TherapieŽn & trainingen

tips

Persoonlijk Ontwikkelings Perspectief

Behandelplan kinderen met een beperking
Voor kinderen met een beperking kunnen therapieŽn & trainingen helpen bij:
-het verbeteren van hun houding en beweging (motoriek)
-leren om dagelijkse dingen zelf te doen, zoals aan- en uitkleden, eten en drinken en tanden poetsen
-eetproblemen
-de ontwikkeling van hun spraak en communicatie.
De orthopedagoog (van bijv. een Kindercentrum) stelt samen met begeleidsters en therapeuten een behandelplan of Persoonlijk Ontwikkelings Perspectief (POP) op. Het behandelteam maakt voor uw kind een OPP op maat, waarin de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Hierin worden ook de therapieŽn en trainingen voor uw kind bepaald.
HetOPP wordt 1 of 2 keer per jaar bijgesteld en samen met de orthopedagoog en begeleiding besproken met de ouders/verzorgers. De therapeuten leveren een verslag van de voortgang van de therapie.

top

Reguliere therapieŽn

Reguliere therapieŽn
De meest bekende therapieŽn om de ontwikkeling van kinderen met een beperking te stimuleren zijn:
-Kinderfysiotherapie (fijne en grove motoriek)
-Ergotherapie (zelfredzaamheid verbeteren)
-Speltherapie (totale ontwikkeling)
-Muziektherapie (contact / rust/ activeren)
-Logopedie (eten/drinken en communicatie)

Giraf therapie
Giraf biedt een uniek intensief therapieprogramma aan voor kinderen met een beperking van 4 tot 18 jaar. Logopedie (ook eet en slikproblemen), gedragstherapie en fysiotherapie terwijl u op vakantie bent op een fijn vakantiepark in Nederland In ťťn week zet uw kind een stevige stap vooruit in zijn ontwikkeling. Spraak, gedrag en/of fysio, in ťťn week 10 uur gecombineerde therapie door ervaren therapeuten. Met effectieve oudercoaching en een broer/zus programma.
www.giraf-therapie.nl

top

DTT en ABA

DTT-training
Bij DTT-training leren de kinderen vaardigheden in kleine stapjes. DTT staat voor “Discrete Trial Teaching”. Door naar het gedrag van een kind te kijken en het te analyseren kunnen kinderen in op elkaar aansluitende oefeningen vaardigheden aanleren. Belangrijk bij de training is dat kinderen het leuk vinden. Eerst krijgt het kind individuele training om de vaardigheden te leren. Daarna worden de oefeningen ook in de groep en de thuissituatie toegepast. Contact met de ouders is tijdens de training zeer belangrijk. Want wat in de training wordt aangeleerd wordt daarna overgedragen aan de ouders. En het is de bedoeling dat de ouders de oefeningen ook thuis gaan trainen.
www.driestroom.nl

Aba-Instituut
Het Aba-Instituut begeleidt kinderen met autisme. Spelenderwijs leren ze hen omgaan met de wereld om hen heen. Dat gebeurt door het leren contact te maken, te communiceren en hierdoor ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Er wordt hierbij goed gekeken naar de interesses van de kinderen. Het doel is dat het kind gelukkiger wordt, minder stress heeft en dat het gezinsleven makkelijker wordt.
www.aba-instituut.nl

top

Communicatie

Vormen van communicatie
Communicatie is belangrijk voor iedereen en dus ook voor kinderen met een verstandelijke beperking. Maar als je kind moeilijk of helemaal niet kan praten is het belangrijk dat je kind op een andere manier leert communiceren. Dat kan met voorwerpen, foto’s, picto’s of gebaren. Ieder kind met een beperking communiceert op zijn eigen manier afhankelijk van ontwikkelingsniveau en lichamelijke beperking. Het is belangrijk uit te zoeken welke vormen van communicatie het kind begrijpt en waarmee het zelf ook kan communiceren om begrepen te worden.

PECS 
Op deze website staat uitgelegd wat Picture Exchange Communication Systems (PECS) precies is. PECS is bedoeld voor kinderen/volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking te leren communiceren met een PECS-klapper. PECS training bestaat uit 6 fasen, afhankelijk van de persoon hangt het ervan af of deze alle fasen doorloopt of niet.
Deze unieke methode wordt gebruikt om de communicatie van cliŽnten met communicatieproblemen, te ondersteunen en te verbeteren door het uitwisselen van plaatjes. De meerwaarde van PECS is dat het initiatief voor communicatie bij de cliŽnt ligt. Door deze manier van werken worden vaardigheden zoals contact zoeken, interactie en spontane communicatie gestimuleerd. De ervaring op het Cluster Jeugd & Zorg is dat de meeste kinderen waarbij PECS aanslaat wel een ontwikkelingsniveau van minimaal 8 maanden moeten hebben: dus een besef van actie-reactie; ik geef wat en krijg er ook wat voor terug.
www.hetraamwerk.nl en www.ninafoundation.nl

Reinaerde Expertises Communicatietraining PECS
De PECS communicatietraining is een individuele training waarin de cliŽnt leert om een voorwerp of afbeelding te gebruiken om te communiceren. Vervolgens wordt met de cliŽnt gewerkt aan de communicatie. Afhankelijk van de mogelijkheden en de interesses doorloopt de cliŽnt de verschillende fases van de training. De training is intensief en vraagt, voor het slagen ervan, inzet van de hele omgeving van de cliŽnt. Daarom start de training met een bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd. In deze bijeenkomst licht de trainer het traject toe en wordt geoefend met de verschillende fases van PECS. Hierna volgt de daadwerkelijke training.
De communicatietraining is geschikt voor kinderen en volwassenen die moeilijk zijn te begrijpen of te verstaan of die weinig initiatief nemen om te communiceren.
De kosten kunnen worden vergoed de zorgverzekeraar of via de AWBZ.
www.reinaerde.nl

top

Sensorische integratie

Praktijk voor Kinderlogopedie
Op de website staat beschreven hoe logopedie kan helpen bij sensorische integratie.
www.praktijkvoorkinderlogopedie.nl

Kinder ergotherapie
Op deze website staat Sensorische Integratie problemen en therapie voor kinderen beschreven.
www.kinderergotherapeut.nl

top

Muziektherapie

Muziektherapie Juul
Juul van den Hombergh geeft muziektherapie aan kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), stoornis in het autistisch spectrum en dementie.
Muziek met EMB
Door de combinatie van muziek en tastbare materialen worden verschillende zintuigen geprikkeld zoals het horen, voelen en zien. Plezierbeleving staat centraal, want hierdoor stel je je open en kun je ervaringen opdoen. Door het aanbieden van de juiste muziek, kan de cliŽnt worden gestimuleerd zich te uiten in klank en beweging. Non- verbale communicatie kan zo worden uitgelokt.
Begeleiding voor EMB
De aandacht ligt op zintuiglijke stimulatie. De zintuiglijke stimulatie richt zich op het gebied van tast, zien, horen en voelen. Zintuiglijke ervaringen zijn nodig om de wereld om je heen te kunnen ontdekken. De cliŽnten worden uitgedaagd verschillend zintuiglijk materiaal te ervaren, denk hierbij aan het voelen van de wind en met de handen in een bak macaroni.
Juul van den Hombergh heeft 32 jaar als muziektherapeute bij de Driestroom gewerkt met kinderen ne volwassenen met een verstandelijke beperking.
Regio: Nijmegen en omstreken
www.muziektherapiejuul.nl

Muziek voor MCG kinderen
Hanneke Lamers geeft belevingsgerichte muzieksessies aan meervoudig complex gehandicapte kinderen en jong volwassenen in de regio Zutphen en de Achterhoek. Dit kunnen individuele- of groepssessies zijn. En het kan in de vertrouwde thuissituatie  zijn of op een andere locatie.
Iedereen kan genieten van muziek. Het is een heel geschikt medium om in te zetten bij kinderen met een of meerdere beperkingen. Muziek is heel toegankelijk, je kunt immers al van muziek en/of klanken genieten door er simpelweg naar te luisteren. Daarnaast kan het heel prettig zijn om ritmes of trillingen te voelen en ervaren op je lichaam, het kan bewustwording geven van het eigen lichaam.
Je kunt muziek inzetten om kinderen te prikkelen en te stimuleren tot bewegen en/of spelen maar ook om juist te ontspannen.
Regio: Zutphen en de Achterhoek
muziekhanneke.nl

Beleef muziek
Muziek en beleving voor ouderen, dementerende ouderen en mensen met EMB. Met muziek en nabijheid ontspanning brengen in een sfeerconcert, een ligconcert of in combinatie met massage. We maken contact met de deelnemers en spelen in op het moment.
Voor meer informatie: beleefmuziek@outlook.com
Beleef muziek en www.facebook.com

Muziekmethode EMB: ZOEM
ZOEM is een muziekmethode ontwikkeld voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).
Muziek is vaak een goede ingang voor contact.
Muziek maakt het mogelijk elkaar als gelijken te ontmoeten en elkaar te raken.
Muziek biedt mogelijkheden voor beleving, voor ontdekken van iets nieuws en voor ontwikkeling of leren.
Hoe prettig is het als je naar je eigen voorkeursmuziek kan luisteren en je eigen playlist hebt? Het is ook fijn als je kennis kan maken met andere muziekstijlen en andere muziekinstrumenten dan de meest gangbare. Of dat je hebt kunnen luisteren naar concerten of live muziek. Als je als team zelf vaker muziek wil inzetten voor de deelnemers in je groep of klas, dan biedt ZOEM houvast en inspiratie.
De muziekmethode ZOEM is een product van Rita van Burgsteden, AdriŽnne van den Berg, Cinta Belderbos en Patrick Meuldijk.
www.muziekmethode-zoem.nl

top

Speciale trainingen

Pluryn / De Winkelsteegh
Op De Winkelsteegh  (Nijmegen)worden een aantal speciale trainingen gegeven voor kinderen.
-Eet-therapie
De eet-therapie is een specifieke behandeling voor kinderen die chronisch voedsel weigeren (vanaf 2 jaar oud)
-Zindelijkheidstraining
De zindelijkheidstraining is voor kinderen die moeilijk zindelijk kunnen worden. Hiervoor moet wel een indicatie via het CIZ worden aangevraagd. Het is een zeer intensieve training van 2 weken.
-Zelfverwondend gedrag reguleren
Zoekt u hulp voor het zelfverwondend gedrag van uw kind met een verstandelijke beperking?
Op de Winkelsteegh is een behandelprogramma voor zelfverwondend gedrag.
Doel van deze 3 behandelprogramma’s is het geheel of zover mogelijk overwinnen van de problematiek. En het beheersbaar en hanteerbaar maken van de problematiek voor het gezin.
www.pluryn.nl en zindelijkheid

Hipper-polikliniek
Hipper-polikliniek geeft advies bij problemen met zindelijkheid in combinatie met een lichamelijke beperking.
Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen veel vaker volledig zindelijk worden dan tot nu toe werd gedacht. Dat is de ervaring van de HIPPER-polikliniek in Rotterdam, de eerste poep- en plaspoli in ons land speciaal voor kinderen met een lichamelijke, al dan niet gecombineerde, beperking. Zindelijkheid verhoogt de kwaliteit van leven van kinderen en ouders, maar er is weinig tijd en aandacht voor bij behandelaars.
www.rijndam.nl

Eet en drinkteam
Het is vaak moeilijk om eet- en drinkproblemen op te lossen. Om een goede behandeling en gericht advies te geven is het soms nodig dat meerdere deskundigen uw kind onderzoeken. Libra Revalidatie & Audiologie heeft hiervoor een eet- en drinkteam.
www.libranet.nl

top

Bijzondere hulpvragen

Visio (zien)
Minimaal een kwart van de mensen met een verstandelijke beperking is slechtziend of blind. Slechtziende of blinde kinderen en volwassenen kunnen bij Visio (voorheen Sensis) terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding. Naast onderzoek vindt er ook begeleiding van Sensis plaats op het dagverblijf.
Aan de diensten van Visio zijn geen kosten verbonden. Visio wordt gefinancierd via de AWBZ.
Adres: Visio Nijmegen | Javastraat 104 | 6524 MJ Nijmegen | Tel.: 024-3606066
www.visio.org

Audiologisch Centrum (horen)
In het Audiologisch Centrum van het St. Radboudziekenhuis Nijmgen wordt het gehoor van kinderen getest.
Adres: Audiologisch Centrum St. Radboud | Philips van Leydenlaan 15 | 6525 EX Nijmegen
Tel: 024-361 72 08 (kinderen)

CCE
Soms kan het zo zijn dat u een bijzondere zorgvraag heeft voor uw kind met een beperking, waar verzorgers geen oplossing voor weten. Bijv. als uw kind een ingewikkeld gezondheidsprobleem heeft of ernstige gedragsproblemen. Dan kunnen ouders of verzorgers een beroep doen op het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Die schakelt dan deskundigen in, zoals orthopedagogen, artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Die onderzoeken de problemen en geven advies aan ouders en hulpverleners.
Het centrum werkt o.a. voor mensen met een verstandelijke beperking, motorische beperking, MG, MCG en autisme. Iedereen kan de hulp van CCE inroepen: de mensen met een beperking, ouders en hulpverleners. Voor de hulp hoeft u niet te betalen. Wel moet er een bijzondere zorgvraag zijn; een vraag waarop de reguliere (gewone) zorg geen antwoord heeft.
www.cce.nl.

top

Therapie met dieren

Zorgdier
Op de website van Zorgdier wordt uitgelegd waarom de omgang met dieren van groot belang is voor mensen met een beperking of ouderen met dementie.
www.zorgdier.nl

Stichting Sam
Stichting Sam organiseert dolfijntherapie in Dolfinarium Harderwijk. Kinderen leren via dolfijnen dat actie reactie oplevert, dat is de basis van de communicatie. Bij Stichting Sam werken professionele medici en therapeuten. Jaarlijks worden circa 100 kinderen behandeld met het syndroom van Down of een autistische stoornis. Ook kinderen met andere beperkingen komen inmiddels in aanmerking voor therapie.
www.stichtingsam.nl

Dolfijntherapie CDTC
Op CuraÁao wordt door het CDTC dolfijn ondersteunde therapie gegeven. "Dolfijn ondersteunde therapie is een bijzondere therapie voor bijzondere kinderen/jongeren met beperkingen en speciale behoeftes. Er wordt een intensieve, op maat gemaakte, therapie aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, gecombineerd met de interactie met een dolfijn. De dolfijn is de motivator en de beloning voor het gewenste gedrag (lichamelijk, mentaal en emotioneel). Dolfijn ondersteunde therapie is een integrale, multidisciplinaire behandelmethode, waarin gekwalificeerde therapeuten samenwerken met speciaal voor de therapie getrainde dolfijnen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en dat kinderen tot vier keer zo snel leren wanneer ze therapie volgen die gecombineerd wordt met interactie met dolfijnen."
Een regulier therapie programma bij CDTC bestaat uit tien dagen waarin een kind ťťn therapiesessie per dag volgt. De therapiedagen zijn doorgaans werkdagen en daarom is er ťťn vrij weekeinde opgenomen tussen twee blokken van vijf therapiedagen.
www.curacaodolphintherapy.com
www.dolfijnetherapie.nl

Dolfijntherapie
Bij The Dutch Explorer kun je een reis met dolfijntherapie boeken. "Dolfijnen stimuleren kinderen met een handicap om zich te ontwikkelen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld het Syndroom van Down, autisme en/of soortgelijke handicaps. Dolfijnondersteunende therapie stimuleert niet alleen de ontwikkeling van uw kind, in veel gevallen wordt deze ontwikkeling door het contact met de dolfijnen ook nog eens versneld. Tijdens dolfijnondersteunende therapie staat de interactie tussen kind, therapeut en de speciaal daarvoor getrainde dolfijnen centraal. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden en vergoedingen van dolfijnondersteunende therapie neem dan contact met ons op."
www.dutchexplorer.nl

Assistentiehond Nederland
Wat kan een therapiehond doen voor een kind met autisme? Kinderen met autisme hebben vaak moeite om contact te zoeken. Een therapiehond van de stichting Assistentiehond Nederland is getraind om contact te zoeken met mensen en zich te laten aaien en knuffelen door iedereen. De resultaten die bereikt kunnen worden door langdurige training van een kind met autisme kunt u vinden op de website van Assistentiehond Nederland.
www.assistentiehond.nl

top

Japanse Saito Ritmiek

Saito Centrum Nederland
Op de website vind je informatie over de Japanse Saito Ritmiek; een therapie voor meervoudig gehandicapte kinderen. Een ritmische massage is het uitgangspunt, de bedoeling hiervan is dat de kinderen zich ontspannen. Als het kind ontspannen is worden speelse oefeningen gedaan die de ontwikkeling van het kind bevorderen. Zoals rollen, zitten, kruipen en lopen. Het is belangrijk bij de therapie dat zowel het kind met een beperking, als de ouder (of begeleider) het leuk vinden. Tijdens de therapie komen spelletjes en liedjes aan bod.
Adres: Stichting Saito Centrum Nederland | Singel 528 | 3311 HP Dordrecht
www.saitocentrum.nl

top