Zelfbeschadigend gedrag

tips

Informatie

Zelfbeschadiging.info
Het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel en pijn aan zichzelf komt bij verstandelijk gehandicapten erg veel voor. Met name bij zeer ernstig verstandelijk gehandicapten Er is een verband tussen het niveau van communicatie, de taalontwikkeling, de zelfredzaamheid en zelfbeschadiging. De agressie is op zichzelf gericht en niet op andere of voorwerpen, dus niet op het voorwerp waar tegen de cliŽnt bijvoorbeeld bonkt.
Voor meer informatie hierover: www.zelfbeschadiging.info/bij-verstandelijk-gehandicapten.html

top

Hulp bij zelfverwonding

CCE
Wilt u hulp bij het aanpakken of voorkomen van zelfverwonding door uw kind met een (verstandelijke) beperking? De eerste stap is om hulp te vragen bij de begeleiders, orthopedagogen of artsen die zijn verbonden aan de school of het kinderdagcentrum van uw kind. Als zij er niet uitkomen, kunt u de hulp inroepen van een centrum voor consultatie en expertise (CCE). Die schakelt dan deskundigen in, zoals orthopedagogen, artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Die onderzoeken de problemen en geven advies aan ouders en hulpverleners.
Het centrum werkt o.a. voor mensen met een verstandelijke beperking, motorische beperking, MG, MCG en autisme. Iedereen kan de hulp van CCE inroepen: de mensen met een beperking, ouders en hulpverleners. Voor de hulp hoeft u niet te betalen. Wel moet er een bijzondere zorgvraag zijn; een vraag waarop de reguliere (gewone) zorg geen antwoord heeft.
www.cce.nl

Toeslag extreme zorgzwaarte
"Door een toeslag extreme zorgzwaarte bij de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) aan te vragen als dat nodig is, regel je extra geld om je zoon/dochter beter te begeleiden. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) toetst de aanvragen en denkt samen met andere partijen mee over hoe de zorg te verbeteren is. Van beveiliging naar begeleiding." Lees het verhaal in het blad Klik over Peter waarvoor een toeslag extreme zorgzwaarte bij de Nza is aangevraagd.
www.klik.org  

Pluryn Behandelcentrum/Seyshuizen
Specifieke behandeling van chronische voedselweigering bij kinderen. Voorts behandelprogramma’s gericht op onzindelijkheid, zelfverwondend gedrag of communicatieproblematiek. Doel is het geheel of zover mogelijk overwinnen van de problematiek. En het beheersbaar en hanteerbaar maken van de problematiek voor het gezin.
Plaats: Nijmegen
www.pluryn.nl

ASVZ
ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliŽnten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.
ASVZ werkt met de behandelmethode Triple-C die door hen ontwikkeld is voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben.
www.asvz.nl

top

Oorzaken van zelfverwonding

Waarom verwonden mensen met een verstandelijke handicap zichzelf?
Uw kind stompt zichzelf continu op zijn jukbeenlaat of trekt zich tot bloedens toe de haren uit zijn hoofd. En u weet niet hoe u uw kind kunt laten ophouden om zichzelf zo te pijnigen. En u vraagt zichzelf af waarom doet hij dit zichzelf aan? Er zijn verschillende oorzaken voor zelfverwondign.
De belangrijkste zijn:
het is een uiting van pijn door een lichamelijke oorzaak;
het is een bijwerking van het gebruik van bepaalde medicijnen;
het is een uiting van angst of frustratie;
het levert een beloning op, bijvoorbeeld aandacht;
het hoort bij een psychische ziekte
het vermindert gevoelens van spanning.
Bij elk van deze oorzaken hoort een andere aanpak.
www.kennispleingehandicaptensector.nl

top

Voorkomen van zelfverwonding

Wat kunt u doen om zelfverwonding te voorkomen?
Het is belangrijk om bij de 1ste tekenen van zelfverwonding al hulp in te roepen. Die 1ste tekenen worden wel voorlopers genoemd. Het kind vertoont gedrag waarmee het zichzelf nog niet echt verwondt, maar dat wel in de richting gaat van zelfverwonding. Bijv. fladderen met de handen, zachtjes bonken met het hoofd of op de eigen benen slaan. Veel ouders denken dat dat wel te corrigeren valt en spreken hun kind bestraffend of waarschuwend toe. Toch is het juist belangrijk om al bij voorlopers van zelfverwonding hulp te zoeken. Dan is zelfverwonding nog betrekkelijk gemakkelijk te voorkomen.
Er wordt dan samen met u gezocht naar de oorzaak van de voorlopers zodat er iets aan kan worden gedaan.

top

Werkgroep ouders

Werkgroep zelfbeschadiging
De werkgroep Amja is 23 oktober 2010 opgericht en richt zich op het taboe van zelfbeschadiging bij verstandelijk gehandicapten. De werkgroep wil dit bespreekbaar maken bij instellingen, dat er vooral oog, ruimte en tijd moet zijn voor de emoties van de ouders/verzorgers. Ouders kunnen elkaar steunen. Speciaal voor hen worden er in de toekomst bijeenkomsten gehouden. Eerst vanuit Utrecht, maar als er voldoende ouders kunnen bereiken, willen we op meerdere plaatsen bijeenkomsten houden. Neem voor vragen/informatie contact op via www.zelfbeschadiging.nl of mail werkgroep Amja via: pbaj@quicknet.nl t.a.v. werkgroep Amja.

top

Boeken

Boek: Zelfverwondend gedrag aan banden
"Het boek 'Zelfverwondend gedrag aan banden' is geschreven voor gedragsdeskundigen zoals orthopedagogen en psychologen die werken met verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren hebben een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking en vertonen ernstig zelfverwondend gedrag. De publicatie ‘Zelfverwondend gedrag aan banden’ heeft tot doel om expertise uit CCE-consultaties te verspreiden en zorgprofessionals te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. Het is bedoeld als praktische handreiking aan gedragsdeskundigen bij beeldvorming, interventie en evaluatie."
-Titel: Zelfverwondend gedrag aan banden
-Schrijver: Bert Hendrikse e.a.
-Uitgeverij: Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
-Jaar van uitgave: 2011
-ISBN: 978-90-807684-0-6

Bekijk hier de lezing 'Au-tomutulatie; een groot probleem, een grote uitdaging'. De lezing is bedoeld voor begeleiders om te leren waarom clienten zichzelf verwonden, het leren omgaan met handelingsverlegenheid en machteloosheid bij begeleiders, een behandelplan op te stellen en wat je eraan kunt doen.

Triple-C
Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C's van Triple-C staan voor CliŽnt, Coach en Competentie. Triple-C in een notendop: we gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met onze cliŽnten; we zorgen voor een betekenisvolle daginvulling; we focussen niet op het probleemgedrag. In tegenstelling tot andere behandelmodellen richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleemgedrag. Triple-C werkt aan ‘herstel van het gewone leven’. Begeleiders, orthopedagogen, leidinggevenden en artsen bouwen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met cliŽnten. Op basis van die RELATIE nemen cliŽnten samen met begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma. Daardoor neemt hun zelfvertrouwen toe en ontwikkelen ze competenties die een behandelend effect hebben. Het boek 'Triple-C, Gewoon is anders" is uitverkocht. In het voorjaar van 2015 komt er een nieuwe publicatie uit.
www.asvz.nl/triple-c/nl

top