Rechten in de Zorg

tips

Vragen en klachten

PatiŽntenfederatie NPCF
PatiŽntenfederatie NPCF vertegenwoordigt ruim 160 patiŽnten- en consumentenorganisaties. Ze verstevigen de positie van patiŽnten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. PatiŽntenfederatie NPCF biedt via haar kanalen, zoals de website npcf.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.
www.npcf.nl

Informatiepunt Zorg en Ondersteuning
Heeft u een vraag of klacht over uw zorg? Neem dan contact op met het Informatiepunt Zorg en Ondersteuning. Het informatiepunt adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. Het Informatiepunt Zorg en Ondersteuning is een samenwerking van PatiŽntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het landelijke Platform GGz.
Ook het Juridisch Steuntpunt Regelrecht is tegenwoordig bereikbaar onder Informatiepunt Zorg en Ondersteuning. Bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht kon je met vragen terecht over bijvoorbeeld uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke).
www.npcf.nl

KiesBeter.nl
Voor vragen over gezondheid, zorg of zorgverzekeringen kunt u terecht op de website KiesBeter.nl. Hier vindt u informatie over de zorg en uw rechten. Ook kunt u zorgverleners en zorginstellingen met elkaar vergelijken.
www.kiesbeter.nl
Tel: 0900 – 123 78 90

Consumentenbond
De consumentenbond komt op voor de belangen van alle consumenten. Dus ook voor uw rechten als het gaat over zorg. U kunt informatie krijgen van de afdeling Service en Advies en zij helpen u op weg bij klachten. Iedere maand verschijnt de Consumentengids. Daarnaast kunt u acht keer per jaar de Gezondheidsgids krijgen met informatie over hoe u gezond blijft.
www.consumentenbond.nl
Tel: 070 – 445 45 45

Rechten van cliŽnten van zorginstellingen
Deze site gaat over de rechten van cliŽnten van zorginstellingen. Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling. Op deze site vind je het opzoekboek over de rechten van cliŽnten. En informatie over het Rechtenteam. Op deze site is ook ruimte voor nieuwe informatie, persoonlijke ervaringen en verwijzing naar andere informatie bronnen.
www.rechtenvanclient.nl

Zorgbelang
Heeft u een vraag? Of wilt u een klacht indienen over zorg of over een zorginstelling? Dan kan Zorgbelang u hierbij helpen, Zorgbelang kent de situatie in uw eigen regio. Zij geeft informatie, hulp en advies.
www.zorgbelang-nederland.nl
Tel: 0900 – 243 70 70 (Afdeling Informatie en Klachten)

De Kinderombudsman
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De kinderrechten zijn vastgesteld in het Kinderrechten verdrag van de VN. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland.
www.kinderombudsman.nl

Meldpunt Zorg om lichamelijke handicap
Voor mensen met een lichamelijke handicap verandert er veel. Met de grote hervormingen in zorg, onderwijs, werk en jeugd is het niet vanzelfsprekend dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Er wordt op zoveel plekken en op zoveel gebieden tegelijk veranderd, dat niemand weet waar de veranderingen goed uitpakken en waar mensen in de knel komen. Dit meldpunt brengt in kaart waar het goed gaat en waar slecht.
De BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, vindt het belangrijk dat iedereen tijdens de hervormingen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. We hebben daarom een meldpunt geopend waar mensen met een lichamelijke handicap hun negatieve en positieve ervaringen kunnen melden. Heb je een klacht? Laat het ons weten! Leiden de veranderingen tot betere ondersteuning? Laat het ons ook weten! Pas wanneer we gemeenten, scholen, zorgkantoren en andere uitvoerders laten weten waar het goed gaat en waar fout, kunnen we ervoor zorgen dat alle betrokkenen de zorg en ondersteuning bieden die binnen hun mogelijkheden ligt.
Meld je ervaring op de onderstaande website!
meldpuntzorgomlichamelijkehandicap.nl

top