Wonen

tips

Wooninitiatieven

Landelijk Steunpunt Wonen
Voor ouders die een eigen wooninitiatief willen opzetten voor hun kind of jongere met een beperking / handicap heeft de NGSK het Landelijk Steunpunt Wonen opgericht. Dit steunpunt verzamelt allerlei informatie, tips, nieuws, praktijkervaringen en wet- en regelgeving rondom particuliere woonvormen. Ook begeleiden en ondersteunen ze ouders tijdens het hele proces van idee naar daadwerkelijk wonen in een particulier wooninitiatief. Het Landelijk Steunpunt Wonen organiseert ook allerlei cursussen voor ouders voor het opzetten van een wooninitiatief.
www.woonzelf.nl

Applicatie: Vind een PGB-wooninitiatief
Binnenkort verschijnt er op de website van PerSaldo een applicatie "Vind een PGB-wooninitiatief".  Hiermee kunnen leden en abonnees op zoek gaan naar een wooninitiatief of mede initiatiefnemers. Abonnees kunnen hun eigen wooninitiatief op de kaart zetten.
www.pgb.nl

Digitaal matchpoint Wooninitiatieven
Wooninitiatieven.nl is een ontmoetingssite voor mensen met een beperking en hun ouders in Gelderland. Hier vindt u een overzicht van wooninitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en veel links naar informatie over wooninitiatieven.
www.wooninitiatieven.nl

Reitsema Consultancy
Reitsema Consultancy is een adviesburo in kleinschaligheid en kwaliteit in woon-zorgarrangamenten. Zij voert adviesgesprekken met initiatiefnemers van startende woonvormen, organiseert noordelijke netwerkdagen voor kleinschalige wooninitiatieven, begeleidt verwanten en ouders bij verheldering van de woonwensen voor hun kinderen/familie, verzorgt lezingen en workshops over wooninitiatieven en kleinschaligheid, etc.
www.reitsemaconsultancy.nl

Brochure: Gewoon wonen met beperkingen
In maart 2010 is de brochure ‘Gewoon wonen met beperkingen … een initiatief van drie kanten!’ verschenen vanuit het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW). Centraal thema: hoe kunnen initiatiefnemers (ouders), gemeenten en woningcorporaties optimaal samenwerken met als doel particuliere wooninitiatieven voor mensen met een beperking te realiseren. De brochure is te  downloaden of de papieren versie is te bestellen op de website van het LSW.
www.wmowonen-nh.nl en brochuretop

Woonvormen

Thomashuizen
Thomashuizen Nederland is een onafhankelijke organisatie. Het doel van de Thomashuizen is om mensen met een verstandelijke beperking een fijne maar ook passende woonomgeving te bieden. Dat gebeurt door kleinschalige woonvoorzieningen op te zetten. Elk Thomashuis wordt geleid door zelfstandige ondernemers (meestal een echtpaar).
www.thomashuizen.nl

Thomashuis Druten
In Druten leidt een echtpaar een Thomashuis voor 8 mensen met een verstandelijke beperking. Als u een idee wilt krijgen hoe het er in een Thomashuis in de praktijk aan toegaat kunt u hun website bekijken.
www.thomashuisdruten.nl

De Wijde Mantel
De Wijde Mantel is een kleinschalige woonvorm voor gehandicapte kinderen en hun ouders. In De Wijde Mantel wonen de kinderen en (jong-)volwassenen met een handicap met hun ouders in een zogenaamde kangoeroe-woning, samen onder ťťn dak. Aan elke gezinswoning zit een zorgappartement vast dat volledig is aangepast voor de complexe zorg die de bewoner nodig heeft. De Wijde Mantel bestaat uit zes gezinswoningen met daaraan gekoppeld zes zorgappartementen. Via een gang zijn deze verbonden met een gemeenschappelijke huiskamer en een logeerkamer. Ook is er een gezamenlijke binnentuin. De Wijde Mantel staat in Jeugddorp De Glind bij Amersfoort.
De Wijde Mantel is bedoeld om de kwaliteit van leven van meervoudige gehandicapten te verbeteren.
www.dewijdemantel.nl

Kleinschalige woonvorm MCG: Klaver 6
Klaver 6 in Purmerend is een kleinschalige woonvorm voor de doelgroep MCG (Meervoudig Complex Gehandicapten). Dit is het resultaat van een ouder initiatief en is in 1999 geopend. Dit project is opgezet na jarenlange intensieve voorbereiding en gerealiseerd met financiŽle steun van Stichting Philadelphia, maar ook mogelijk gemaakt door sponsering en legaten. Er is plaats voor zes jongvolwassen meervoudig gehandicapten in de leeftijd van 17 tot ongeveer 28 jaar.
www.klaver6.info

SlowCare: Elzeneindhuis (Woonvorm EMG)
Het Elzeneindhuis is een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een (ernstige)meervoudige beperking. Midden in de samenleving, in een prachtige groene woonwijk. Een plek waar je ongeacht handicap of beperking als mens volledig gezien en gehoord wordt en waar de zorgvraag centraal staat.
SlowCare is de zorg die iedere ouder voor zijn kind wenst: een veilig en sfeervol thuis waarbij liefde, geborgenheid en aandacht centraal staan. SlowCare volgt daarbij de weg van hoofd naar hart, omdat we geloven in een betekenisvolle toekomst van een inclusieve samenleving waarbij iedereen ertoe doet.
Bekijk ook de uitzending van Brandpunt van 11-10-2018 over "Een vergeten groep": tienduizenden Nederlanders hebben een ernstig verstandelijke handicap. Deze belicht ook het Elzeneindhuis.
slowcare-nederland.nl

De Daniel
In de voormalige Danielskerk in Nijmegen heeft Stichting De Driestroom samen met Woningstichting Portaal een centrum voor kinderen en jongeren met een beperking gerealiseerd. Kindercentrum Stijntje Buys heeft in de Daniel een dependance voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarnaast is er een woonvoorziening in gerealiseerd voor jongeren met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.
www.driestroom.nl

Zorglandgoed Bloemfonteijn
In het hart van de Betuwe liggen Varik en Heesselt. Aan de rand van deze dorpen, tussen de fruitbomen, wordt een zorglandgoed gerealiseerd waar mensen met een verstandelijke beperking vrijuit kunnen wonen, ‘werken’ en leven. In de privacy van een eigen studio, met 24 uur professionele zorg en 6 hectare aan mogelijkheden voor dagbesteding. Zorglandgoed Bloemfonteijn is helemaal ingericht op mensen met Zorgzwaartepakket (ZZP) 4 of hoger, maar staat open voor alle bewoners met een verstandelijke beperking.
Begin 2015 gaat Zorglandgoed Bloemfonteijn van start, aanmelden kan via de website.
www.bloemfonteijn.nl

Kwecoo
Kwecoo is een kleinschalige woonvorm voor veertien personen met een beperking, vooral op het gebied van communicatie. Het gebouw staat in Ubach over Worms (gemeente Landgraaf) en is zo ingericht dat bewoners gemeenschappelijk een appartement bewonen maar er ook een eigen kamer hebben. Uitgangspunt in huis vormen de wensen van de bewoners. Ze moeten er zichzelf kunnen zijn; het is hķn huis. Omdat ze die wensen niet altijd even goed kunnen uiten, zijn de begeleiders gefocust op en getraind in het geven van ondersteuning op dat gebied.
Ze werken met de methode Ondersteunde Communicatie (OC) om met hen te communiceren en om er achter te komen welke wensen er bij de bewoners zijn; wat ze willen, hoe ze hun leven in het alledaagse gestalte willen geven. Soms wordt er gewerkt met gebaren en lichaamsbewegingen, pictogrammen of tekeningen. Maar ook met computers en andere elektronische hulpmiddelen (soms met spraakuitvoer).
www.kwecoo.nl

ASVZ
ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliŽnten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.
ASVZ werkt met de behandelmethode Triple-C die door hen ontwikkeld is voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben.
www.asvz.nl

top

Aangepaste woningen (ver)kopen of (ver)huren

Makelaardij & Adviesbureau Aangepast voor U
Makelaardij en Adviesbureau Aangepast voor U is als enige in Nederland gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van aangepaste en aanpasbare woningen. Makelaar Rudi van de Esschert is, als ervaringsdeskundige, goed bekend in de specifieke woonwensen en behoeftes van mensen met een beperking. Behalve als makelaar heeft hij ruime ervaring als adviseur voor gemeentes, woningcorporaties en gehandicaptenplatforms.
www.aangepastvooru.nl

Focus woningen
Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking of handicap. Fokus maakt het mogelijk. Zij verlenen assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen. De cliŽnt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt hij zelf de regie over zijn leven!
De cliŽnt huurt de Fokuswoning van een woningcorporatie. Ondanks de extra vloeroppervlakte betalen cliŽnten de reguliere huur. De huurtoeslagregeling van de Belastingdienst is ook op Fokuswoningen van toepassing. De gemeente (Wmo) betaalt meestal de kosten voor de individuele aanpassingen die in de woning moeten worden aangebracht. Voor meer informatie hierover kan contact gezocht worden met het Wmo-loket van de desbetreffende gemeente. De kosten voor de ADL-assistentie worden vanuit een specifieke subisidieregeling binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald en rechtstreeks aan Fokus vergoed. CliŽnten van Fokus hoeven geen eigen bijdrage over de assistentie van Fokus te betalen.
www.fokuswonen.nl

Indicatiewoningen huren
Woningbouwcorporatie Entree verhuurt indicatiewoningen: een levensloopgeschikte of een rolstoelgeschikte woning. Dat is een zelfstandige huurwoning, die geschikt is voor mensen die een lichamelijke handicap of beperking hebben.
Er zijn drie verschillende soorten aangepaste woningen:
• Levensloopgeschikte woningen categorie 1: woningen voor mensen met een lichte lichamelijke beperking.
• Levensloopgeschikte woningen categorie 2: woningen voor mensen die om te kunnen lopen altijd een rollator nodig hebben, dus ook in huis.
• Rolstoelgeschikte woningen: woningen die geschikt zijn voor mensen die altijd een rolstoel nodig hebben.
Er zijn vaak dure aanpassingen in deze woningen gemaakt. Daarom is het belangrijk dat deze woningen verhuurd worden aan mensen die hier ook echt gebruik van moeten maken. De woningcorporaties verhuren deze woningen bij voorkeur eerst aan mensen die een indicatie van de gemeente hebben. In deze indicatie moet staan dat iemand met voorrang naar een levensloopgeschikte of rolstoelgeschikte woning mag verhuizen.
Regio: Arnhem en Nijmegen
www.entree.nu

top

Woning aanpassen

Woningaanpassingen van A - Z
Deze website over woningaanpassingen wijst de weg in het traject dat doorlopen moet worden wanneer u een woningaanpassing wilt aanschaffen.
www.vilans.nl

Eengoedhulpmiddel.nl
Op deze site vindt u informatie over hulpmiddelen op het gebied van woningaanpassing, mobiliteit en communicatie voor ouderen, gehandicapten en minder validen. Ook leest u meer over de mogelijkheden, wetten en regelgeving van zorghulpmiddelen. Waar moet u bijvoorbeeld op letten bij de aanschaf van een hulpmiddel? En zijn er vergoedingsmogelijkheden via uw gemeente of zorgverzekeraar?
www.eengoedhulpmiddel.nl

Ergoflex
Ergoflex heeft zich gespecialiseerd in hulpmiddelen voor de woningaanpassingen en zorginstellingen.
www.ergoflex.nl

Sanmedi
Voor aangepast sanitair kunt u terecht op deze website.
www.sanmedi.nl

Woningaanpassing Info & Advies
Architect en adviseur voor aangepaste woningen bouwen of alleen aanpassen.
www.grootveld.net/handicap.htm

Wet dwangsom en beroep
De "Wet dwangsom en beroep" is in 2009 ingegaan. Hiermee kun je tegenwoordig lang dralen van je gemeente bij beslissingen voorkomen. Bijv. bij de aanvraag voor een verbouwing van je huis voor je gehandicapte kind.
"Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunnen burgers trage besluitvorming van bestuursorganen tegengaan."
www.rijksoverheid.nl

Woning aanpassen of verhuizen
Als verhuizen naar een gelijkvloerse woning goedkoper is dan een traplift, dan moeten mensen maar verhuizen. Zo redeneerden veel gemeenten met de oude Wmo 2007 in de hand.
Met de nieuwe Wmo 2015 moeten gemeenten beter opletten wat mensen nodig hebben en is de verhuisplicht bij woningaanpassingen veranderd. Als u een woningaanpassing nodig heeft, dan zal de gemeente goed naar uw wensen moeten luisteren. Gemeenten moeten zorgen dat iemand die hulp en ondersteuning nodig heeft en in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, zoveel mogelijk in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie. Liefst zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving. Dit staat in artikel 2.3.5 van de Wmo 2015. Dit betekent dat de gemeente bij woningaanpassingen minder gemakkelijk de verplichting kan opleggen om te verhuizen. Het belang van de burger om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen blijven wonen, weegt in de Wmo 2015 zwaarder dan in de Wmo 2007.
Volgens advocaat Vermaat houdt dit ook in dat de gemeente geen maximale bedragen meer in de verordening mag opnemen, waarbij geldt dat men altijd verplicht moet verhuizen als de kosten van de woningaanpassing boven dit maximum uitkomen.
iederin.nl en www.sociaalweb.nl

top

WMO units

WMO-unit
Thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Dat is de wens van velen, ook als er lichamelijke beperkingen zijn. Blokunits biedt u daarom de WMO-unit. Deze unit wordt volledig op maat en naar de wensen en noden van de klant gerealiseerd. Ook zijn diverse voorzieningen in de unit mogelijk. Een WMO-unit is een volwaardige wooneenheid met een permanente uitstraling, die aan uw woning wordt gekoppeld. Hierdoor krijgt u de beschikking over een slaapkamer en/of douche-/toiletruimte op de begane grond. De unit kan voorzien worden van bijvoorbeeld een tillift, aangepast sanitair etcetera. Door gebruik van hoogwaardige materialen doet de WMO-unit in kwaliteit, energiezuinigheid en duurzaamheid niet onder voor een permanente woning. Door een ruime keus in soorten en kleuren van de afwerking is de WMO-unit volledig aan te passen aan de bestaande woning of wensen. Plaatsing van een WMO-unit valt in de meeste gevallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zodat de kosten hiervoor door de Gemeente worden vergoed.
www.blokunits.eu

top

Verhuizen

Pictogenda Verhuisboek
Een verhuizing is vaak een hele onderneming, zeker voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme.  Met het Verhuisboek kan een persoon met een beperking zich voorbereiden op de verhuizing. In het werkboek zitten stickers en er is ruimte voor foto’s en tekeningen. In begrijpelijke afbeeldingen komen alle aspecten van de verhuizing aan bod.
www.pictogenda.nl

top

Boeken

Toch is het een goede keus geweest
Carla vlaskamp heeft samen met Jorien Luijkx het boek ‘Toch is het een goede keus geweest’ geschreven.
Het ‘uit huis gaan’ van een kind is voor ouders vaak een ingrijpend gebeuren, maar het is meestal een logische stap in ieders leven. Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beperking is dit echter een ingewikkeld proces dat vele vragen oproept. Waarom uit huis? Hoe besluit je wat het goede moment is? Voor welke huisvesting kies je? Welke factoren spelen een rol bij die keuze? Hoe bereid je je kind voor op de verhuizing? Hoe weet je of je kind zich daar goed bij voelt? Hoe stel je je de samenwerking met professionals voor?
Voor dit boek werden zeven ouderparen, van wie het kind met een ernstige meervoudige beperking net het huis is uit gegaan, uitgebreid geÔnterviewd over dit proces van thuis naar uit huis. De verhalen geven een concreet beeld van hun ervaringen, vanaf de periode dat ze wisten dat er ‘iets’ met hun kind aan de hand was tot aan het moment van de verhuizing. Het hele scala aan zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beperking komt aan bod, en ook de mooie en de minder leuke momenten. Ouders vinden verschillende dingen belangrijk in de zorg voor hun kind en in de samenwerking met professionals. Verwachtingen zijn verschillend, ervaringen persoonlijk. Duidelijk is dat deze ouders gewoon willen wat alle ouders willen: dat hun kind gelukkig wordt.
-Titel: Toch is het een goede keus geweest
-Ondertitel: Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen
-Schrijvers: Carla Vlaskamp en Jorien Luijkx
-Jaar van uitgave: 2012
-Uitgeverij: Garant
-ISBN: 9789044129250

Loslaten uit liefde

Een ontmoeting in de wachtkamer van de kinderpsychiater bracht een hechte vriendschap tussen Inge Ketelaar en Rianne van Leeuwen. Inge is de moeder van Jelmer (10 jaar) met PDD-NOS en een licht verstandelijke beperking. Rianne heeft een zoon met MCDD, Manuel (9 jaar). Na het verdriet over de uithuisplaatsing van hun zonen vroeg Inge aan Rianne of ze met haar een boek wilde schrijven over hun ervaringen. Samen schreven zij het boek "Loslaten uit liefde". Een boek van twee vriendinnen met ieder een autistische zoon. En over wat het allemaal met je doet als moeder. Het boek is te bestellen bij www.jelmereninge.nl
-Titel: Loslaten uit liefde; als je kind naar een instelling gaat
-Schrijvers: Inge Ketelaar - Blokspoel en Rianne van Leeuwen
-Jaar van uitgave: 2005


Ouders op hun plek
In het boek 'Ouders op hun plek' stelt orthopedagoog Chiel Egberts dat de positie van ouders is onderbelicht in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staat de cliŽnt en diens autonomie, mondigheid en zelfbepaling. Dit kan ertoe leiden dat de loyaliteit tussen ouders en hun kind onder druk komt te staan. Zo kunnen er spanningen ontstaan tussen de cliŽnt, diens ouders en begeleiders, zeker als begeleiders onvoldoende communiceren met ouders over hun werkwijze.
"Elk kind wordt geboren in een driehoek met een moeder en een vader, de allerbelangrijkste driehoek in een mensenleven. En alle ouders vertrouwen vroeg of laat hun kind toe aan professionals: dokters, leerkrachten, badmeesters en vele anderen. Zij vormen de derde hoek van een nieuwe driehoek: cliŽnt, ouders en professional. Over deze driehoek gaat het in dit boek. Sommige kinderen zijn zorgenkinderen. Hun ouders maken zich zorgen over hen. En vooral als er sprake is van een chronische beperking zijn deze kinderen levenslang op zorg aangewezen. Vaak nemen professionals uiteindelijk die zorg van de ouders over. Maar daarmee zijn de ouders niet uit beeld. Het kind gaat weliswaar hun hķis uit, maar verdwijnt daarmee niet uit hun lťven. Meer dan vroeger het geval was, wensen ouders zeggenschap in de driehoek cliŽnt, ouders en begeleider. Hoe terecht en vanzelfsprekend dit ook is, het stelt professionele begeleiders wel voor een spannende opgave. Aan de ene kant hebben ze ruimte nodig om hun werk goed te kunnen doen. Aan de andere kant zijn ze net aan het leren om vooral cliŽnten ruimte te geven om waar mogelijk hun eigen keuzes te maken."
Het boek is geschreven voor de professionals maar ook voor ouders interessant om te lezen.
-Titel: Ouders op hun plek
-Schrijver: Chiel Egberts
-Uitgever: Agiel
-Jaar van uitgave: 2010
-ISBN: 9789077834350

De ziekte van onduidelijkheid
Evelien, een vrouw met autisme, schrijft over haar leven binnen de muren van de zorg. Evelien Bleeker heeft de ziekte van onduidelijkheid, ook wel autisme genoemd, en woont in een zorginstelling. Als gevolg van haar autisme neemt ze de wereld waar als een verzameling losse puzzelstukjes. Dit verwart haar zo dat ze regelmatig in paniek raakt. Het is daarom voor haar noodzakelijk honderd procent duidelijkheid van haar omgeving te vragen. De enige taal die ze daarvoor tot haar beschikking heeft is agressie. Een agressie die Evelien niet wil, maar die haar telkens overvalt. Dit boek is een indringend verslag van haar strijd tegen bubbels en moetens – tegen paniek en dwang. Aan de hand van talrijke anekdotes beschrijft Evelien hoe ze haar leven ervaart en wat ze van haar begeleiders verwacht. Het sleutelwoord daarbij is duidelijkheid. Bied mij duidelijkheid, dan voel ik mij veilig en heb ik mijn agressie niet meer nodig – zo kan haar oproep worden samengevat. Wie Eveliens verslag leest voelt zich meegenomen in een wereld die chaotisch en vreemd, maar tegelijk vaak verrassend herkenbaar is.
-Titel: De ziekte van onduidelijkheid
-Schrijver: Evelien Bleeker en Colette de Bruin
-Uitgeverij: Graviant
-Jaar van uitgave: 2009
-ISBN: 9789075129793

top

Interieuradviseur

Interieuradviseur voor mensen met een beperking
Tjitske Zuidema is ergotherapeute en interieuradviseur met als specialisme het inrichten voor mensen met een beperking. Ze richt zich zowel op kinderen als op volwassenen. Ze geeft adviezen bij instellingen voor mensen met een verstandelijke, motorische beperking, op (kinder)dagverblijven, organisaties voor vrijetijdsbesteding en in de thuissituatie.
tjitskezuidema.blogspot.nl

top