Logeeropvang

tips

Algemene informatie

Logeeropvang in de Wlz en Wmo 
Kinderen met een beperking die thuis wonen, kunnen af en toe een paar dagen logeren in een logeerhuis om de thuissituatie te ontlasten. Zij kunnen daar dan een paar nachten slapen; in het weekend, door de weeks of in de vakanties. Toch is er door de afschaffing van de AWBZ het een en ander gewijzigd voor de logeeropvang in de Wmo en de Wlz.
Wlz
Iedereen die straks op basis van zorgzwaarte door de toegangsdrempel van de Wlz komt, kan zelf bepalen hoe hij de zorg die hij nodig heeft, wil invullen. Iemand kan kiezen voor wonen in een instelling en daar persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en verpleging op maat krijgen. Maar het is ook mogelijk om alle zorg die nodig is vanuit de Wlz thuis te ontvangen. De groep cliŽnten die nu gebruik maakt van logeren met de functie kortdurend verblijf, valt qua zorgzwaarte grotendeels onder de Wlz. Bij deze groep is immers sprake van permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid, de belangrijkste toegangscriteria in de Wlz. Zij kunnen in de Wlz thuis blijven wonen en maximaal twee etmalen per week ‘logeren’ in een instelling. Dit kan door het verblijf in de instelling min of meer naar behoefte aan en uit te zetten. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg voor kinderen en (jong) volwassenen met deze zorgzwaarte (ook als ze nu in de AWBZ een extramurale indicatie hebben).
Wmo
Logeren in het gemeentelijk domein: Jeugdwet en Wmo 2015 Kinderen en volwassenen die qua zorgzwaarte niet onder de Wlz vallen, kunnen voor zorg en ondersteuning bij de gemeente terecht. Zowel in de nieuwe Jeugdwet als de Wmo 2015 krijgt het aanbod kortdurend verblijf een plek als respijtzorg, dus om ouders en mantelzorgers te ontlasten. Gemeenten zijn verplicht zo’n voorziening aan te bieden. Hoe de gemeente deze voorziening vormgeeft, is aan de gemeente zelf. Dit kan door het kind of de volwassene met een beperking te laten ‘logeren’, maar een gemeente kan er ook voor kiezen om juist de ouder, stiefouder of verzorger een aantal dagen uit de thuissituatie te halen of de ouders meer te ondersteunen met goede opvoedadviezen. Het specialistische logeeraanbod kan een belangrijke preventieve rol spelen in het ontlasten van mantelzorgers, maar kinderen en (jong)volwassenen ook helpen in het verder ontwikkelen en trainen van zelfredzaamheid.
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Handreiking voor ouders
De Handreiking voor ouders is bedoeld om ouders van kinderen met een meervoudig complexe handicap te helpen bij hun zoektocht naar logeeropvang.
Deze handreiking bestaat uit vier onderdelen.
1: Zoeken naar logeeradressen
2: Waaraan voldoet een geschikte logeervoorziening?
3: De zorg voor uw kind overdragen
4: Uw kind gaat logeren
De handreiking is gratis te downloaden via de website.
www.mantelzorgwesterveld.nl

top

Logeerhuis met verpleegkundige hulp

Mappa Mondo
"Mappa Mondo is een huis voor ernstige chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die nergens anders terecht kunnen, omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg niet aan kunnen. Maar ook kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen. Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven. Er staan in Nederland nu drie Mappa Mondo huizen, een in Wezep bij Zwolle, een in Rijswijk Zuid-Holland en de meest recente in Waalre. "
www.mappamondo.nl

top

Logeerhuizen

Logeerhuis De Driestroom
In het Logeerhuis in Arnhem is plaats voor 8 logťs per dag, zeven dagen per week. Er is plaats voor kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende niveau’s van verstandelijke beperking. Ook is er plaats voor maximaal 2 logťs met een meervoudige handicap per nacht.
Logťs kunnen in het logeerhuis terecht bijv.;
-om de ouders te ontlasten
-tijdelijk verblijf 
-voor een korte vakantie voor de logť die speciale zorg behoeft.
Voor het logeerhuis moet wel een indicatie tijdelijk verblijf en ondersteunende begeleiding aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor logeren in de schoolvakanties of uitsluitend dagopvang is een indicatie voor vakantieopvang nodig.
www.driestroom.nl

Siza Dorp Groep
Siza Dorp Groep biedt de mogelijkheid voor tijdelijke logeeropvang. Dat gebeurt in de woonvoorzieningen die in gewone woonwijken staan. Deze woonvoorzieningen (behalve Het Dorp in Arnhem) zijn kleinschalig, alle volledig rolstoelaangepast.
Locaties:
Van 4-12 jaar: - De Wekerom, Arnhem
Van 12-20 jaar: -Arnicahuis, Velp en Hendrik Willem Landhuis, Arnhem
www.sizadorpgroep.nl

Stichting Logeerplezier
Stichting Logeerplezier biedt vakantiehuisvesting en logeeropvang aan lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen en hun gezin. Zij heeft een volledig aangepast chalet op Vakantiepark Ackersate op de Veluwe. Het chalet is van allerlei gemakken voorzien o.a een douchestretcher, bedbox, hoog-laagbed met zeer hoge beschermingshekken, een omheinde tuin, aangepaste kinderstoel, ouder-kindtandem en nog veel meer.
Verder biedt Stichting Logeerplezier 2 op 2 logeerweekenden voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. In een logeerweekend gaan er twee kinderen en twee begeleid(st)ers mee. Dit is vrij uniek van opzet want de begeleid(st)ers gaan het gehele weekend mee en zijn ook elk weekend hetzelfde. De begeleid(st)ers kunnen om deze manier goed inspelen op de persoonlijke wensen/behoeften van de kinderen. Er zijn dan genoeg mogelijkheden en tijd om van elk weekend een "minivakantie" te maken. Waar ontspanning en inspanning in een goede balans zijn.
www.logeerplezier.nl

Logeeropvang "Nocht en Wille"
Op een gerenoveerde woonboerderij in Paesens-Moddergat biedt Nocht en Wille kleinschalige dagbesteding en logeeropvang voor kinderen en volwassenen met een beperking. De dagbesteding is voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking en de logeeropvang is voor kinderen en volwassenen met een lichte tot ernstige (meervoudige) beperking.
www.nocht-en-wille.nl

Logeerhuis en dagopvang "Takoda"
Takoda biedt een kleinschalig logeerhuis en dagopvang in het weekend voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis. De opvang is bedoeld om de thuissituatie te ontlasten en de kinderen een leuke vrijetijdsbesteding te bieden. Er komen maximaal vier kinderen zodat het voor de kinderen overzichtelijk blijft en iedereen zijn/haar aandacht kan krijgen. De opvang is in een gezinssituatie, ieder kind is uniek, er wordt gekeken naar de mogelijkheden die ieder kind heeft. Er worden verschillende activiteiten ondernomen, zoals knutselen, bakken/koken, duplo/lego, spelletjes, op skelters en steps borgerswold in, vissen/vliegeren, huifkartocht, sprookjeshof, bioscoop, zwemmen enz.
www.logeerhuis-dagopvang.nl

Logeeropvang en dagbesteding "Het Kraaijenbosch"
Het Kraaijenbosch in Druten (Gelderland) biedt dagbesteding en logeeropvang voor kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking; kleinschalige en huiselijke opvang met professionele verpleegkundigen en verzorgenden.
"Naast de medische zorg vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen, zodat de ouders en verzorgers hen met een gerust hart achterlaten. Ieder kind krijgt de aandacht en zorg die het nodig heeft, of het nu voor een dagdeel, nacht of langer is. Met veel toewijding, ons mooie huis en leuke activiteiten zorgen wij ervoor dat jouw kind zich hier helemaal happy voelt."
www.hetkraaijenbosch.nl

Ons Huis Heemkerk
Ons Huis Heemskerk respijtzorg biedt logeeropvang, vakantieopvang, dagopvang en naschoolse opvang aan kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Ons Huis biedt logeer- en dagopvang van woensdag tot en met zondag en op de woensdagmiddag naschoolse opvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij hebben plek voor 8 logees per dag en hebben per dag ruimte voor opvang van 10 cliŽnten. Op een groep van 10 cliŽnten zijn altijd minimaal 2 teamleden ingezet. In de nachturen slaapt 1 teamlid op locatie bij de cliŽnten. Wij beschikken over een uitluistersysteem dat rechtstreeks is aangesloten op de slaapwacht. Naast woensdag tot en met zondag is het tevens mogelijk te logeren gedurende de vakanties. Onze dagopvang is hoofdzakelijk in de weekenden en gedurende de vakanties mogelijk. Tijdens de logeer- en dagopvang verzorgen wij uiteraard de maaltijden.
www.onshuiskeemskerk.nl

Logeerhuis Bijzonder
Op zoek naar een bijzonder logeeradres voor uw kind in de weekenden en of vakanties? Logeerhuis Bijzonder (Verpleegkundig Kinderzorghuis) is een bijzonder leuke plek voor kinderen met een beperking en of een verpleegkundige zorgvraag. Wij bieden kinderen tijdelijk verblijf aan door logeeropvang te bieden in weekenden en schoolvakanties. Logeeropvang is mogelijk in het weekend van vrijdag t/m zondag en tijdens alle schoolvakanties van regio Zuid. Er is continue een verzorgende 3-IG’er of verpleegkundige aanwezig en een pedagogisch medewerker.
www.kinderzorg-bijzonder.nl

top