Senso(moto)rische integratie

tips

Algemene informatie

Sensomotorische integratie
Op deze website wordt uitgelegd wat sensomotorische integratie en sensorische integratie is. Verder staat op de site adviezen, informatie, soorten spelletjes, geschikt speelgoed en boeken beschreven.
www.sensomotorische-integratie.nl

Folder: Sensorische Integratie
Deze folder is bedoeld voor ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en een bewegings-, leer- en/of gedragsprobleem. Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door stoornissen in de sensorische integratie.
Folder Sensorische Integratie

Socialmedia NSSI
De NSSI houdt zich bezig met sensorische informatieverwerking bij kinderen. Op Pinterest geeft de NSSI voorbeelden van sensorische informtatieverwerking.
www.pinterest.com/socialmedianssi

Website Sensorische Informatieverwerking voor kinderen
Vandaag is er een nieuwe website voor kinderen online gegaan over sensorische informatieverwerking. De website laat jonge kinderen door middel van activiteiten kennis maken met de verschillende zintuigen. Voor de oudere jeugd is er een gedeelte waar meer theoretische informatie te vinden is over de zintuigen en informatie voor spreekbeurten. Er is ook de mogelijkheid voor kinderen om hun eigen verhaal te delen op deze website. De website is in opdracht van de NSSI gemaakt.
www.sivoorkinderen.nl

top

Belangenvereniging

NSSI
NSSI staat voor de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Zij houden zich bezig met sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en geven hier informatie over op hun website. Zo kun je hier een verwijslijst vinden met therapeuten die zich aangemeld hebben en ook een specialisatie opleiding hiervoor gevolgd hebben. Verder is er een pagina met boekentips en links naar andere websites. Binnenkort start hopelijk de kinderpagina met allerlei leuke spelletjes en activiteiten.
www.nssi.nl

top

Therapie

Praktijk voor Kinderlogopedie
Op de website staat beschreven hoe logopedie kan helpen bij sensorische integratie.
www.praktijkvoorkinderlogopedie.nl

Ergotherapie Praktijk Kinderen
Op deze website staat Sensorische Integratie problemen en therapie voor kinderen beschreven.
www.ergotherapie-kinderen.nl

top

Boeken

Ouderhandboek: Senso-Motorische Integratie (SMI) en Alertheidsregulering bij MCG
In het Ouderhandboek MCG van de BOSK staat hier een heel verslag over: “Sensomotoriek en alertheid zijn basale systemen zowel voor de communicatie als de sensomotorische ontwikkeling. Bij meervoudig gehandicapte cliŽnten krijgen we regelmatig vragen die te maken hebben met moeilijkheden in de directe omgang en verzorging, zoals bijvoorbeeld het wassen, aankleden, eten, knuffelen, spelen of bij het tillen. Bij nader senso-motorisch onderzoek blijkt dat dit ‘probleemgedrag’ zijn oorzaak kan vinden zowel in een verstoorde prikkelverwerking als in de staat van alertheid, waarin de persoon verkeert. Voor een goede communicatie is het een voorwaarde dat deze basale systemen goed functioneren. Daarom is het belangrijk om problematiek op dit gebied zo vroeg mogelijk te onderkennen om de gevolgen voor het gedrag te begrijpen en hiermee om te gaan.” Lees meer hierover in het ouderhandboek.
www.bosk.nl

Boek: Uit de pas
In dit boek wordt het omgaan van sensorische integratieproblemen bij kinderen beschreven.
“Handboek voor ouders en begeleiders over kinderen verstoorde sensorische integratie. Problemen met de sensorische integratie komen veel voor, maar worden pas sinds kort algemeen erkend. Dit handboek is onmisbaar voor ouders en professionals, geeft antwoord op veelvoorkomende vragen en biedt een medicijnvrije behandelmethode.”
Titel: Uit de pas
Auteur: Kranowitz & C. Kranowitz
Vertaald door: Miebeth van Horn
Jaar van uitgave: 2005
ISBN: 9789057122071


Boek: Met plezier uit de pas
In dit boek worden activiteiten voor kinderen met sensorische integratiestoornis beschreven.
“Alle kinderen willen spelen. Alleen speelt de een gemakkelijker dan de ander. Met plezier uit de pas bevat spelletjes voor kinderen met een sensorische integratiestoornis - coŲrdinatieproblemen, over- of ondergevoeligheid voor prikkels, extreme bewegelijkheid of passiviteit. Met de juiste spelletjes kunnen zij hun sensorische verwerkingsvaardigheden trainen en versterken ťn veel plezier beleven. De ruim honderd spelletjes zijn eenvoudig en leerzaam en stimuleren de ontwikkeling...”
Titel: Met plezier uit de pas
Auteur: C. Sock Kranowitz & C. Kranowitz
Jaar van uitgave: 2007
ISBN: 9789057122460


Boek: Help een druk kind!
Ondertitel: Een benadering vanuit Sensorische Integratietherapie voor ouders en professionals.
Het boek gaat over Sensorische Integratiebenadering van drukke kinderen. Een speelse benadering vanuit een sterk theroretische achtergrond. Wetenschappelijk onderbouwd. Zonder medicijnen. Niet alleen voor ouders van drukke kinderen. Het boek geeft een inzicht in hoe de sensorische integratie verloopt, welke problemen dat op kan leveren bij kinderen en practische tips. Het kan helpen om kinderen beter te begrijpen en van daaruit oplossingen te zoeken.
Titel: Help een druk kind!
Auteurs: Cecile Rost en Lynn Horowitz
Jaar van uitgave: 2004
ISBN: 90 352 2721 2


top

Speelgoed en spelletjes

Sensofeeling
Anneke de Ruiter werkt op een kinderdagverblijf voor MCG kinderen. Ze wilde activiteiten voor de kinderen maken waar ze meerdere kinderen mee konden bereiken. Samen met een collega bedacht ze Sensomuziek.
"Sensomuziek is het eerste thema wat we bij wijze van experiment hebben gemaakt. Het was de bedoeling om de deelnemers te prikkelen en alert van hun eigen lichaam en omgeving te maken en dat werkt! Zeker door de activiteit te herhalen treed er herkenning op en is de sensomuziek een fijne activiteit. Sensomuziek is een manier om muziek te laten ervaren door materiaal aan te bieden passend bij de muziekfragmenten. Tijdens de activiteit wordt de deelnemer geprikkeld alert te zijn op wat hij/zij ervaart doormiddel van Horen, Zien, Voelen, Ruiken. De activiteit is geschikt om zowel een groep als individueel uit te voeren."
Inmiddels hebben ze al meerdere boxen ontwikkelt: Sensomuziek, Sensobox Nature, Jungle box, Senso Bath  box en Sound of Nature.
www.sensofeeling.nl

Speelgoed

Speelgoed voor sensomotorische-integratie; ballen, bellenblaas, lavalamp, ballenbak, hangmatten en schommels, snoezelmateriaal, gewichten en verzwaringsmateriaal, etc..
www.sensomotorische-integratie.nl

Spelletjes
Spelletjes voor sensomotorische-integratie; iets om te voelen, spelen in een doos, spelen met scheerschuim, spelen met rijst, bellen blazen, gebruik maken van gewichten, etc..
www.sensomotorische-integratie.nl

top