Verstandelijke beperking

tips

Algemene informatie

Werken met ervaringsordening
Het boek "Werken met ervaringsordening" is een handleiding voor het gebruik van de theorie van ervaringsordening, gericht op de zorg voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Aan de hand van de theorie en diverse praktijkvoorbeelden biedt het boek inzicht in hun beleving en gedrag. De lezer krijgt concrete handvatten om zijn zorgaanbod af te stemmen op zijn cliŽnten.
De theorie van ervaringsordening maakt duidelijk hoe mensen de wereld om zich heen beleven en tegemoet treden. Om te kunnen functioneren, moeten we de informatie die op ons afkomt ordenen. Als we begrijpen hoe dat werkt, begrijpen we ook beter hoe gedrag van mensen tot stand komt.
-Titel: Werken met ervaringsordening
-Ondertitel: Afstemmen op mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking
-Schrijver: Bianca Vugts - de Groot
-Uitgeverij: Boom
-Jaar van uitgave: 2013
-ISBN: 9789024402724


Werken met ontwikkelingsleeftijden
Het boek heeft de lange titel "Werken met ontwikkelingsleeftijden: afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking".
In dit boek wordt die ontwikkelingsbenadering op een praktische en begrijpelijke wijze toegelicht. Aan de hand van vele concrete praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden hoe die kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen kan worden gebruikt om te komen tot een verantwoorde begeleidingsstijl, die aansluit bij de basisbehoeften van de cliŽnt met een verstandelijke beperking.
Werken met ontwikkelingsleeftijden is met name geschikt voor groeps- en activiteitenbegeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor andere professionals of ouders en verwanten zal de inhoud van dit boek herkenbaar en toepasbaar zijn.
-Titel: Werken met ontwikkelingsleeftijden: afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking
-Schrijver: Bianca Vugts -de Groot
-Uitgeverij: Boom / Nelissen
-Jaar van uitgave: 2009
-ISBN: 9789024418411

Artikel: Een verstandelijke beperking
In dit artikel wordt verteld wat een verstandelijke beperking is, waardoor een vestandelijke beperking kan ontstaan en over het vaststellen van een verstandelijke beperking.
www.zobegaafd.nl

top

Lezen

Makkelijk Lezen Plein
Deze site is voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden. Op de site staan boeken die kindere met dyslexie leuk vinden, kinderboeken met een kind met dyslexie in de hoofdrol, ervaringen, spreekbeurten over dyslexie etc.
www.makkelijklezenplein.nl

Kinderboeken - leeshandicap
Op de website Gratiskinderboek.nl staan kinderboeken die speciaal geschreven zijn voor kinderen met een leeshandicap. De boeken zijn kosteloos te downloaden. De website is onderdeel van de Stichting Lezen is Gezond.
www.gratiskinderboek.nl

Eenvoudig communiceren

Al vijftien jaar ontwikkelt uitgeverij Eenvoudig Communiceren makkelijk te lezen boeken en kranten voor mensen die moeite hebben met lezen.
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Marian Hoefnagel
Auteur Marian Hoefnagel heeft een eigen website. Zij schrijft boeken voor tieners die niet van lezen houden. Bijv. voor leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs.
www.marianhoefnagel.nl

top

Belangenverenigingen

Kansplus
Belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten en hun familie. Op de website vindt je informatie over de vereniging, diensten, lidmaatschap en er is een forum.
www.kansplus.nl

top

Levensboeken

Levensboeken
In een levensboek kun je bijv. door middel van tekst, foto's, picto's verslag doen van het leven en de gewoontes van je kind. Dat kan handig zijn voor als je niet in de buurt bent (bv. als je kind in een instelling woont) of voor later (als je er niet meer bent).
Op de website van Kansplus-Philadelphiasupport staat informatie over levensboeken. Waarom het belangrijk is om een levensboek te maken voor je kind met een beperking en wat daar dan in zou moeten staan? Daarnaast staan tips waar je informatie kunt vinden om een levensboek voor je kind te maken en worden verschillende uitgeverijen genoemd die levensboeken uitbrengen.
www.kansplus-sien.nl 

Dit ben ik
"Dit ben ik… is een kijk- en doeboek voor kinderen met een bijzondere achtergrond en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden aan de hand meegenomen vanaf de geboorte via de kinderjaren naar het heden en de toekomst. Pleegkinderen, adoptiekinderen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen op die manier hun eigen levensverhaal optekenen. In dit boek is veel plaats ingeruimd voor het inplakken van foto's. De teksten, eigenlijk niet meer dan steekwoorden, nodigen uit tot het ophalen van herinneringen en bijzondere gebeurtenissen. De combinatie van tekst en beeld, van foto's en illustraties, maakt dit boek tot een uniek, persoonlijk gedocumenteerd levensverhaal." Op de website kun je door het boek bladeren door op 'demo' te klikken.
-Titel boek: Dit ben ik... Mijn levensverhaal in woord en beeld.
-Schrijver: T. Beijk-Damen, M. van Delft
-ISBN: 978-90-5740-049-0
-Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking en leerlingen van een ZMLK-school

www.kavanah.nl

Levensboeken Gerard Herder
Gerard Herder heeft verschillende Levensboeken. De boeken zijn voor ouderen maar ook voor kinderen. "Voor kinderen en jongeren kunnen fotoboeken een geheugensteuntje voor later zijn. In de boeken komt het levensverhaal van de gebruiker naar voren: dit is mijn huis, dit is mijn familie, dit is mijn werk, dit wil ik niet vergeten…. Levensboeken leveren leuke gespreksonderwerpen op. De boeken worden vaak volgeplakt met foto’s. Dat maakt een levensboek net zo persoonlijk als het leven zelf."
www.ghcommunicatie.nl

Het levensverhaal van mensen met een verstandelijke handicap
"Het levensverhaal van mensen met een verstandelijke handicap krijgt in de huidige zorgverlening terecht steeds meer aandacht. Het levensverhaal dient aan de basis te liggen van een zorgplan. In het levensverhaal wordt duidelijk wat en wie voor de bewoner het leven waard maken en wat zijn wensen zijn voor de nabije toekomst."
-Titel boek: Het levensverhaal van mensen met een verstandelijke handicap
-Schrijver:T. Beijk-Damen
-ISBN: 978-90-5740-077-3
-Doelgroep: familie/verwanten, groepsbegeleiding, verpleegkundigen en maatschappelijke werk
-Als aanvulling op het zorgplan
www.kavanah.nl

Digitaal levensboek
Binnen Bartimťus werd in het verleden een papieren levensboek gebruikt. Verstandelijk beperkte cliŽnten bewaarden daarin waardevolle zaken en herinneringen. Vanwege de visuele handicap was het in veel gevallen niet mogelijk om zelfstandig het levensboek te gebruiken. De begeleiders lazen de teksten voor en beschreven de foto’s. Om de zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen is er binnen Bartimťus een eigentijds digitaal levensboek ontwikkeld. Met behulp van een computer kan de cliŽnt zijn levensboek zelf gebruiken.
digitaallevensboek.nl

top