Vervoer

tips

Algemene informatie

Zorghulpmiddelen WMO-Gelderland
ZorghulpmiddelenWMO–Gelderland is een bedrijf wat zich inzet voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Met de huidige bezuinigingen proberen wij een passende oplossing te vinden voor deze doelgroep.
Ook voor dagverblijven, instanties, gemeentes, verzekeringsmaatschappijen zijn wij altijd op zoek naar een passende en adequate oplossing om het budget zo gunstig mogelijk te houden en ten goede komt aan de doelgroep die dit zo hard nodig heeft.
Wij werken in samenwerking met de Bosk en proberen passende oplossingen te vinden om iedereen beter op weg te helpen, op weg naar een goede toekomst.
Onze sterke punten zijn :
-Onderhandeling met WMO en goede positieve oplossingen zoeken
-Aangepaste auto’s en wat er allemaal bij komt kijken
-WMO-units en advies op maat
-In en verkoop hulpmiddelen
-Verhuur van bedden en bedboxen voor vakantiedoeleinden
-Vervoer van vakantiemateriaal
zorghulpmiddelenwmo-gelderland.nl

Bumperbeschermer
Uw kostbare bezit, uw auto, wilt u graag mooi en onbeschadigd houden. Het is echter een feit dat bij het in de auto tillen van een rolstoel of rollator een beschadiging of een kras aan uw bumper snel is gemaakt. Om dit te voorkomen heeft B&S een bumperbescherming gemaakt. De bescherming is gemaakt uit een soepel skai en valt over de bumper van uw auto. De bescherming wordt d.m.v. klittenband eenvoudig aan de bodem van de kofferbak gefixeerd. De bescherming wordt standaard in één maatvoering geleverd en is zelf eenvoudig op maat te knippen.
www.onbeperktinbeweging.nl

Hulpmiddelen moeten mee in de taxi
Taxichauffeurs moeten hulpmiddelen zoals een hulphond, een rollator of zuurstofflessen meenemen in hun taxi. Staatssecretaris Mansveld van Openbaar Vervoer gaat dit per wet regelen. Ieder(in) en de Oogvereniging zijn hier verheugd over. Wel zien de organisaties nog enkele knelpunten in de uitvoering.
Verder wijst de regeling op het VN-verdrag voor de rechten voor personen met een handicap. Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid toegang hebben tot vervoer.
iederin.nl

top

Aangepaste autostoeltjes

Lars autostoel
Met het draai-/schuifmechanisme kan de autostoel in de portieropening worden geplaatst. Op die manier is het gemakkelijk een kind in en uit de stoel te tillen en de gordel om te doen. De Lars is verkrijgbaar voor kinderen van 2 tot 6 jaar (zitdiepte 21-32 cm) en van 4 tot 10 jaar (zitdiepte 27-40 cm). De diepte, breedte en hoogte is instelbaar.
www.ottobock.nl

Carrot 3 autostoel
De Carrot 3 geeft de juiste ondersteuning aan kinderen die bijvoorbeeld onvoldoende spiercontrole in de nek, de romp, de heupen en/of de benen hebben. Met opties als zijpelotten en een abductieklos kan extra ondersteuning eenvoudig gerealiseerd worden. De standaard set zitverkleiners kunnen door middel van de klittenbandbevestiging zo bevestigd worden dat deze prettig zitten. De standaard 5-puntsgordel, voorzien van bandbeschermers, geeft daarnaast de extra steun en veiligheid die nodig is. Daarnaast kan er ook nog een draaiplaat onder bevestigd worden, zodat de stoel naar de deur gedraaid kan worden.
www.onbeperktinbeweging.nl

Kinderautostoelen Recaro Reha
Speciaal voor de kinderen die wat extra aandacht verdienen zijn de Recaro Reha modellen te verkrijgen. Deze modellen bieden net dat beetje extra stabiliteit, gebruiksgemak en comfort voor kinderen met een beperking. Doordat de Recaro Reha stoelen zijn afgeleid van de standaard versies is er nauwelijks onderscheid tussen een gewone autostoel of een aangepaste autostoel.
www.bcsrecaro.nl

top

Speciale autogordels

Autofixatiestysteem voor kinderen
Speciaal voor hyperactieve en/of verstandelijk gehandicapte kinderen heeft B&S een 7-puntsfixatiesysteem ontwikkeld. Het systeem is voorzien van een basisband welke op zeer eenvoudige manier om de rugleuning van de achterbank of om de autostoel bevestigd wordt. Verder verkopen ze afsluitbare steekgespen, zodat uw kind de gesp niet meer zelf open kan maken, en hoofdsteunen voor in de auto.
onbeperktinbeweging.nl en www.onbeperktinbeweging.nl

Autofixatiestysteem voor volwassenen

Speciaal voor hyperactieve en/of verstandelijk

gehandicapte personen heeft B&S een

7-puntsfixatiesysteem ontwikkeld. Het systeem is voorzien van een basisband welke op zeer eenvoudige manier om de rugleuning van de achterbank of om de autostoel bevestigd wordt.
www.onbeperktinbeweging.nl


top

Autogordels voor liggend vervoer

Liggend vervoer
Mensen die liggend vervoerd moeten worden vanwege hun lichamelijke beperkingen, ondervinden regelmatig problemen met taxibedrijven die eisen dat er gebruik gemaakt wordt van een standaard 3-puntsgordel. Een onmogelijke eis voor deze groep gehandicapten. B&S heeft in nauwe samenwerking met stichting Vast = Beter een gordelsysteem ontwikkeld voor het veilig vervoeren van in een rolstoel liggende personen.
www.onbeperktinbeweging.nl

top

Leerlingenvervoer

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?
Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente.
www.rijksoverheid.nl

Handreiking "Goed leerlingenvervoer in mijn gemeente"
Ieder(in) presenteert een nieuwe handreiking (2015) voor lokale belangenbehartigers: Goed leerlingenvervoer in uw gemeente. Deze handreiking helpt belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten over goed gemeentelijk beleid en uitvoering van het leerlingenvervoer. De handreiking geeft concrete suggesties voor het beoordelen van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer vanuit de wensen en behoeften van kinderen en jongeren met een beperking of een chronische ziekte en hun ouders. De handreiking kan gebruikt worden als een gemeente de verordening nog moet maken, maar ook als de verordening al is vastgesteld. Aan de hand van de adviezen in de handreiking kan de uitvoering van een verordening kritisch gevolgd worden en kunnen voorstellen worden gedaan om de verordening aan te passen.
"Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking. De gemeente kan zorgen voor aangepast vervoer of een vergoeding geven voor vervoer door ouders of met openbaar vervoer. De regels hiervoor verschillen per gemeente en zijn vastgelegd in de verordening leerlingenvervoer. Met de komst van passend onderwijs veranderen veel gemeenten de verordening leerlingenvervoer om deze aan te laten sluiten bij de aangepaste wetgeving. Deze herziening vanwege passend onderwijs grijpen gemeenten ook vaak aan om te kijken naar de kosten van het leerlingenvervoer. Resultaat hiervan is vaak dat een gemeente bezuinigt op leerlingenvervoer."
iederin.nl

top

Veilig taxivervoer

Rechtopveiligvervoer.nl
Als rolstoelinzittende heb je recht op veilig vervoer. In de praktijk blijkt dat het vervoer lang niet altijd even veilig is.
Maar weet je als ouder of je kind veilig wordt vevoerd? Rolstoelinzitenden en hun ouders zijn lang niet altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving m.b.t. het rolstoelvervoer. Daarom heeft ABC de website Rechtopveiligvervoer.nl gemaakt zodat ook de rolstoelinzittenden (en/of hun ouders) op de hoogte zijn.
Voor de chauffeurs bestaat er al een website om hen bewust te maken van de wet- en regelgeving m.b.t. het rolstoelvervoer; het "Rolstoel ABC".
www.rechtopveiligvervoer.nl

Vast is beter
Vast = Beter is een onafhankelijke stichting opgericht in 2004 met het doel om de veiligheid van rolstoelvervoer te bevorderen.
Mede door invloed van Vast = Beter is er al veel bereikt. Zo zijn er o.a. wettelijke eisen ingevoerd voor de sterkte en uitvoering van autovloeren, rolstoel-vastzetsystemen en veiligheidsgordels. Verder hebben de taxibranche, de landelijke overheid en de politiek aandacht voor het onderwerp.
Op de “werkvloer” zijn echter nog tal van verbeteringen nodig. Vooral de vastzetbaarheid van rolstoelen, als ook de kennis en vaardigheden van de chauffeurs kunnen beter. De specialisten van stichting Vast = Beter kunnen daaraan bijdragen met onafhankelijke voorlichting en consultancy.
www.vastisbeter.nl

top

Rolstoelauto verhuur

Bever
Bever verhuurt rolstoelauto’s waarin een gewone rolstoel of zelfs een scootmobiel in mee genomen kan worden. Voor het besturen van de auto heb je aan een gewoon rijbewijs genoeg. Het is een ware uitkomst voor mensen die onverwacht een auto nodig hebben waarin een rolstoel past.
www.beverautoaanpassingen.nl

Wheels4wheels
Wheels4wheels is een bedrijf dat rolstoelauto's verhuurt. Het bedrijf is ontstaan vanuit de behoefte naar persoonlijk en flexibel vervoer voor rolstoelgebruikers.
-Regio: Rotterdam

www.wheels4wheels.nl

B&S
B&S verhuurt aangepaste rolstoelauto's. De aangepaste auto kunt u bij verhuur afhalen of tegen een geringe meerprijs wordt de auto bij uw thuis afgeleverd en weer opgehaald.
www.onbeperktinbeweging.nl

Aangepaste auto of autorolstoelbus leasen
Support-Lease is een samenwerking van SternLease en B&S. Zij bieden een privé-leaseovereenkomst voor aangepaste auto's en rolstoelbussen. Support-Lease is een vorm van full operational lease. U rijdt een auto voor een vast maandbedrag en betaalt alleen de verbruikte brandstof. U heeft hierdoor vooraf een duidelijk overzichg van uw maandelijkse kosten.
De volgende kosten zijn standaard opgenomen in de leaseprijs:
-rente en afschrijving
-wegenbelasting
-onderhoudskosten
-reparatie en vervanging banden bij normale slijtage
-All Risk verzekering (WA+Casco via collectief raamcontract SternLease)
-24/7 pechhulp Nederland
-aflevering op locatie

Wat als de aanpassingen gesubsidieerd worden...
Met Support-Lease kunnen dus ook de kosten voor de aanpassing van de auto of de bus in de maandelijkse leasetermijn opgenomen worden. Maar kan dit ook als mijn autoaanpassingen gesubsidieerd worden? Jazeker, dit kan ook prima samen gaan als de aanpassingen vergoed worden door bijvoorbeeld de afdeling WMO van uw gemeente of als er voor de ombouw subsidie verkregen wordt van fondsen.
onbeperktinbeweging.nl

top

Rolstoelbus verhuur

Kuperus
Kuperus verhuurt rolstoelbussen voor ieder type rolstoel. De zeer ruime en luxe rolstoelbussen voldoen aan de strengste veiligheidseisen en kunnen naar eigen wens worden ingedeeld. De Rolstoelbus biedt plaats aan maximaal 9 personen en u kunt deze bus met uw gewone B-rijbewijs besturen. Door middel van de laadlift kunt u eenvoudig en veilig de rolstoel in de bus rijden.
www.autoverhuur-kuperus.nl

B&S
B&S verhuurt aangepaste rolstoelbussen. De aangepaste rolstoelbus kunt u bij verhuur afhalen of tegen een geringe meerprijs wordt de bus bij uw thuis afgeleverd en weer opgehaald.
www.onbeperktinbeweging.nl

Aangepaste auto of autorolstoelbus leasen
Support-Lease is een samenwerking van SternLease en B&S. Zij bieden een privé-leaseovereenkomst voor aangepaste auto's en rolstoelbussen. Support-Lease is een vorm van full operational lease. U rijdt een auto voor een vast maandbedrag en betaalt alleen de verbruikte brandstof. U heeft hierdoor vooraf een duidelijk overzichg van uw maandelijkse kosten.
De volgende kosten zijn standaard opgenomen in de leaseprijs:
-rente en afschrijving
-wegenbelasting
-onderhoudskosten
-reparatie en vervanging banden bij normale slijtage
-All Risk verzekering (WA+Casco via collectief raamcontract SternLease)
-24/7 pechhulp Nederland
-aflevering op locatie

Wat als de aanpassingen gesubsidieerd worden...
Met Support-Lease kunnen dus ook de kosten voor de aanpassing van de auto of de bus in de maandelijkse leasetermijn opgenomen worden. Maar kan dit ook als mijn autoaanpassingen gesubsidieerd worden? Jazeker, dit kan ook prima samen gaan als de aanpassingen vergoed worden door bijvoorbeeld de afdeling WMO van uw gemeente of als er voor de ombouw subsidie verkregen wordt van fondsen.
onbeperktinbeweging.nl

top

Rolstoelbus aanpassingen

Derks bedrijfswagens
Derks Bedrijfswagens in Uden is gespecialiseerd in het aanpassen van bestelbussen (in een rolstoelbus) voor het vervoeren van één of meerdere rolstoelpassagiers, maar ook specifieke aanpassingen of zelfrij aanpassingen kunnen door hen worden verzorgd.
www.derksbedrijfswagens.nl

Freedom Motors Europa
Freedom Motors is sinds 2004 specialist in het ombouwen van auto's voor rolstoelvervoer. Zij komen graag bij u langs voor advies en een demonstratie van hun autoaanpassingen. Wat kunt u verwachten; persoonlijk advies, demonstratie met aangepaste auto bij u aan huis, een uitgebreide proefrit, geheel kosteloos en vrijblijvend, zowel in Nederland als in België.  
www.freedommotors.eu

B&S
B&S passen graag uw nieuwe of gebruikte bus aan tot rolstoelbus, volgens uw eigen wensen.
www.onbeperktinbeweging

top

Gehandicaptenparkeerkaart

(Zie voor meer info: www.rijksoverheid/aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Regels gehandicaptenparkeerkaart
Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart of voor een kind een passagiersparkeerkaart. Hiermee kun je parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt.* Met een gehandicaptenparkeerkaart / passagiers-parkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.
(Is veranderd sinds 1 mei 2009. Zie gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijf)

Aanvraag passagiersparkeerkaart
Je kunt deze kaart aanvragen voor je kind voor als als je je kind met de auto vervoert. Je kind moet dan - met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken - in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet kunnen overbruggen. Bovendien heeft hij continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn. De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P. De kaart vraag je aan bij de gemeente waar je kind staat ingeschreven/woont.

Geneeskundig onderzoek
Het kan zijn dat bij de aanvraag voor een passagiersparkeerkaart voor je kind een geneeskundig onderzoek wordt vereist door een daartoe aangewezen arts. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen.

Landelijke registratie gehandicaptenparkeerkaarten
De landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK’s) levert veel voordelen op. Voor zowel gemeenten als voor mensen met een beperking. Al 300 gemeenten vinden dit ook en hebben de gegevens van hun uitgegeven kaarten geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Helaas zijn er nog altijd circa 100 gemeenten die nog niet zijn geregistreerd. In een brief roept belangenorganisatie Iederin deze gemeenten met klem op om zo spoedig mogelijk alsnog mee te doen.
Als alle gemeenten gebruikmaken van het registratiesysteem, krijgen veel gebruikers het een stuk gemakkelijker. De kaart wordt bij diefstal direct geblokkeerd en gebruikers hoeven geen aangifte meer te doen bij de politie. Bovendien kunnen ze direct naar het gemeentehuis om een nieuwe kaart aan te vragen. Door mee te doen aan registratie leveren gemeenten dus een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van kwetsbare burgers.
iederin.nl

top

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

(zie voor meer info:www.postbus51.nl)

Algemene gehandicaptenparkeerplaats
Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven door een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6). Op de bestrating is een groot wit kruis gezet. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

Parkeermeter
Parkeren op een gewone parkeerplaats bij een parkeermeter is met een gehandicaptenparkeerkaart in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten gratis. In de andere gemeenten moet u dus wel betalen bij een parkeermeter of een automaat. Voor de regels ter plaatse kunt u contact opnemen met het gemeentehuis of de dienst parkeerbeheer.
 
Gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijf
Vanaf 1 mei 2009 moet u op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep.

Gehandicaptenparkeerbeleid per gemeente
Deze site geeft duidelijkheid over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart in de diverse gemeentes in Nederland.
Per gemeente verschilt namelijk het parkeerbeleid t.a.v. bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart. Op de site kun je opzoeken per gemeente of er wel of niet betaald moet worden bij parkeermeters en de parkeertijd.
www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Gehandicapten parkeerkaart app
Elke gemeente heeft een andere beleid betreffende parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart. Als je bijvoorbeeld naar Amsterdam gaat en je weet niet of je met de gehandicaptenparkeerkaart achter de ruit nog moet betalen, kijk dan maar in deze app. Ook kun je voor de andere landen van Europa zien welke regels er gelden voor de gehandicaptenparkeerkaart.
-Android app
www.rtdiserver.nl

top

Kaartkluis

GPK-kaartkluis
Hoe bescherm je de GehandicaptenParkeerKaart (GPK) van je kind tegen diefstal uit je auto? Dat kan met de GPK-kaartkluis. "De Gehandicaptenparkeerkaart wordt in een houder met een transparant venster geplaatst. De houder is gemaakt van robuust staal en het transparante deel is van slagvast, onbreekbaar kunststof. De kaart is hierdoor goed beschermd. Het geheel wordt door middel van een beugelslot aan het stuurwiel verankerd. Het preventieve element is zeer hoog. De Kaartkluis® is door de felle kleurstelling van de buitenzijde van het voertuig goed zichtbaar. Dieven die gaan voor de "snelle kraak" zullen hier van af zien zodra zij de diefstalvertragende beveiliging opmerken." De Kaartkluis kan besteld worden via de gemeente of via de onderstaande website.
www.kaartkluis.nl/index.html

top

Taxipaspoort

Taxipaspoort
Dagelijks worden er landelijk +/- 90.000 kinderen in het speciaal onderwijs met een taxi naar school gebracht en weer opgehaald. Tevens wordt dagelijks een groot aantal passagiers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vervoerd in het zorgvervoer. Het is van belang dat dit vervoer zo veilig mogelijk gebeurt. Een goede samenwerking met ouders, verzorgers, scholen en zorginstellingen is van groot belang.
Het Taxipaspoort helpt de chauffeur te informeren over bijzonderheden zoals: Epilepsie, ADHD, astma, dementie of andere zaken waar de chauffeur rekening mee dient te houden. Dit stelt hem of haar in staat de juiste acties te ondernemen bij calamiteiten. Aan de hand van de gegevens vermeld op het paspoort, zou de chauffeur -indien nodig- direct contact kunnen opnemen met ouders of verzorgers. U kunt een foto uploaden/toevoegen, medische informatie vermelden en ook tips met betrekking tot de omgang vermelden.
Het Taxipaspoort is niet verplicht, maar dient te worden beschouwd als een hulpmiddel. Het is één van de stappen vanuit de branche, met als doel kwaliteitsverbetering van het leerlingen- en zorgvervoer.
www.taxipaspoort.nl

top

Rijlessen en rijbewijs

Rijbewijs met handicap of beperking
Met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u in de meeste gevallen zelfstandig met een auto de weg op. Met technische aanpassingen aan de auto en training door een gespecialiseerde rijopleider zijn namelijk veel beperkingen te compenseren. U moet daarbij uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders, want de verkeersveiligheid staat voorop. Het CBR kan u daarbij op weg helpen.
Het CBR heeft een brochure "Met een handicap veilig achter het stuur".
www.cbr.nl

Rijschool voor mensen met een beperking
B&S heeft een eigen autorijschool 'Onbeperkt in Beweging'. Deze autorijschool houdt die zich enkel bezig met het lesgeven aan leerlingen met een lichamelijke beperking.
De leerlingen kunnen les krijgen in een speciaal daarvoor aangepaste lesauto of lesbus.
www.onbeperktinbeweging.nl

top

Openbaar vervoer

OV-begeleiderskaart
U komt in aanmerking voor een OV-Begeleiderskaart indien u als gevolg van uw handicap niet in staat bent zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken en in Nederland woonachtig bent. Als u beschikt over een OV-Begeleiderskaart mag er gratis een begeleider met u meereizen. U én uw begeleider moeten wel minstens 12 jaar oud zijn en de gehele reis gezamenlijk afleggen. U koopt voor uzelf een gewoon treinkaartje, de OV-Begeleiderskaart geldt als vervoerbewijs voor uw begeleider. Uw begeleider verleent u de assistentie die u nodig heeft voor en tijdens uw treinreis. Een OV-Begeleiderskaart staat op úw naam en niet op de naam van uw begeleider. Op die manier kunt u zelf steeds kiezen wie er met u meegaat. De OV-Begeleiderskaart is minimaal één jaar geldig en kan worden gebruikt in treinen, metro’s, trams en bussen. De kaart is niet geldig in de (Trein)taxi.
www.ns.nl

Zorgeloos reizen met GoOV app
GoOV is een app op een smartphone die mensen helpt die moeite hebben om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen.
www.go-ov.nl

top