Gemeente

tips

Algemene informatie

Wmo
“De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat u ondersteuning krijgt als u problemen in het dagelijks leven ervaart die u niet zelf kunt verhelpen. Deze ondersteuning geldt voor mensen met een beperking door ziekte, handicap of ouderdom. Door de Wmo kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving.”
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u bij de gemeente terecht voor:
-hulp bij het huishouden
-woonvoorzieningen
-rolstoelen of andere hulpmiddelen voor het verplaatsen
-vervoersvoorzieningen
-gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats
-welzijnswerk (ondersteuning voor clubs en wijkcentra)
-ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
-verslavingszorg
-vrouwenopvang
-maatschappelijke opvang
-openbare geestelijke gezondheidszorg
-bestrijding van huiselijk geweld
Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe de Wmo uitgevoerd wordt. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen gemeenten. De gemeente houdt u op de hoogte over de Wmo en de plannen voor maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huisblad, op de gemeentelijke website of door het verspreiden van folders.”
WMO en www.zorgwijzer.nl

Ilze: Informatie over landurige zorg en ondersteuning
Krijgt u langdurige zorg of werkt u in de zorg? U vindt hier informatie over wetgeving en het organiseren van passende zorg.
www.informatielangdurigezorg.nl

top

Leerplichtontheffing

Leerplichtontheffing
Als een kind 5 jaar wordt is het leerplichtig. Als een kind niet naar een basisschool of een zmlk school kan, moet voor het kind vrijstelling van de leerplicht (leerplichtontheffing) worden aangevraagd.
Voor kinderen op kindercentra moet vanaf 5 jaar leerplichtontheffing worden aangevraagd. Deze leerplichtontheffing kun u aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente (afdeling onderwijs). De vrijstelling geldt voor een jaar. U moet de vrijstelling dus ieder jaar opnieuw aanvragen, altijd voor 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal zijn om een school of instelling te bezoeken.
De leerplichtontheffing heeft u nodig voor het kinderdagcentrum en bij het aanvragen van een indicatie bij de CIZ.
www.regelhulp.nl

top

Hulpmiddelen

Vergoedingen hulpmiddelen
De gemeente vergoed een aantal hulpmiddelen, zoals een rolstoel, badzitje, badlift, douchestoel, aangepast autostoeltje, traplift, driewieler, tandem, aangepast fietsstoeltje etc.
Voor een aanvraag van een van deze hulpmiddelen voor je kind moet je bij de gemeente zijn waar je (kind) woont. Alleen een driewieler en een tandem worden niet tegelijk vergoed. De aanvraag moet wel onderbouwd worden door een ergotherapeut of een fysiotherapeut.

Hulpmiddelen en voorzieningen
-Bij de gemeente:
Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
-Bij de zorgverzekeraar
Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie over hulpmiddelen vindt u in de hulpmiddelenwijzer.
www.zorghulpatlas.nl

top

Gehandicaptenparkeerkaart

(zie voor meer info: www.rijksoverheid.nl)

Regels gehandicaptenparkeerkaart
“Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart of voor een kind een passagiersparkeerkaart. Hiermee kun je parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Verder mag je onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt.* Met een gehandicaptenparkeerkaart / passagiers-parkeerkaart kun je drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.”
*Is veranderd sinds 1 mei 2009.

Aanvraag passagiersparkeerkaart
“Je kunt deze kaart aanvragen voor je kind voor als als je je kind met de auto vervoert. Je kind moet dan - met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken - in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet kunnen overbruggen. Bovendien heeft hij continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn. De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P. De kaart vraag je aan bij de gemeente waar je kind staat ingeschreven/woont.”

Geneeskundig onderzoek
“Het kan zijn dat bij de aanvraag voor een passagiersparkeerkaart voor je kind een geneeskundig onderzoek wordt vereist door een daartoe aangewezen arts. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen.”

top

VN verdrag voor mensen met een handicap

Casusboekje VN verdrag voor mensen met een handicap
Het is een boekje met verhalen over mensen. Verhalen die illustreren welke hindernissen mensen met een handicap in het dagelijks leven moeten overwinnen. En hoe zij het recht op toegang tot bijvoorbeeld openbare voorzieningen tot aan de rechter toe hebben bevochten. We hopen dat deze verhalen u inspireren om binnen uw gemeente te zoeken naar goede oplossingen voor mensen met een handicap. Want ook zij willen graag deelnemen aan de samenleving.
Deze publicatie is bestemd voor gemeenten die meer willen weten over de inhoud en de reikwijdte van het VN-verdrag. Het boekje is geschreven door Wim Peters, Wmo-specialist bij Stimulansz. Wim Peters doet al zes jaar onderzoek naar de consequenties van het VN-verdrag. Het boekje is gratis te downloaden via onderstaande link.
www.bredavooriedereen.nl

top