. Vaak levert het veel vragen op. Met het Werkboek Ondersteunde Communicatie worden u een groot aantal suggesties gedaan die u op weg helpen bij de inrichting van het hulpmiddel. Geschreven door Sandra Koster die haar ervaringen in dit boek heeft samengevat. Het werkboek is niet meer in gedrukte vorm verkrijgbaar, maar het is wel te downloaden via de website van KMD.
www.kmd.nl

top

Communicatie boeken

PODD communicatie boeken
Pragmatische Organisatie Dynamische Display (PODD) Communicatie Boeken is een CD rom voor het maken van een breed scala aan communicatie boeken met verschillende communicatie, taal en sensorische wensen. De CD rom biedt sjablonen en richtlijnen om een ​​adequat communicatie boek te ontwikkelen en beschrijft ook allesomvattende strategieŽn voor het gebruik van het systeem in het dagelijks leven van het kind mogelijk te maken - thuis, op school en in de gemeenschap. De CD rom is bedoeld voor therapeuten, leerkarachten en ouders, ter ondersteuning van kinderen die leren te communiceren met behulp van symbolen (pictogrammen, grafische symbolen, geheel geschreven woorden).
www.spectronics.com.au

Communicatieboekje gevoel
Het "Communicatieboekje gevoel" is ontwikkeld door Philadelphia en helpt clienten over hun gevoel te praten met familie, met hun begeleiders of op het werk. Het communicatieboekje is er in 4 varianten: man en vrouw met gebaren en zonder gebaren. Het boekje kan op verschillende manieren persoonlijk worden gemaakt, picto's, plaatsjes of geschreven tekst, persoonlijke foto's en gebaren of lichaamshoudig gevoelsmeters en door stickers die je in je dagboek of agenda kunt plakken.
Het communicatieboekje is te bestellen door een email te sturen naar philadelphia@trainingsmiddelen.nl .
www.philadelphia.nl

top

Spraakcomputers

KMD
Klein & Melgert Developments is leverancier van communicatiehulpmiddelen, omgevingsbediening, computerbediening, schakelaars en software.
De door KMD geleverde communicatiehulpmiddelen zijn zeer breed inzetbaar, u kunt starten met eenvoudige ‘spreekknoppen’ tot uitgebreide dynamische systemen, voor alle leeftijden en beperkingen.
www.kmd.nl

RDG Kompagne
RDG Kompagne levert en adviseert bij de selectie van hulpmiddelen op het gebied van ondersteunende communicatie, computer aanpassingen, omgevingsbesturing en spraakherkenning voor mensen met RSI en handicaps en past deze zo nodig aan.
Ondersteunende communicatiehulpmiddelen zijn bijv.: starters (bijv. BigMac), plaatjessystemen met geluid, dynamische systemen met geluid (spraakcomputers),
www.rdgkompagne.nl

Proxtalker
"De Proxtalker is een communicatiehulpmiddel dat geschikt is voor kinderen voor wie een dynamisch systeem te complex is, maar die een systeem met vaste knoppen ontgroeid zijn. Door het plaatsen van fiches met objecten op een spraakknop, is communicatie aan te leren, bijv. met de PECS-methodiek. Met als belangrijkste uitbreiding dat het kind zelf boodschappen kan uitspreken. Want door een fiche op een knop te leggen, kan het kind een woord laten uitspreken." Door op 3, 4 of 5 knoppen fiches te leggen ontstaat een zin, die hardop uitgesproken wordt als je de knoppen na elkaar indrukt.
www.rdgkompagne.nl

Zingui en Zingui plus
De Zingui is een dynamisch communicatiehulpmiddel, heeft een 8,4 inch scherm en weegt slechts 1 kilogram. Het is voorzien van Mind Express CE, een vereenvoudigde versie van de Mind Express 3 software. Door de beperktere hoeveelheid functies is de Zingui gemakkelijk in te richten. Vocabulaires kunnen rechtstreeks op het apparaat, of met behulp van de bijgeleverde pc-software gemaakt worden.
De Zingui is er in twee versies. De standaard Zingui is primair bedoeld voor symboolcommunicatie met natuurlijke spraak. Dankzij de ingebouwde microfoon kunnen spraakboodschappen direct op het apparaat worden opgenomen.
De Zingui Plus heeft dezelfde mogelijkheden als de Zingui, maar heeft daarnaast een ingebouwde synthetische stem, zodat ook lettercommunicatie binnen de mogelijkheden ligt.
www.rdgkompagne.nl

Werkboek ondersteunende communicatie
De zoektocht naar een goed bruikbare invulling van een communicatiehulpmiddel is geen eenvoudige. Vaak levert het veel vragen op. Met het Werkboek Ondersteunde Communicatie worden u een groot aantal suggesties gedaan die u op weg helpen bij de inrichting van het hulpmiddel. Geschreven door Sandra Koster die haar ervaringen in dit boek heeft samengevat. Het werkboek is niet meer in gedrukte vorm verkrijgbaar, maar het is wel te downloaden via de website van KMD.
www.kmd.nl

top

Symbolen softwareprogramma's

Met symbolensoftware kun je thuis zelf voor je kind picto's afdrukken, communicatiemappen en pictoboekjes maken en spelletjes voor op de computer maken. Er zijn verschillende symbolensoftwareprogramma's te koop. Daarnaast is er ook software voor dynamische communicatiesysteme te koop.

Widgit Software en Mindexpress
Eelke Verschuur verkoopt het symbolensofwareprogramma; Widgit Software (programma's en symboolbibliotheken).
Widgit Software (programma's en bibliotheken bestaat uit Symwriter de eenvoudige tekstverwerker voor woord en symbool, In Print voor het maken van symboolmaterialen en First Keys leren werken met het toetsenbord.
Mind Express Print is een programma voor het samenstellen en afdrukken van communicatiekaarten, lesmateriaal, dagschema’s en andere activiteiten voor communicatie, educatie of therapie.
eelkeverschuur.nl

Mindexpress
Mind Express is een gebruiksvriendelijk en flexibel softwarepakket dat gebruikt kan worden voor het creŽren van vocabulaires, oefeningen en spelletjes voor communicatie en therapie. De Mind Express software bevat alles wat nodig is voor de inrichting van een persoonlijke communicatiehulpmiddel: uitgebreide symbolensets, spraakuitvoer, woord-, zins- en symboolvoorspelling, een grammaticamodule, diverse bedieningsmogelijkheden, etc.
Mind Express 4 wordt standaard geleverd met SymbolStix en Sclera pictogrammen, bij elkaar zo'n 21.000 symbolen. Optioneel zijn ook de blibliotheken PCS, Widget, Beta, Vijfhoek en Picture This verkrijgbaar. Daarnaast kunnen eigen foto's en plaatjes gebruikt worden.
www.rdgkompagne.nl

Mind Express Print
Mind Express Print is een programma voor het samenstellen en afdrukken van communicatiekaarten, lesmateriaal, dagschema’s en andere activiteiten voor communicatie, educatie of therapie.
www.rdgkompagne


Symbolen software voor niet pratende kinderen meestal vergoedt

Als ouder kun je, als je kind niet kan praten, het programma waarmee je thuis zelf picto’s kunt afdrukken en communicatiemappen kunt maken meestal vergoed krijgen van de ziektekostenverzekering. Als u het bij de ziektekostenverzekering aanvraagt, moet er wel een verwijzing van de huisarts bij en een ondersteunende brief van de ergotherapeut of logopedist.

top

Planners

Tijd en planning
Vat hebben op tijd en wat er komt is belangrijk om rust te vinden doorheen je dag. Maar hoe maak je tijd duidelijk aan wie dit niet begrijpt? We bundelden voorbeelden uit de praktijk om je te helpen in je zoektocht naar het geschikte hulpmiddel voor jouw kind of cliŽnt. In de brochure komen foto's, picto's en voorwerpen aan bod bij het inzichtelijk maken van planning. De brochure is te bestellen via de website, maar is ook te downloaden via internet.
www.sclera.be

Kleurenklok
Deze Kleurenklok is niet bedoeld om te zien hoe laat het is of om klok te leren kijken. Het is een handig hulpmiddel, om kinderen zelfstandig te leren werken. De wijzerplaat van de Kleurenklok is ingedeeld in vaste tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat geel bijvoorbeeld voor 20 minuten en lichtblauw voor 10 minuten. De klok heeft maar 1 wijzer.
www.kleurenklok.nl

Time-timer

De Time-timer (tafelmodel) geeft de verstreken en resterende tijd duidelijk weer. De klok is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met planning. Bijv. kinderen met autisme.
www.timetimer.nl

24 uur planner
De klok, De Synopte, beslaat 24 uur verdeeld over 4 periodes. Ochtend (groen), middag (geel), avond (rood) en nacht (blauw). Doel van de klok kan zijn uw kind het begrip tijd te leren. De klok is gemaakt van materiaal waarop magneten blijven plakken. Mede door de magnetische symbolen die er naast geplakt kunnen worden, biedt deze klok een duidelijk totaaloverzicht van de dag en zelfs van de week doordat onder de dagen ook nog 1 symbool geplakt kan worden. De maat van de klok is. 36 x 36 cm.
eelkeverschuur.nl

Verwijzingskast
Een verwijzingskast of praatkast brengt net als kalenders en dag- en weekborden de tijd in beeld, en dan vaak een dag. De kast is vooral geschikt voor mensen die pictogrammen, foto’s of plaatjes moeilijk begrijpen. Daarom wordt de open kast gevuld met artikelen. In het bovenste vakje ligt bijvoorbeeld zeep, in het vakje eronder een scheerapparaat, dan een ontbijtbord en daarna een tandenborstel. Dat zegt: eerst wassen, dan scheren, dan ontbijten en tot slot tandenpoetsen. Een verwijzingskast brengt korte en langer momenten in beeld: u kunt ochtendritueel of de koffiepauze, maar ook een hele dag of een hele week uitbeelden.

Dag- en weekborden 
Op een dagbord worden de activiteiten van een dag in beeld gebracht: ontbijten, met de bus naar het school, spelen, fruit eten, therapie, brood eten, activiteit, drinken en iets lekkers, met de bus naar huis, televisiekijken, eten, televisiekijken, wassen, tanden poetsen naar bed. Een weekbord vertelt van dag tot dag wat er gaat gebeuren: van maandag tot en met vrijdag naar school, zaterdag sporten of een andere vrijetijdsactiviteit, zondag naar de kerk.
eelkeverschuur.nl

Planstrook
Planstrook (horizontaal)van klittenvilt materiaal met aan de rechterzijde een zakje om de gebruikte kaartjes in op te bergen. Makkelijk op te hangen. Afmetingen: 75 cm lang (incl zakje) en 10 cm breed. De planstrook is ook verticaal verkrijgbaar.
eelkeverschuur.nl

Zelf een pictobord maken
Op de website van Altijd Voorspelbaar! staan tips hoe je zelf een pictobord kunt maken voor kinderen met een autistische stoornis. Een pictobord is voor deze kinderen overzichtelijk. Van te voren is duidelijk wat er komen gaat en het wordt visueel gemaakt door middel van pictogrammen.
voorspelbaar.diewom.nl


Pratende planstrook
Eelke Verschuur verkoopt in haar webwinkel een pratende planstrook. Onder iedere knop kan 10 seconden spraak opgenomen worden.
eelkeverschuur.nl

Guide Beeldhorloge
Het Guide Beeldhorloge is een horloge dat werkt met behulp van afbeeldingen. Op van te voren in te stellen momenten vertoont het Beeldhorloge een pictogram of foto van de activiteit die op dat moment aan de orde is.
Het Beeldhorloge is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met klokkijken en hulp nodig hebben bij het oriŽnteren in de tijd. Het horloge kan, naast voor mensen met een verstandelijke beperking, een oplossing bieden voor mensen met autisme, PDD/NOS, ADHD, het syndroom van Asperger of beginnende dementie.
Functies:
-Agenda
-Bellen (zonder knoppen)
-Geheugensteuntjes; voor medicijninname,
-Hulp op afstand
-Dwaaltetectie
-Alarmering
info.mywepp.nl en verdermethersenletsel.nl

Douche Timer
Voor kinderen met autisme kan het soms moeilijk zijn om zich aan een vaste douchetijd te houden. Zij willen de tijd zien voorbij gaan. De douche timer is een zandloper die in de douche tegen de tegels geplakt kan worden. Als je begint met douchen draai je de zandloper om en wanneer de zandloper klaar is, heb je 5 minuten gedoucht.
www.bol.com

Kwartierklokje
Een kwartierklokje toont de resterende tijd voor activiteiten en afspraken in de vorm van stippen. Elke stip duidt een kwartier aan. Het kwartierklokje heeft twee functies: het kan gebruikt worden voor het tonen van de resterende tijd voor een gebeurtenis of afspraak en heeft daarnaast een timerfunctie, die de gebruiker laat zien hoe lang een taak nog duurt, bijv. hoe lang men nog mag computeren of hoe lang de rijst nog moet koken. Tijdkaartjes hebben een vaste geprogrammeerde tijd. Deze kaartjes kunnen tijdelijk uit het klokje worden genomen, zonder de resterende tijd te beÔnvloeden. Bij timerkaartjes is dat anders: de timer start zodra een timerkaartje in het klokje wordt geplaatst.
www.rdgkompagne.nl

Dagritmesysteem
Stichting Doe Maar Zo heeft een dagritmesysteem ontwikkelt voor gebruik op magnetische borden. De kleuren voor de dagen centraal. Iedere dag wordt gekenmerkt door een gekleurde ondergrond van magnetisch vinyl. Hierbij worden pictomagneten van 3x3 cm of van 5x5 cm gebruikt.
www.doemaarzo.nl

Wallorganisers
Een Wallorganiser is bedoeld om activiteiten en spullen te organiseren.
Met grote vakken en de mogelijkheid om een plaatje in het voorvak te steken zijn ze handig en leuk voor zeer veel toepassingen. Schone kleding (ondergoed) voor iedere dag, schoolspullen per dag gerangschikt, iedere knuffel een eigen vak of zoveel andere toepassingen als je kunt bedenken. Zowel de drager als de zakken zijn voorzien van een vulling (ongeveer 5 mm) waardoor ze een zekere stevigheid behouden. De achtergrond en achterkant is uitgevoerd in zwarte stof. De 5 voudige wallorganiser heeft zakken in de kleur geel, oranje, rood, blauw en groen. De 7 voudige wallorganiser heeft zakken in de kleur geel, oranje, bruin, rood, blauw, paars en groen. De vakken zijn ongeveer 20 x 20 x 5 cm De transparante vensters voor pictogrammen of plaatjes zijn 15 x 14 cm.
www.geheugenhulp.nl

Rust in huis met een visuele dagplanning
Iemand met Autisme, ADHD, PDD-NOS of een (licht) verstandelijke beperking heeft vaak meer structuur en voorspelbaarheid nodig. Een dagplanning met pictogrammen is dan ideaal. Met AutiPlan bespaar je ťlke dag veel tijd en creŽer je een veilige houvast!
Vaak kost het maken van een dagplanning met picto’s en tekeningen veel tijd. Hierdoor is het maken van een dagelijkse planning soms best lastig. AutiPlan zorgt er voor dat dit snel, makkelijk en efficiŽnt gebeurt. Door gebruik te maken van sjablonen en automatisch inplannen kost het maken van een planning met AutiPlan slechts enkele minuten per dag. Je kunt de planning niet alleen printen maar ook gebruiken op op telefoon, tablet of pc. De activiteiten worden weergegeven met duidelijke pictogrammen en kunnen worden afgevinkt. De timer laat snel zien hoeveel tijd er nog over is en wanneer de volgende activiteit gepland staat.

www.autiplan.nl

Weekplanner kinderen
De weekplanner bevat een magnetisch planbord en een basisset met 81 magnetische pictogrammen. Het kan aangevuld worden met een uitbreidingsset van 81 pictogrammen. De afmetingen van het planbord zijn 47,5 x 32,5 x 0,5 cm en de afmetingen van het magneetje 2,8 x 2,8 cm met afgeronde hoeken. Bij dit planbord worden de dagen weergegeven in verschillende kleuren en door middel van dieren waarvan de beginletters dezelfde zijn als de naamdagen. 2 magneetjes kunnen eventueel naast elkaar geplakt worden. Het bord is beschrijfbaar met speciale whiteboardstiften.
eelkeverschuur.nl

Tom Tag
De TomTag zijn fichehouders die in een strip gebundeld worden. Op de fiches of buttons plak je de meegeleverde symbolen van activiteiten die op een dag gaan gebeuren. Of je gebruikt de Tomtag als hulp bij het inpakken van je tas zodat je geen dingen meer vergeet. Eigenlijk is het dus een checklist voor elke dag. Er zijn 3 verschillende sets: Ik kan het - mijn eigen schooltas inpakken, Ik weet wat ik kan verwachten.
Bij het gebruik van deze set leren kinderen de volgorde van handelingen, zoals de ochtend- of avond routine van opstaan en naar bed gaan. Leer je kind om telkens een routine minder te visualiseren zodat je straks nog maar 1 symbooltje nodig hebt voor alle activiteiten.
De TomTag zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met autisme, kinderen die in beelden denken, kinderen en jongeren met NAH, die moeite hebben met lezen. En kinderen in het speciaal of passend onderwijs.
www.eelkeverschuur.nl

top

Agenda's en kalenders

Pictogenda
De Pictogenda is een agenda met (sticker) pictogrammen voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of praten. De Pictogenda wordt veel gebruikt door kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking, met een autistische stoornis of spraak-/taalstoornis.
Op de website vind je alle informatie over alle Pictogenda producten zoals de agenda zelf, de kalender, het verhuisboek en het vakantieboek.
www.pictogenda.nl.

Schoolagenda voor het speciaal onderwijs
Stichting Doe Maar Zo! ontwikkelde een speciale agenda voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen lezen. Deze kinderen kunnen door hun taal- en spraakproblemen en beperkte tijdsbesef geen gebruik maken van een gewone agenda. De nieuwe agenda maakt het voor hen mogelijk om structuur aan te brengen in hun dagelijks leven. Iedere werkdag heeft een eigen kleur en meer dan 1100 pictogramstickers worden meegeleverd. De agenda is geschikt voor scholieren tussen 10 en 20 jaar die veel structuur nodig hebben. Zoals kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan (met name cluster 2, 3 en 4), maar ook kinderen en jongeren (met rugzakje) die het reguliere onderwijs volgen en bijvoorbeeld dyslectie, adhd, NLD of een aan autisme verwante stoornis hebben (ASS).
www.doemaarzo.nl

Gebaren verjaardagskalender
Swedero verkoopt een kalender met gebarentekeningen. Elke maand is voorzien van een vrolijke, kleurrijke afbeelding en 10 gebaren die passen bij de maand.
www.swedoro.nl

top

Pratend fotoalbum

Pratend fotoalbum
Dit pratende fotoalbum kan onder iedere bladzijde een boodschap bewaren van 10 seconden. Het album bestaat uit 24 bladzijden. Leuk als fotoalbum maar ook zeer geschikt om een verhaal in te zetten, als stappenplan bij activiteiten of als persoonlijk levensboekje. De bediening van de kleine knopjes kan voor sommige kinderen een probleem zijn.
eelkeverschuur.nl

Pictello
Pictello is een universele app waarmee je heel eenvoudig een pratend fotoalbum of boek kunt maken voor op iPhone, iPod touch en iPad.
Op elke pagina in een Pictello-verhaal kun je een afbeelding en maximaal vijf tekstregels zetten, plus een opgenomen geluid of tekst-naar-spraak op basis van natuurlijk klinkende stemmen. Je kunt je verhalen via iTunes-bestandsdeling met iedereen delen of via Wi-Fi met andere Pictello-gebruikers. Voor dit laatste maak je een gratis account aan op de Pictello-server.
Pictello is ontworpen voor alle leeftijden en vaardigheidsniveaus. Het programma is zeer gebruiksvriendelijk en je hoeft niet te kunnen lezen om naar verhalen te kunnen zoeken of verhalen te kunnen beluisteren. Klik hier voor de uitleg.
itunes.apple.com/nl/app/pictello

App: Story Creator
Voor het maken van een digitaal prentenboek of fotoboek is er o.a. de gratis app Story Creator.Voordeel is dat hij simpel te programmeren is, je kunt er zelfs bij tekenen. In de app kunnen zowel foto's als film worden gebruikt. In Story Creator maak je albums, net als een echt foto-album. Daarin kun je verhalen inspreken over de vakantie of bijvoorbeeld een boekje inscannen en inspreken.
Het is een app voor de Ipad.
itunes.apple.com

top

Spraak en beeld opnemen

Talkin Tin
Eelke Verschuur verkoopt gele en rode praatknoppen (talkin tins). Met de gele praatknop kan een boodschap van maximaal 10 seconden worden opgenomen. Met de rode praatknop kan maximaal een boodschap van 40 seconden worden opgenomen.
eelkeverschuur.nl

Vierkante praatknop (Big Point)
Als je op deze vierkante knop drukt wordt de boodschap die je hebt ingesproken afgespeeld. Je kunt circa 30 seconden tekst of een gezongen liedje opnemen. De spraak is duidelijk te verstaan. En onder het doorzichtige deksel steek je gemakkelijk een plaatje of pictogram. Rubberdopjes houden de knop goed op zijn plek.
eelkeverschuur.nl

top

Placemats

Placemat
Commis verkoopt placemats waarmee kinderen tijdens het eten met picto's kunnen aangeven wat ze willen hebben. "Het is aan te passen aan elke maaltijd. U kunt kiezen voor vaste pictogrammen of voor een flexibel systeem."
www.commis.nl

top

Kookrecepten

Tof! Kookboek
Tof! is een landelijk tijdschrift voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Tof! Communicatie heeft een kookboek gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. In het Tof! kookboek staan 60 recepten, verdeeld over 5 hoofdstukken. Elk recept wordt in 8 duidelijke stappen neergezet. Met per stap een foto en korte uitleg.
Het kookboek is te bestellen bij www.mbwebshop.nl of via de boekhandel.
-Titel: Tof! Kookboek. Lekker koken in 8 stappen
-Schrijver: Stichting Tof! Communicatie
-Uitgever: MB Communicatie
-Jaar van uitgave: 2011
-ISBN: 9789081292108

top

Voorleesboekjes

Voorlezen-plus
Voorlezen-plus (multi-sensory storytelling) is een uit Groot-BrittanniŽ afkomstige, zintuiglijke manier van voorlezen aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. "Voorlezen is een ervaring waaraan iedereen plezier kan beleven. De sfeer, de individuele aandacht, het persoonlijke contact, de rust, de herkenning van het verhaal; allemaal ingrediŽnten die voorlezen maken tot een plezierige belevenis voor zowel de luisteraar als de voorlezer." Bij Voorlezen-plus kunnen ouders in een workshop een speciaal afgestemd voorleesboek maken voor hun kind met een meervoudige complexe beperking.
www.voorlezen-plus.nl

Boek: Voorlezen-Plus
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen lezen zelf niet, maar worden ook weinig voorgelezen. Dat ontdekten Carla Wikkerman en Nelleke Boer toen zij in aanraking kwamen met multi-sensory storytelling. Dit is een speciale manier van voorlezen waarbij naast een verhaaltekst gebruik gemaakt wordt van voorwerpen die je kunt zien, voelen, horen, proeven of ruiken. Al snel merkten zij dat deze manier van voorlezen ook geschikt is voor mensen met (een verstandelijke beperking en) dementie. Carla en Nelleke ontwikkelden een eigen werkwijze Voorlezen-plusģ. Een Voorlezen-plus-boek is een persoonlijk boek, op maat gemaakt voor ťťn persoon: de luisteraar. Dit boek beschrijft de werkwijze van Voorlezen-plus. Het maakt duidelijk: zů ziet een Voorlezen-plus-boek eruit en zů wordt het gemaakt en voorgelezen. Bovendien geeft het boek een beeld van de inhoud van een groot aantal Voorlezen-plus-boeken. Het boek is interessant voor familieleden, vrienden, vrijwilligers en begeleiders, maar ook voor docenten en studenten van zorgopleidingen. Het boek is te bestellen via de website van Voorlezen-Plus.
-Titel: Voorlezen-plusģ prikkelt de zintuigen met persoonlijke boeken
-Schrijver: Nelleke Boer en Carla Wikkerman
-Uitgeverij: Stichting Voorlezen-plusģ
-Jaar van uitgave: 201
6
-ISBN: 978-90-9029440-7

www.voorlezen-plus.nl

Prentenboek: Het eerst muziekboek voor kerst
Mol, Konijn, Beer, Eekhoorn en Das oefenen met hun muziekinstrumenten voor het kerstfeest. Andere dieren versieren de grote schuur en dan kan het concert beginnen.
In het prentenboek zijn de platen steeds over twee bladzijden verdeeld. De tekst is ertussen gedrukt. Aan de rechterzijkant is een plastic balk met zes geluidsknoppen waarmee de betreffende instrumenten te horen zijn.
-Titel: Het eerste muziekboek voor kerst
-Schrijver: Fiona Watt
-Uitgever: Usborne
-Jaar van uitgave: 2013
-ISBN: 9781409565536 -Leeftijd: prentenboek vanaf 2 jaar


Oscar!
Trees Verburg-KŲnig heeft 3 voorleesboeken geschreven met een CD met meezingliedjes. Het voorleesboek "Oscar!" is een boek voor kinderen van 2-4 jaar, "Pico's droom" is voor kinderen van 3-5 jaar en "Oela en de draken" voor kinderen van 5-7 jaar. Daarnaast verkoopt ze pakketten met de boekjes, vertelplaten, een vertelplaten kast, een theaterkoffer, etc. Van het voorleesboek "Oscar!" is ook een app gemaakt: een bewegend muziekboek voor kinderen van 2 tot 4 jaar om zelf mee te spelen of om samen te lezen. Deze app bevat daarnaast nog kleurplaten, puzzels en een memory spel.
www.stichting-oscar.nl

Doe boek
De Ronzebons heeft 2 doe-boeken gemaakt voor mensen met een ernstige meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperking. Het doe-boek "Krrr...okodil" is geÔnspireerd op het prentenboek van het jaar 2014. Het boek telt 7 dubbele pagina's en is te bestellen als pdf.
Ook is het doe-boek "Feest" als pdf te koop.
doe-boek.blogspot.nl

Het Sprekend Boek
De website "Het Sprekend Boek"is voor gehandicapte kinderen die niet zelfstandig een boek kunnen vasthouden en/of lezen.
Je kunt dan op je eigen tempo een prentenboek via de computer voor laten lezen. De boeken zijn zo aangepast dat ze met een druk op de knop zelfstandig te lezen zijn.
In de ťťn-knops-bibliotheek staan inmiddels meer dan 400 boeken.
Niet alleen het bladeren door de boekjes gebeurt door die ťne knop, ook het kiezen uit alle beschikbare boekjes kan met ťťn knop gedaan worden.
De knop die je nodig hebt om Het Sprekend Boek te kunnen gebruiken kan gewoon je linker-muisknop zijn, maar het kan ook met speciale schakelaars. Denk daarbij aan een druk-gevoelige schakelaar van 15cm doorsnee of aan een voet-schakelaar of hoofdbediening, enzovoort.
Ook op een tablet (iPad e.d.) kan gebruik gemaakt worden van Het Sprekend Boek. De website is geschikt gemaakt om via de browser (safari o.i.d.) te openen.
www.hetsprekendboek.nl

Voorleesboeken voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Voor-lezers zijn kijk-, lees- en luisterboeken voor mensen met een verstandelijke beperking. Kleinschalig, zonder winstoogmerk en in eigen beheer uitgegeven. Zij richten zich daarbij op mensen met een matige verstandelijke beperking, op activiteitenbegeleiders, op ouders en verwanten. Samen lezen is mogelijk, maar je kunt het boek ook laten voorlezen vanaf de bijgeleverde CD. De geschreven teksten hebben een niveau van ongeveer AVI6. De Zelfstandig lezen boekjes zijn op niveau AVI2/3.
"Voor-lezers zijn luxe fotoboeken met een kort voorleesverhaal van ca 10 minuten in woord, beeld en geluid. De verhalen zijn herkenbaar, kort, overzichtelijk en humoristisch. Voor volwassenen die wel eens iets anders willen dan een prentenboek. Voor-lezers kun je ook 'lezen' met de bijgeleverde CD."
www.voor-lezers.nl

top

Muziek en geluidenboekjes

Geluidenboek: Paco en het orkest
Wat is Paco blij! Vanavond is er een mooi concertin het bos. Maar waar zijn de muzikanten?Help jij met zoeken? Luister onderweg naarde klarinet, de piano, de viool,de contrabas, de xylofoon, de piccolo,de celesta, de cello, de dwarsfluit, de fagot en ... het orkest van Carnavaldes animaux van Saint-SaŽns! Een verhaal waar muziek in zit! Voor kinderen vanaf 3 jaar. Druk telkens op de knop en ontdek de instrumenten van het orkest. Met echte instrumenten!
-Titel Prentenboek: Paco en het orkest
-Ondertitel: Geluidenboek
-Schrijver: Magali le Huche
-Uitgeverij: Clavis
-Jaar van uigave: februari 2021
-ISBN: 9789044824247
*Er zijn nog meer geluidenboekjes met Paco: Paco en de Afrikaanse muziek, Paco en Mozart, Paco en de Jazzband, Paco en de fanfare en Paco en de Jazzband.

Prentenboek: Het eerst muziekboek voor kerst
Mol, Konijn, Beer, Eekhoorn en Das oefenen met hun muziekinstrumenten voor het kerstfeest. Andere dieren versieren de grote schuur en dan kan het concert beginnen.
In het prentenboek zijn de platen steeds over twee bladzijden verdeeld. De tekst is ertussen gedrukt. Aan de rechterzijkant is een plastic balk met zes geluidsknoppen waarmee de betreffende instrumenten te horen zijn.
-Titel: Het eerste muziekboek voor kerst
-Schrijver: Fiona Watt
-Uitgever: Usborne
-Jaar van uitgave: 2013
-ISBN: 9781409565536 -Leeftijd: prentenboek vanaf 2 jaar


top

Picto-leesboekjes

Pictoverhalen
Visitaal verkoopt o.a. pictoverhalen. Pictoverhalen zijn boekjes met daarin Visitaal-pictogrammen die samen een verhaal vertellen. Onderwerpen uit het dagelijks leven worden ondersteund en verduidelijkt. Ze worden zo concreet mogelijk weergegeven voor onder anderen kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of communicatieve beperking. Elk boekje heeft ongeveer twaalf pagina's met op elke bladzijde twee pictogrammen. Onder de pictogrammen staat een korte tekst.
Er zijn 10 verschillende pictoboekjes met de volgende onderwerpen: Het is lente, Het is zomer, Het is herfst, Het is winter, Ik moet naar het ziekenhuis, Vandaag ga ik naar school, Vandaag ga ik naar het dagcentrum, Morgen ben ik jarig, Ik ga op vakantie, Het is bijna kerst.
www.visitaal.nl

top

Liedjesboeken

Gebarenliedjesboek: Liedjes zien, zingen en gebaren
In dit vrolijke boekje staan 20 kinderliedjes met tekst en tekeningen waar je naar kunt kijken en die je kunt zingen en gebaren. Een idee van Jolanda de Wit, die in haar logopedisch werk gebruik maakt van eenvoudige kinderliedjes met gebaren voor kinderen die slechthorend zijn of een achterblijvende spraak/taalontwikkeling hebben. Het gaat om eenvoudige kinderliedjes en bij een aantal bestaande liedjes schreef zij nieuwe teksten die goed aansluiten bij de doelgroep.
Het boekje is in 2013 uitgegeven door het Gebarencentru en is te bestellen in de webshop van het Gebarencentrum.
www.gebarencentrum.nl

Kinderliedjes met gebaren
Liedjes zingen is leuk en gebaren erbij gebruiken maakt het nog leuker! Daarom zingt Ellis Bell bekende en eigen kinderliedjes, die ze ondersteunt met (doven)gebarentaal. Download Gebarenliedjes via iTunes, Mediamarkt en andere digitale aanbieders.
www.gebarenliedjes.nl

Filmpjes: Gebarenliedjes in NmG
Op de website van logopediepraktijk Jolanda de Wit staan liedjes die verfilmd zijn in een normaal en langzaam tempo door het gebarencentrum.
dewitlogopedie.nl

top

Wenskaarten

Pratende briefkaarten
In de webwinkel van Eelke Verschuur kun je pratende briefkaarten kopen.
"Met deze kaart kan een eigen persoonlijke bericht opgenomen worden. Elke keer als u de kaart open doet wordt het bericht automatisch afgespeeld. In het bijgesloten plastic hoesje past een foto van ongeveer 13x18 cm. U plakt het hoesje op de voorzijde van uw kaart, waarna de foto erin geschoven kan worden. Tot maximaal 10 seconden spraak kan opgenomen worden en u kunt zo vaak als u wilt een nieuw bericht inspreken."
eelkeverschuur.nl

Picto-wenskaarten
Op de website van Visitaal kun je in de webwinkel Picto-wenskaarten kopen. Hartelijk gefeliciteerd, Verjaardag, Gecondoleerd, Geboorte, Vakantiegroetjes, Huwelijk, Ik denk aan je en Prettige feestdagen.
www.visitaal.nl

top

Spelletjes

Picto-spelletjes
Commis maakt en verkoopt picto-spelletjes zoals lotto, memory, plaatjesbingo, domino, kwartet, tritet, zoek dezelfde, etc.
www.commis.nl


Maxi-lotto Voorwerpen
Deze prachtige geÔllustreerde lottospellen zullen veel mensen aanspreken. De kaarten en borden zijn gelamineerd waardoor ze makkelijk schoongehouden kunnen worden en erg duurzaam zijn. De afbeeldingen, borden en kaartjes hebben een royaal formaat. Het spel bevat 4 basisborden van 25 x 35 cm, met bijpassende fotokaarten van 10 x 10 cm.
www.rugzakwebwinkel.nl


Dick Bruna Reuzenkwartet
Het Dick Bruna Reuzenkwartet is een mooie, fleurig gekleurd kwartetspel met extra grote kaarten. Het reuzenkwartet heeft extra grote afbeeldingen en is hierdoor vooral geschikt voor (jonge) kinderen die nog niet kunnen lezen of een visuele beperking hebben. Afmetingen: 12 x 8 cm. Te koop bij de speelgoedzaak.


Dierengeluidenlotto
Rugzakwebwinkel verkoopt dierengeluidenlotto. Bij de dierengeluidenlotto (zie foto) staat op elke lottokaart 6 kleurenfoto's van de dieren waarvan de geluiden op de CD zijn opgenomen.
Verder verkopen ze o.a. aktie-reactie speelgoed, pictogrammen en accessoires, houten puzzels, lotto's, memories, geluidenlotto en muziekinstrumentlotto.
www.rugzakwebwinkel.nl

Tactilo loto Djego
Djeco Tactilo Loto dat is alles vinden op de tast. Vind op de tast een zachte beer, een gekruld schaap of een geschubde hagedis... Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen met dit spel het observatievermogen (kleur en vormherkenning) en de tastzin. Een uniek tastbaar ontdekkingsspel voor kinderen vanaf 3 jaar!
www.ilovespeelgoed.nl

Gebarenmemory
Het Nederlands Gebarencentrum heeft een memoryspel gemaakt met gebaren. Het spel "Gebarenmemory" is o.a. te bestellen bij Viataal.
www.viataaldenhaag.org/gebarenwinkelTastdomino
Rugzakwebwinkel verkoopt tastdomino. Verschillende oppervlakten, ene keer ruw, dan weer zacht, hard of glanzend of mat. Verschillende spelmogelijkheden zoals eerst op kleur aanleggen en vervolgens met de ogen dicht, dus op de tast, de dominostenen op de juiste manier aanleggen. Uiteraard is deze tastdomino geschikt voor slechtzienden en blinden. 28 dominostenen in houten opbergbak, afmeting dominostenen 9x4 cm.
www.rugzakwebwinkel.nl

top

Sint en kerst

Gebaren

DVD GebarenSint komt!
Op de DVD GebarenSint Komt! staan rijmpjes en verhaaltjes in de Nederlandse Gebarentaal. "De GebarenSint is een heel bijzondere Sinterklaas. Hij gebruikt namelijk de Nederlandse Gebarentaal, met soms wat Spaanse gebaren. Hij heeft vier Pieten die ook heel goed gebaren. Het paard van Sinterklaas maakt zelf geen gebaren... maar hij begrijpt ze natuurlijk wel!" De DVD is een uitgave van het Nederlands Gebarencentrum.
www.viataaldenhaag.org/gebarenwinkel.php


Liedjesboeken

Sinterklaasliedjes + CD
In dit boek met cd zijn de bekendste en mooiste Sinterklaasliedjes verzameld. Laat uw kind genieten van de kleurrijke tekeningen in het boek en luisteren naar de liedjes op de cd. Bij ieder liedje staat een eenvoudig notenschrift.
Titel boek: De mooiste Sinterklaasliedjes
ISBN:9789044717228
Jaar van uitgave: 2007
Uitgeverij: Deltas Centrale 


De mooiste Kerstliedjes met CD
In dit boek met een cd zijn de bekendste kerstliedjes verzameld. U kunt samen genieten en/of meezingen met de liedjes op de cd. Bijvoorbeeld van De herdertjes, de engeltjes, van de drie koningen en van het kindje in de kribbe. Bij elk liedje staat een eenvoudige partituur en mooie tekeningen.
Titel boek: De mooiste kerstliedjes
ISBN: 9789044711301
Jaar van uitgave: 2005
Uitgeverij: Deltas CentraleVoorleesboeken

Bobbi viert Sinterklaas
In dit boekje viert Bobbi Sinterklaas. Korte teksten op rijm.
"Bobbi staat heel blij te springen en hij zingt een vrolijk lied. Dan roept Bobbi: Kijk daar zijn ze: Sinterklaas en Zwarte Piet!"
-Titel: Bobbi viert sinterklaas
-Schrijver: Ingeborg Bijlsma en Monica Maas
-ISBN: 9020684205
-Jaar van uitgave: 2005
-Uitgeverij: Kluitman


Prentenboek Kerst
Een warm en vertederend prentenboek dat (kleine) kinderen op heel eenvoudige wijze bekend maakt met het kerstverhaal. In korte zinnen wordt het kerstverhaal in eenvoudige bewoordingen uitgelegd.
"De nacht is koud en helder
Er is een ronde maan.
Er klinken klikklakhoefjes:
Daar komt de ezel aan...."
-Titel: Kerstverhaal
-Schrijver: Mieke van Hooft & Tineke Meirink
-Doelgroep: kinderen vanaf 3 jaar
-Uitgeverij: Holland
-ISBN:9789025110659


Anna en de kerstboom
Herkenbaar verhaaltje over het zetten van de kerstboom met een grappige wending. Heldere kleurrijke illustraties en korte teksten.
"Binnenkort is het Kerstmis. Papa haalt de kerstboom uit de tuin. En mama en Anna versieren hem van top tot teen met kerstballen, lichtjes en slingers. Er zijn ook mooie rode kerstsokjes voor in de boom. Maar daar heeft Anna andere plannen mee …"
-Titel: Anna en de kerstboom
-Schrijver: Kathleen Amant
-Doelgroep: kinderen vanaf 2 jaar
-Uitgeverij: Clavis
-ISBN 9789044808131
Anna en de kerstboom op Vimeo/Youtube: Anna en de kerstboom

Bobbi viert kerst
In dit boekje gaat Bobby de kerstboom opzetten. Korte teksten op rijm.
"Papa zegt: We gaan iets leuks doen. Stap maar lekker op de slee. Ga je mee een kerstboom kopen? Ja, juicht Bobbi, ik wil mee!''
-Titel: Bobbi viert kerst
-Schrijver: Ingeborg Bijlsma en Monica Maas
-Doelgroep: kinderen vanaf 2 jaar
-Uitgeverij: Kluitman
-ISBN: 9020684191
-Jaar van uitgave: 2006


Prentenboek: Het eerst muziekboek voor kerst
Mol, Konijn, Beer, Eekhoorn en Das oefenen met hun muziekinstrumenten voor het kerstfeest. Andere dieren versieren de grote schuur en dan kan het concert beginnen.
In het prentenboek zijn de platen steeds over twee bladzijden verdeeld. De tekst is ertussen gedrukt. Aan de rechterzijkant is een plastic balk met zes geluidsknoppen waarmee de betreffende instrumenten te horen zijn.
-Titel: Het eerste muziekboek voor kerst
-Schrijver: Fiona Watt
-Uitgever: Usborne
-Jaar van uitgave: 2013
-ISBN: 9781409565536 -Leeftijd: prentenboek vanaf 2 jaar


top

Communicatiepaspoort

Communicatiepaspoort
Een Communicatiepaspoort is er voor mensen met een beperking op het gebied van communicatie.
Het Communicatie Paspoort is een persoonlijk document/boekje waarin je kind zichzelf kort voorstelt en de communicatie ondersteuning verduidelijkt. Het doel van het Communicatie Paspoort is om je kind een communicatiehulpmiddel te geven met de meest belangrijke dingen die het leven veilig, tevreden, betrouwbaar en gelukkig maken. Het paspoort is geschreven in de ik-stijl. De informatie in het paspoort is vervat in de communicatievorm van het kind (bijv. picto’s) en wordt altijd begeleidt door tekst en/of spraakuitvoer.

Communicatiepaspoort.be
Een communicatiepaspoort is een document(je) waarop persoonlijke gegevens van kinderen, jongeren en volwassenen die zelf niet of moeilijk kunnen praten, worden weergegeven op een overzichtelijke en leuke manier. Het paspoort geeft kort en bondig de nodige informatie over de manier van communiceren, het gedrag en de interesses van de houder van het paspoort weer. Het komt bij voorkeur tot stand in samenwerking met de houder en zijn/haar ouders of partner. Het paspoort is in vele vormen te maken, bijv. als id-kaartenmapje (klein en makkelijk op te bergen),  reismapje  met  kaft ( een groot overzicht van de gegevens), of in de vorm van een knalgele autobus of bloemblaadjes.
Het paspoort kan via de website met een gratis software-programma worden gemaakt.
"Het software- programma op de website leidt je aan de hand van vragen en mogelijke antwoorden naar een kant-en-klaar communicatiepaspoort. Kies tussen een aantal antwoorden die reeds vooraf geformuleerd zijn of maak het heel persoonlijk door eigen antwoorden in te vullen. Gebruik symbolen die beschikbaar zijn in het programma of voeg zelf eigen afbeeldingen toe. Maak er een heel persoonlijk document van. Gebruik humor, maak het visueel aantrekkelijk, werk samen met de houder. Selecteer op het einde een vorm en formaat waarop het paspoort wordt afgedrukt. Denk na over de houdbaarheid!"
communicatiepaspoort.be

Communicatiepaspoorten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
MultiPlus heeft een handleiding gemaakt over het maken van een Communicatiepaspoort voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.
"Communicatiepaspoorten… je hebt er ongetwijfeld al van gehoord. Reeds voor heel wat doelgroepen werden communicatiepaspoorten uitgewerkt. Ze kunnen personen met communicatieve beperkingen ondersteunen in het toegankelijk maken van informatie over zichzelf naar hun omgeving toe, om op die manier de interactie met deze omgeving te verbeteren. Ook voor sommige personen met ernstige meervoudige beperkingen, met wie communiceren bij uitstek een uitdaging vormt, kunnen communicatiepaspoorten een verrijking zijn. In deze handleiding geven we meer informatie over de achtergrond van communicatiepaspoorten en hoe je er concreet mee aan de slag kan gaan."
www.multiplus.be

Visio: Animatiefilm Communicatiepaspoort "Ik word begrepen"
Koninklijke Visio ontwikkelde het Communicatiepaspoort. Daarnaast hebben ze ook een animatiefilm ontwikkeld over het Communicatiepaspoort. Deze geeft in enkele minuten weer wat een Communicatiepaspoort is, waartoe het dient en waar het uit bestaat.
Een Communicatiepaspoort heeft als doel het snel begrijpen van gedragingen van een leerling/cliŽnt met (ernstig) meervoudige beperkingen (EMB)/Visuele Verstandelijke Beperkingen, en hoe hierop juist te handelen (snelle overdracht). Te gebruiken in het dagelijkse werk met de leerling/cliŽnt, bijvoorbeeld voor: nieuwe klassenleiding, therapeuten, invallers, pleinwacht, zorgbegeleiders, logeeropvang, familie en kennissen. 
www.visio.org

Stichting Milo: Het Communicatiepaspoort
Het idee achter het communicatiepaspoort is dat je samen met een communicatief meervoudig beperkte cliŽnt (kind, jongere of volwassene) een persoonlijk document maakt. Geheel op eigen wijze, passend bij de cliŽnt. Het moet toegankelijk zijn voor zowel de cliŽnt als de omgeving. Het communicatiepaspoort vormt een ideaal opstapje voor cliŽnten om in gesprek te komen met anderen en geeft gesprekspartners een aanleiding om eenvoudiger met hen in gesprek te geraken. Waar moet je opletten? Hoe maak je een communicatiepaspoort? Op de website kun je de Milo handleiding gratis downloaden.
www.stichtingmilo.nl

top

iPhone en iPad

App Pictoplanner
De app Pictoplanner geeft zicht op de structuur van een dag door middel van picto's en foto's. Je kunt in de app een dag of een weekoverzicht zien. Dit overzicht kan je vullen met activiteiten, deze worden gesymboliseerd door middel van picto's en foto's. In het dagoverzicht is een dag onderverdeeld in ochtend-middag-avond en de diverse activiteiten in de tijd zijn zichtbaar als picto's die achter elkaar zijn geplaatst. De activiteiten die zijn geweest krijgen een andere kleur, dit is duidelijk zichtbaar.
revalidatieapps.nl .


Grid Player
Grid Player is een alternatieve en ondersteunende communicatie (AAC) App voor mensen die niet kunnen spreken of die onduidelijk spreken. De zinnen die u maakt, worden hardop uitgesproken. De Grid Player is teogankelijk voor veel mensen die problemen ondervinden in het communiceren. Ook voor mensen die communiceren aan de hand van symbolen. Grid Player is ontworpen om te werken met raster 3 en The Grid 2 , zodat u kuntafspelen uw roosters op uwiPad . Als u geen tabel 3 of The Grid 2 hebben, kunt u de Grid Player gebruiken met de vier standaard grid sets: Symbool Talker A, Symbol Talker B, Talking Photographs en Tekst Talker Phrasebook. Houd er rekening meedat u een Online Grids account nodig heeft om gebruik te maken van de Grid Player. U kunteen gratis account aanmaken in het Grid Player app, of u aanmelden op een bestaand account.
grid-payer

App: Eline spreekt
De spraak app ‘Eline spreekt’ werkt op basis van een grid van tegels met iconen, plaatjes of foto’s. Bij aanraking van een tegel ‘spreekt’ de iPad als een volwaardige spraakcomputer. De audio spreek je zelf in, of laat je de iPad automatisch uitspreken. ‘Eline spreekt’ is, net als de iPad, in alle opzichten simpel en intuÔtief in gebruik. Ook voor installatie & updates heb je geen PC of Mac nodig. In een handomdraai pas je ‘Eline spreekt’ aan. Gebruik Sclera iconen, beelden van internet of foto’s die je zelf met de iPad maakt. Zelf audio toevoegen is heel gemakkelijk. Je kunt het eenvoudig inspreken of het automatisch door de iPad laten uitspreken. ‘Eline spreekt’ is overal te gebruiken, ook onderweg.
www.elinespreekt.nl

He Hajo app
He hajo is een app die communiceren met behulp van picto’s makkelijk maakt. De app is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke of communicatiebeperking die hun bedoelingen overbrengen met picto’s. Picto’s laten zien wat je wilt. Ze vertellen wat je wilt zeggen. Dankzij de mogelijkheid om de picto’s als een zin af te spelen, kun je je stem laten horen. En zo leer je ook nog eens snel nieuwe woorden. Het is zelfs mogelijk om je eigen picto’s te maken. He hajo geeft je een stem!
www.hehajo.nl

Pictello
Pictello is een universele app waarmee je heel eenvoudig een pratend fotoalbum of boek kunt maken voor op iPhone, iPod touch en iPad.
Op elke pagina in een Pictello-verhaal kun je een afbeelding en maximaal vijf tekstregels zetten, plus een opgenomen geluid of tekst-naar-spraak op basis van natuurlijk klinkende stemmen. Je kunt je verhalen via iTunes-bestandsdeling met iedereen delen of via Wi-Fi met andere Pictello-gebruikers. Voor dit laatste maak je een gratis account aan op de Pictello-server.
Pictello is ontworpen voor alle leeftijden en vaardigheidsniveaus. Het programma is zeer gebruiksvriendelijk en je hoeft niet te kunnen lezen om naar verhalen te kunnen zoeken of verhalen te kunnen beluisteren. Klik hier voor de uitleg.
itunes.apple.com/nl/app/pictello

App: Story Creator
Voor het maken van een digitaal prentenboek of fotoboek is er o.a. de gratis app Story Creator.Voordeel is dat hij simpel te programmeren is, je kunt er zelfs bij tekenen. In de app kunnen zowel foto's als film worden gebruikt. In Story Creator maak je albums, net als een echt foto-album. Daarin kun je verhalen inspreken over de vakantie of bijvoorbeeld een boekje inscannen en inspreken.
Het is een app voor de Ipad.

iPicto
Erwin van den Hout heeft een nieuwe app ontworpen: iPicto, voor iPhone, iPad en iPod Touch. Deze app is ontworpen om mensen te begeleiden met een (verstandelijke) handicap, met of zonder dementie / alzheimer, asperger, autisme en / of een (aanverwante) stoornis in de communicatie. Deze nieuwe app iPicto is ook een zeer goed hulpmiddel bij het (aan) leren van een juiste wijze van communiceren, oa. bijvoorbeeld bij spraakproblemen, danwel in de ondersteuning van het bijzondere leerproces. Ik verwijs u voor nadere informatie naar de app store van Apple iTunes (klik op onderstaande link). Er is ook een iPicto LITE versie, zodat u een eerste indruk op kunt doen.
iPod touch en iPad in de iTunes App Store

TouchSpeak
Met TouchSpeak worden mobiele apparaten zoals PDA’s en telefoons met Windows Mobile ingezet als hulpmiddel voor ondersteunde communicatie.TouchSpeak kan een eenvoudig hulpmiddel zijn, waarmee door het aanraken van een pictogram of foto een bericht te horen is. Het kan ook ingericht worden als een complex communicatie-hulpmiddel met de mogelijkheid om te schrijven, te tekenen, te fotograferen en te SMS-en. Dit kan door de betreffende modules te activeren in het ontwerpprogramma TouchSpeak Designer. De ontwerper kan al deze modules op een eenvoudig manier persoonlijk inrichten.
www.touchspeak.nl

Nederlandse gebarenwoordenboek voor iPad en iPhone
Het Nederlands Gebarencentrum heeft de eerste applicatie in Nederland met standaard gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal uitgebracht genaamd iSignNGT De applicatie bevat 650 basisgebaren, tekeningen, plaatjes en pictogrammen en is gratis beschikbaar. De app is voor iedereen die kennis wil maken met de Nederlandse Gebarentaal en voor mensen die NmG (Nederlands met ondersteunde Gebaren) gebruiken. Gebaren kunnen via het Nederlands worden opgezocht alfabetisch en thematisch. De applicatie is ontwikkeld door het Nederlands Gebarencentrum in samenwerking met Luminis Software Development. De applicatie is gratis te downloaden in de AppStore.

Symbaloo
Symbaloo is een persoonlijke startpagina waarmee je favorieten online in de cloud opgeslagen worden. Hierdoor heb je altijd en overal toegang tot jouw eigen instellingen.
Symbaloo werkt eenvoudig. Je kunt snel starten door in de Quickstart je favoriete websites te selecteren. Zo heb je binnen 1 minuut een eigen persoonlijke startpagina samengesteld. Als je jezelf registreert dan zijn jouw instellingen altijd en overal beschikbaar, ook in de app. Registreren bij Symbaloo is gratis, net als het gebruik ervan.”  Meer info over Symbaloo.
www.symbaloo.com

Mytalktools
Mytalktools is ontworpen door een ouder met een kind met een beperking. Het is een app om te communiceren via een communicatie ondersteunend hulpmiddel. Mytalktools is als App te downloaden voor de iPhone, iPod Touch en iPad.
www.mytalktools.com


Praatapps.nl
App's om taal, spraak en communicatie te stimuleren. Praatapps.nl is een initiatief van de afdeling logopedie van Driestroom. De logopedisten van Driestroom gebruiken al langer apps bij hun behandelingen om de spraak-, de taal- en de communicatieve ontwikkelingen te stimuleren. Vanaf dag ťťn is het een succes.
Er zijn veel leuke apps  beschikbaar,  zowel voor tablets van de Apple als tablets die werken met Android. Er zijn apps voor kinderen van alle leeftijden en ontwikkelingsniveau's en met allerlei verschillende thema's en doelen. Om kennis en ervaring over apps om de spraak, taal en de communicatie van kinderen te stimuleren en te delen met ouders, verzorgers en andere belangstellenden is deze webstie ontwikkelt.
www.praatapps.nl

top

Zelf communicatiehulpmiddelen maken

Glanzende lamineervellen
Je kunt zelf thuis foto's en picto's lamineren. Een lamineermachine en lamineervellen zijn bij de boekhandel te koop. Lamineervellen zijn in de formaten A4, A5, A6 en visitekaartjes te krijgen.

Matte lamineervellen
Glanzende lamineervellen zijn voor voor mensen die slecht zien of CVI hebben niet zo geschikt. Voor deze doelgroep zijn er matte lamineervellen beter. Deze zijn te krijgen bij de boekhandel te koop of op internet.
www.lamineerhoezen24.nl

Klittenband, magneetband en anti-slipmateriaal
Op de website van Klittenbandwinkel.nl kun je klittenband bestellen; opnaaibaar, zelfklevend, rondjes. Ook verkopen ze Velcro klittenband voor in de tuin, voor textiel, voor velour, etc.
Naast klittenband verkopen ze ook klittenvilt, anti-slipmateriaal en magneetband.
klittenbandwinkel.nl

Klittenband
Klittenband om foto's of picto's in een boek te plakken is ook bij de Hema of bij een stoffenwinkel te koop.

Klittenvilt
Klittenbandwinkel verkoopt zwart klittenvilt. Het klittenvilt is 1.40 meter breed en wordt per meter verkocht.
Het is geschikt om zelf communicatieborden of andere materialen mee te maken. De haakkant van het klittenband blijft hierop kleven.
klittenbandwinkel.nl

Magneetband
Magneetband om foto's en picto's bijv. op de koelkast te plakken is te koop bij Eelke Verschuur.
eelkeverschuur.nl

Scharnierringen
Scharnierringen zijn handig bij het maken van boekjes. Deze zijn te koop bij Eelke Verschuur.
eelkeverschuur.nl

top