Zorgverzekeraar

tips

Algemene informatie

Wat is verzekerd?
Het is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Als u een kind heeft met een beperking is een aanvullende verzekering zeker geen overbodige luxe.

Website: Hoe verandert mijn zorg?
Krijgt u langdurige zorg? Dan is deze website voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze webiste legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Zorgplanet
Op deze website kunt u premies en voorwaarden van zorgverzekeringen van alle verzekeraars in Nederland met elkaar vergelijken.
www.zorgplanet.nl

top

Vergoedingen hulpmiddelen

Hulpmiddelen en voorzieningen
-Bij de zorgverzekeraar:
Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie over hulpmiddelen vindt u in de hulpmiddelenwijzer.
-Bij de gemeente:
Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
www.zorghulpatlas.nl


Luiers/incontinentiemateriaal


Vergoeding van luiers/incontinentiemateriaal

"De standaard-regeling is dat de ziektenkostenverzekeraar incontinentiemateriaal vergoed v.a. 5 jr (luiers, luierbroekjes, onderleggers en soms zwemluiers, er gelden quota per maand of kwartaal, komt op 4-5 luiers per dag meen ik.)
Echter, bij een medische verklaring van "blijvende incontinentie door chronische ziekte of handicap" geldt een grens v.a. 3 jr. De regeling geldt ook voor gewone pampers e.d. zolang je kind die nog past. Daar moet je verzekeraars echter vaak zelf op wijzen. Het volstaat als de (huis- of kinder)arts bovenstaande op het aanvraagformulier voor de verzekering invult.
Wie ze levert en hoe de vergoeding gaat, verschilt per verzekeraar. De ene werkt via de apotheek, de ander met een vaste leverancier. Weer anderen laten je zelf luiers bestellen en kopen waarna je de nota's als declaraties indient. "

Voorwaarden luiervergoeding "Artikel 2.15.2 regeling Zorgverzekering":
Vergoeding voor verzekerden van 3 of 4 jaar indien er sprake is van:
-niet fysiologische vorm van incontinentie (op grond van ziektebeeld is niet te verwachten dat het kind zindelijk wordt)
-geen vergoeding indien er sprake is van alleen nachtplassen
Vergoeding voor verzekerde van 5 jaar en ouder indien er is sprake van:
-incontinentie voor ontlasting die langer dan 2 weken bestaat of
-incontinentie voor urine die langer dan 2 maanden bestaat of
-ondersteuning van bekkenbodem, spieroefeningen of blaastraining ten laste van de zorgverzekering voor de behandeling van urine-incontinentie (niet bij nachtplassen)
-ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat de incontinentie niet vanzelf geneest
-geen vergoeding indien er sprake is van alleen nachtplassen
www.handy-wijzer.nl

Communicatiehulpmiddelen
Kinderen met een beperking die niet kunnen praten hebben om te communiceren hulpmiddelen nodig. De verzekering vergoedt (bijna) altijd spraakcomputers en schakelaars. Wel moet je een aanvraag indienen bij de verzekering met bijgevoegd een machtiging van de ergotherapeut/ logopediste en huisarts of specialist.

Symbols voor Windows
Op veel Kindercentra/ZMLK-scholen worden PCS picto’s gebruikt. Als ouder kun je het programma waarmee je zelf picto’s kunt afdrukken en communcatiemappen kunt maken vergoed krijgen van de ziektekostenverzekering als je kind niet kan praten. Dan kunnen ouders thuis zelf picto’s printen en foto’s daarbij invoegen. Het pakket bestaat uit: Symbols for Windows, SFW Pater Chart Maker en een Bibliotheek met PCS Picto’s.
www.eelkeverschuur.nl

ADL hulpmiddelen
Door een aantal verzekeringen worden algemeen dagelijkse hulpmiddelen tot een max. bedrag per jaar vergoed. Maar dat is afhankelijk van je verzekering. ADL hulpmiddelen zijn bijv. speciale borden, aangepast bestek en drinkbekers.

top

Lidmaatschap belangenvereniging

Lidmaatschap belangenverenigingen
Sommige zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering (een gedeelte van) het lidmaatschap van een belangenvereniging. Vraag het na bij je zorgverzekeraar.

top