Overlijden

tips

Verwerken van verdriet

Nabij verliesbegeleiding
Hulp voor ouders maar ook voor kinderen bij het verwerken van het verlies van een dierbare door Nabij praktijk voor verliesbegeleiding.
www.nabijverliesbegeleiding.nl

Hulp bij verlies voor mensen met een verstandelijke handicap
Dit (voor-)leesboekje Olaf en Jaap biedt gespreksstof en steun aan mensen met een verstandelijke handicap. Steun die je nodig hebt wanneer een goede vriend of een familielid is overleden. "In het vierde en laatste deel van de Serie 'Olaf' gaat Jaap, een goede vriend van Olaf, dood. Olaf heeft daar veel verdriet van. Moniek, zijn vriendin, ook. Gelukkig kunnen ze er samen over praten. Intussen gaat Olafs eigen leven gewoon door. Eigenlijk vindt hij dat heel raar. Veel vragen houden hem bezig. Waar is Jaap nu? Bestaat er een hemel?"
Titel: Olaf en Jaap
Auteur: Annet Hogenhout
Uitgeverij: De Stiel
Jaar van uitgave: 2007

www.annethogenhout.nl

Ik mis je zo
"Wanneer je mensen om je heen verliest omdat ze dood gaan, voel je je verdrietig en eenzaam. Het boek 'Ik mis je zo' kan je helpen om hier mee om te gaan. Het is een werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zit ook een boek bij voor begeleiders. In het boek is veel ruimte voor pictogrammen, foto's, stickers en kleurplaten. Er zitten stickervellen met foto's en picto's bij het werkboek."
Titel: Ik mis je zo
Auteur: Riet Fiddelaers-Jaspers
ISBN: 6201
www.damon.nl

Rouwverwerking verstandelijk gehandicapten
"Sterven hoort bij het leven. Maar de periode vlak voor en na het overlijden van een dierbare is vaak een moeilijke periode. Gerard Herder Communicatie-middelen heeft verschillende boeken verkrijgbaar over rouwen voor mensen met een verstandelijke beperking. In de boeken kunnen foto’s geplakt worden. Zo kan het rouwboek een dierbaar aandenken aan de overledene worden. "
www.ghcommunicatie.nl

Lieve oma Pluis
Oma Pluis is doodgegaan en Nijntje heeft veel verdriet. Oma wordt thuis opgebaard en de begrafenis vindt plaats op een rustig plekje in het bos. Daarna brengt Nijntje plantjes naar het graf. Een moeilijk thema dat op lichtvoetige en directe wijze beschreven is en aansluit bij de kinderlijke belevingswereld.
-Titel boek: Lieve oma Pluis
-Schrijver: Dick Bruna
-ISBN: 9789056471712
-Jaar van uitgave: 2000
-Doelgroep: vanaf 2 jaar


De Tranenkoffer
De Tranenkoffer is ontwikkeld voor kinderen. In de tranenkoffer zit allerhande rouwverwerkingsmateriaal voor kinderen in drie leeftijdscategorieen; 3 - 6 jaar, 6 - 9 jaar en 9 - 12 jaar.
"Het aangeboden materiaal kan kinderen helpen op een bij hen passende wijze met hun verdriet om te gaan -spelend te rouwen- en het een plaats geven in hun levensverhaal. Als het verdriet verwerkt is -en de koffer dicht zou kunnen- heeft het kind een heel eigen herinneringskoffer met een waardevolle inhoud. De Tranenkoffer is -echter net als de levenskoffer- een koffer die nooit voorgoed dicht kan, want van tijd tot tijd wil men degene die overleden is, herdenken of misschien opnieuw iets aan de inhoud van de koffer toevoegen."
www.nabijverliesbegeleiding.nl

top

Troostgeschenk

Troostgeschenk
Op de website Troostgeschenk kun je geschenken kopen wanneer woorden te kort schieten en je doormiddel van een cadeau je gevoelens verwoordt. Bijv. bij verlies, troost, kracht, ik denk aan je etc. Daarnaast is het mogelijk bij dit bijzondere geschenkje een persoonlijk gedicht te laten schrijven.
www.troostgeschenk.nl

top

Wie zorgt er voor mijn kind?

Zorgovername
Wie zorgt er straks voor mijn kind als ik er niet meer ben? Kan ik het aan mijn zoon vragen? En wat zal mijn dochter denken als ik haar passeer? Hoe breng ik dit onderwerp ter sprake? Het zijn zomaar wat vragen waar ouders van kinderen met een verstandelijke beperking zich mee bezig kunnen houden. Ze zijn makkelijk aan te vullen met andere vragen, maar centraal staat de vraag: wie voelt zich straks verantwoordelijk voor de zorg van mijn zoon of dochter met een verstandelijke beperking? Iedere ouder vraagt zich in meer of mindere mate af hoe het zijn kind zal vergaan als hij er niet meer is. Bij een gezonde ontwikkeling gaat het kind steeds meer zijn eigen weg en zal het uiteindelijk zijn ouder niet meer nodig hebben. Een kind met een verstandelijke beperking echter zal in veel gevallen een ander nodig hebben om al dan niet samen, afhankelijk van de mate van de verstandelijke beperking, besluiten te nemen over materile en immaterile zaken.
www.kansplus.nl

Zorgnetwerk en Zorgtestament
Als je een kind hebt met een verstandelijke beperking, of een kind met een niet aangeboren hersenletsel, of met een stoornis in het autistisch spectrum, dan kom je vaak voor moeilijke vragen en beslissingen te staan. Je hakt knopen door en regelt voor je kind wat je maar regelen kunt. Toch dringt dan steeds dezelfde vraag zich op. s het wel zo goed geregeld rond de toekomst van mijn kind? Vooral nu, met al die veranderingen en bezuinigingen? Hoe moet het als je zelf geen zorgzaam oogje meer in het zeil kunt houden? Als de overheid maar blijft doorbezuinigen. Wie zorgt er dan dat mijn kind gelukkig blijft?
Met het Zorgtestament wordt het een hele zorg minder Door het opstellen van een ZorgTestament kunt u uw persoonlijke zorgwensen voor uw kind voor nu en later vastleggen. Dit kan de toekomstige leidraad zijn voor het zorgnetwerk rondom uw kind. Een document dat garandeert dat de zorg en aandacht voor uw kind steeds wordt aangepast aan de actualiteit. Met maar n doel: dat uw kind gelukkig blijft!
www.netwerkrondom.nl

Sam3
SAM3 continueert het aanbod van OSANI te weten het geven van cursussen en adviezen aan ouders op basis van het boek “Veilig en Vertrouwd”, het begeleiden en trainen van netwerkcoaches en het geven van adviezen (plan voor de toekomst). Zo blijven de effecten van alle investeringen, die OSANI de afgelopen 10 jaar heeft gedaan, behouden.
Het boek "Veilig en vertrouwd": Bouw een veilige toekomst in zes stappen. Het boek is een inspirerende gids die uitnodigt om op een andere manier te kijken naar de persoonlijke toekomst van mensen met een beperking. Iedereen draagt op zijn of haar unieke manier bij aan een zorgzame samenleving, is de achterliggende gedachte. Al Etmanski schreef het boek in opdracht van PLAN Canada. In zes stappen laat hij zien hoe een goed leven voor mensen met een beperking vorm kan krijgen. Met inspirerende verhalen, praktische adviezen en nieuwe inzichten. Een aanrader voor ouders, verwanten, ondersteuners, beleidmakers en alle anderen die zich bekommeren om het welzijn van mensen met een beperking.
www.sam3.nl

top

Testament

Artikel:Erfenis voor gehandicapt kind
"Als uw kind verstandelijk gehandicapt is, ligt het soms wat ingewikkelder hem/haar geld na te laten. PlusOnline beantwoordt een vraag hierover.
Vraag:En van onze drie zoons, Ton, is verstandelijk gehandicapt. Hij woont in een door de AWBZ betaalde zorginstelling. Mijn man en ik willen niet dat Ton straks zijn erfenis moet gebruiken om bij te dragen aan deze kosten. Kunnen we dat voorkomen?
Antwoord: Ja. U kunt hem het vruchtgebruik geven (legateren) over een bedrag dat gelijk is aan zijn erfdeel. Hij krijgt dan alleen de rente. Geeft u hem ook interingsbevoegdheid, dan kan hij het bedrag ook opmaken. De som geld zelf laat u via een legaat na aan uw andere zonen, die slechts het ‘blote eigendom’ krijgen. Dat betekent dat ze geen rente krijgen en het geld ook niet mogen gebruiken. Dat mag pas als Ton is overleden. Het is raadzaam een bewindvoerder te benoemen die het vermogen beheert, bijvoorbeeld de langstlevende van u beiden, een familielid of een buitenstaander die u vertrouwt. De bewindvoerder behartigt de belangen van Ton en beheert het vruchtgebruikkapitaal. Doordat Ton juridisch gezien niet de eigenaar is van het geld, kan het ook niet worden ‘opgegeten’ door een eigen-bijdrageregeling. Bij Tons overlijden vervalt het vruchtgebruik en worden zijn broers volle eigenaar van het restbedrag. Dit eindresultaat is hetzelfde als wanneer u Ton normaal had laten erven. Bovendien bespaart u uw andere zoons successierecht."
Datum:2009
www.plusonline.nl/geldenrecht/artikelen/artikel/237/erfenis-voor-gehandicapt-kind

Artikel: Veilig nalaten van vermogen aan je kind met een verstandelijke beperking
Wanneer je als ouder je kind met een beperking iets wilt nalaten gaat dit niet zonder zorgen. In dit artikel worden een aantal manieren besproken waarmee het mogelijk is om op een veilige manier een kind met een verstandelijke beperking iets na te laten.
Bron: Stichting OSANI
Datum: 07-07-2009
www.kansplus.nl/Nieuws/Diverse-onderwerpen/Veilig-nalaten-van-vermogen-aan-je-kind-met-een-verstandelijke-beperking/

Fondstestament
Voor ouders met een gehandicapt kind, is het belangrijk om een op maat gemaakt testament op te stellen. Daarvoor heeft Notaris Vechtstede een zogenaamd 'fondstestament' ontwikkeld. Op de website van Sien staat de informatie van notaris Vechtstede over het Fondstestament.
www.sien.nl/content/files/Files/Brochure_fondstestamenten_2012_-_Voor_Stichting_Sien.pdf

Een verstandelijk gehandicapt kind en het erfrecht
Kooijman Lambert Notarissen legt via een voorbeeld uit welke mogelijkheden er zijn om de erfenis voor uw gehandicapte kind te regelen.
Datum: 22-01-2013
www.webkey10.nl/klant/kml/data/uploads/gehandicapt_kind_en_het_erfrecht.pdf en www.mailkey7.nl

Testament voor ouder met een kind met een beperking
Als u een kind heeft met een beperking is het van een nog groter belang om de toekomst van dit kind goed te regelen. De mogelijkheden die er zijn dienen te worden onderscheiden voor de periode dat u nog wel leeft, maar niet meer in staat bent de zorg voor uw kind voor uw rekening te nemen en de periode dat u er niet meer bent.
www.demenintkienhuis.nl