Oppas

tips

Oppasbureau's

SoSijn
Sosijn is een oppas en ondersteunende service voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar. Kinderen die lichamelijk en verstandelijk beperkt zijn. Die veel medische problemen kennen, waardoor professionele opvang noodzakelijk is. Oppas voor deze kinderen is vaak moeilijk, daarom biedt SoSijn deze service aan ouders.
Om gebruik te kunnen maken van de SoSijn diensten is een indicatie vereist. Deze indicatie moet op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) zijn. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan u hier verder over informeren.
Sosijn is bezig met het opstarten van een kleinschalige naschoolse opvang voor kinderen met een beperking.
Regio: Midden-Brabant
www.sosijn.nl

ZorgOppas
ZorgOppas.net is een website voor een gespecialiseerde oppas voor alle leeftijden en is opgezet door 2 orthopedagogen. Als uw kind net dat extra beetje zorg/begeleiding nodig heeft, of u wilt graag even boodschappen doen maar kunt u uw partner met dementie niet alleen thuis laten? In dat geval kan ZorgOppas u koppelen aan een student die een zorggerelateerde studie volgt. Hierbij kunt u denken aan studenten psychologie, (ortho)pedagogiek, geneeskunde, maatschappelijke hulpverlening of PABO. Deze studenten kunnen zorg/begeleiding op zich nemen passend bij uw zorgvraag. ZorgOppas zorgt alleen voor de arbeidsbemiddeling.
www.zorgoppas.net

top


Ambulante dienstverlening

Practische ambulante begeleiding
De Driestroom biedt practische ambulante begeleiding om ouders en kinderen met een (meervoudige) beperking te ondersteunen.
Een kind met een (meervoudige) beperking heeft veel aandacht nodig en extra begeleiding en intensieve zorg. Daar heeft een ouder niet altijd tijd voor. De ouder kan dan een speciaal getrainde begeleider inhuren voor bepaalde dagdelen om thuis de juiste zorg en ondersteuning te geven aan het kind met een beperking. Bijv. op het drukste tijdstip van de dag. Als de kinderen thuis komen uit school en tot het avondeten. De ouder heeft op dat moment ook tijd om aandacht te geven aan de andere kinderen.
Regio: Arnhem en Nijmegen
www.driestroom.nl

top